Skip to content

<

Boudinage vid Väddö

A cache by Coland Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/10/2019
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Boudinage vid Väddö

Här på en av uddarna vid Väddö så finner man marmor med talrika små gropar. Dessa är bildade av kemisk vittring. Längst ut ser man även en mörk fältspatporfyrisk amfibolitgång som avsnörts till flera korvliknande bitar. Den här strukturen kallas för boudinage (efter det franska ordet för korv). En sådan struktur uppstår när ett sprött material omgivet av ett mer plastiskt material deformeras av ett riktat tryck, som här är orienterat i nord-sydlig riktning. Den spröda amfiboliten brister och den mer plastiska marmorn flyter in i tryckskuggan mellan de svarta brottstyckena. Vid den här lokalen syns även hur smala ljusa lavalager skärs av mörka amfibolitlager, vilket visar att amfiboliten är bildad senare.

Boudinage

Boudinage är en struktur som uppträder i deformerade sedimentära och metamorfa bergarter. Den bildas i ett svårdeformerbart lager som ovan och under omges av deformerbara lager. När det svårdeformerbara lagret uttunnats och utsträckts tillräckligt bryts det upp till parallella bergartskroppar med korvliknande form. Mellan intränger material från de lättdeformerade lagren. Boudinage kan ha en storlek på flera meter till någon enstaka centimeter.

Marmor

Marmor är en bergart som bildas när kalksten blir utsatt för högt tryck och höga temperaturer under mycket lång tid. Då blir den omvandlad, och genomgår metamorfos. Ren marmor är vit men ofta innehåller marmor föroreningar som skapar ett flammigt mönster i stenen.

Amfibolit

Amfibolit är en grönsvart, medelkornig, metamorf (omvandlad) bergart. Bergarten består främst av mineralen amfibol och plagioklas, men innehåller ofta även kvarts, biotit och/eller granat. Amfibolit kan vara antingen massformig (där bergarten är bildad som i en klump), folierad (där bergarten är indelad i lager) eller så kan den ha lineation (där bergarten har som långa raka rör i sig av ett mineral).

Skarn

Skarn är en metamorf bergart som ofta består av kalksilikater så som pyroxen och granat. Bergarten bildas genom reaktion mellan karbonatsten och magmatiska bergarter. Ordet härrör från svenska bergsmäns uttryck för skräpsten, dvs det de fann i karbonatstensbundna malmer men som inte gav nyttiga metaller.

EarthCachen

För att få logga denna EarthCache så måste du besöka de ovanstående koordinaterna samt skicka in svar på frågorna nedan till mig. Du behöver inte vänta på svar från mig, utan det är bara att skicka iväg din logg när du har skickat svaren till mig. Om ni är flera som loggar EarthCachen så räcker det om en person skickar in svar, men skriv vilka nick som är med och loggar. Om inte dessa kravs följs så kan din logg raderas av mig

Frågorna:

1. I marmorn så kan man se en för det mesta tydlig foliation. Notera riktningen för dessa lager/ådror samt riktningen för boudinaget. Tror du bildandet av foliationen i marmorn och boudinagets bildning har ett samband? Varför/varför inte?

2. Beskriv amfibolitens form i boudinaget. Hur ser den ut och hur har den formen uppkommit?

3. Mellan den vita marmorn och den gråa/svarta amfiboliten finner du skarn. Hur ser den ut och varför ser den ut som så?

4. Obs! Frivilligt: Ladda upp en bild på dig och/eller din GPS vid platsen till din logg. Detta är helt frivilligt och är inget krav för att få logga.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.