Skip to content

This cache has been archived.

Geocaching HQ Admin: Thank you for hosting this geocaching event! The date of the event has passed. We automatically archive events after 30 days (60 days for Mega- and Giga-Events). Attendees can still log archived events, log trackables, and share their experiences.

More
<

Zámecké CITO Toužim 2019 - Podzim

Hidden : Saturday, 12 October 2019
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

12 October 2019, 11:00 - 17:00

 Zámecké CITO Toužim 2019 - Podzim
III. ročník / VI. event

image
 
 

Cílem tohoto setkání je seznámit vás s místem, které je pro většinu z vás neznámé,uklidit nádvoří a prostor v okolí zámku.
Také bychom rádi připravili podium na výstavbu zastřešení a zasadili pár trvalek na skalku.
EVENT se koná v rámci akce 72 hodin + podzimní CITO víkendy

 
PROGRAM SETKÁNÍ:
 
Sejdeme se v sobotu  12.10.2019 na výchozích souřadnicích v 10:55 ( na nádvoří zámku )
 
10:55 - 11:00 Přivítání , rozdání pracovních úkolů
11:00 - 15:30 CITO - v průběhu eventu dojde také na společné foto
15:35 - 17:00 Prohlídka zámku s průvodcem 
              17:01 Oficiální ukončení eventu 
 

Prohlídka je určena pouze pro účastníky CITO , jako poděkovaní za odvedenou práci !

 
 
 
DALŠÍ INFO:
- Opékaní špekáčků bude probíhat na připraveném ohništi od 12:00
- Skromné občerstvení zajištěno (špekáčky, pečivo, káva, čaj, pivo, limo).
- Eventové CWG lze klasicky zakoupit za 10 Kč, do logu uveďte zda a o kolik ks máte zájem. 
 
Změna programu vyhrazena!
 
 

image

 
Těšíme se na viděnou ! 
 
                   
Návštěva eventu je na vlastní nebezpečí , buďte proto opatrní !

 

Historie zámku

Majitelé: dědičně Jiří z Milevska, klášter premonstrátů v Milevsku (do r. 1538), zástavně Vřesovicové (1437-1488?), Plavenští (1488?-1538), dědičně Plavenští (1538-1565), Lobkovicové z Hasištějna (1565-1623), vévodové ze Sasko-Lauenburska (1623-1689), markrabí z Baden-Badenu (1689-1789), panovník (1789-1837), vévodové Beaufort-Spontini (1837-1945), po konfiskaci majitelem zámku čs. stát a pak město Toužim.


Počátky areálu sahají do konce 12. stol., kdy zde předpokládáme vznik správního dvorce Jiřího z Milevska, pojmenovaného snad po jakémsi Túžimovi. Po příchodu milevských premonstrátů zde vyrostlo opevněné proboštství s kostelem sv. Jana Křtitele a hospodářským dvorem. První písemná zmínka o Toužimi však pochází až z r. 1354. V r. 1394 bylo proboštství v souvislosti s prvním zajetím krále Václava IV. přepadeno odbojnou šlechtou. Po vyplenění milevského kláštera v r. 1420 se konvent s opatem uchýlili do Toužimi, odkud je kolem r. 1430 vypudil husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic, který se v r. 1437 stal zástavním držitelem toužimského klášterního zboží. Proboštství přeměnil na hrad a předal svému synovi Janovi (z toho vznikl název Janův hrad). Jádro hradu tvořil masivní hranolový donjon - obytná věž – pozůstatek proboštství (ve fragmentu zachována jako součást Horního zámku), zpevněný pozdně gotickou hradbou s baštami, vstup z předhradí kulisovou bránou (zčásti dochováno). Předhradí tvořil na východě hospodářský dvůr, na severu předpokládáme kostel. Po založení města v r. 1469 se hrad stal organickou součástí opevněného města. Snad již na počátku 16. století byl za pánů z Plavna vybudován při západní straně donjonu mohutný třípodlažní palác (v přízemí klíčové střílny a rozlehlé podzemní prostory, v interiérech fragmenty nástěnných maleb). Následným rozšířováním, renesančními a barokními přestavbami a úpravami tak vznikl členitý komplex Horního zámku. Renesanční přestavbou prošlo i předhradí, které se do r. 1544 přeměnilo na dnešní Dolní zámek, hospodářský poplužní dvůr byl přenesen za městské hradby, severovýchodně od zámku. Zde tříkřídlý komplex vytvořil mohutnou baštu městských hradeb (vnější obvodové zdi vybaveny střílnami). Po r. 1623 byl v r. 1620 vyhořelý zámek nákladně obnoven vévodou Juliem Jindřichem na výstavné reprezentativní šlechtické sídlo. Při stavbě zámecké zahrady severně od zámku zaniká proboštský kostel sv. Jana Křtitele, na jeho místě vystavěna kaple sv. Kříže, na severním konci zahrady je vystavěn letohrádek. Po požáru v r. 1652 areál obnoven (malovaný záklopový strop v Dolním zámku). Později je vybudován i vrchnostenský pivovar, který po r. 1752 nahradila nynější barokní novostavba zámeckého pivovaru. Od pol. 17. stol. ztrácí rozsáhlý areál rezidenční funkci a postupně chátrá (ještě po požáru v r. 1752 stavebně obnoven), do podoby areálu výrazně zasáhly necitlivé zásahy z poč. 19. stol. (zboření horního patra Horního zámku), postupně zanikla zahrada včetně letohrádku. V roce 1945 vyhořel pivovar. V 1. pol. 60. let zbořena větší část poplužního dvora, zahrada postupně zastavěna panelovým sídlištěm. Od 90. let zámek chátrá.

fotografie: soukromý archiv p. Nedvidka a Dílny U mnicha
listing : Dílna U mnicha
text historie zámku: z.s. živý zámek Toužim

 

Additional Hints (Decrypt)

Záxarzr n ohqr gb :)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)