Skip to content

<

Padures Muiža

A cache by Priks Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/14/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


LV Padures muižas kungu māja ir skaistākā klasicisma ēka Latvijā, kura noteikti ir jāapskata. Tajā ir saglabājušies zīmējumi uz sienām, visas durvis, logi, astoņas krāsnis, kāpnes un grīdas. Pie muižas ir saglabājies vēsturiskais parks ar simtastoņdesmit gadus vecu liepu aleju un romantisku puķu vāzi, kas ir ideāla skaistām fotogrāfijām. Tā ir skaistākā apskates vieta Kuldīgas novadā. 

No vēstures zināms, ka 1837. gadā muižu nopircis Džons Luiss Balfūrs (John Lewis Balfour) un licis uzcelt jaunu kungu māju. Līdz ar to atskaitē pieņemts datējums ap 1840. gadu. Šim datējumam arī atbilst ēkas apjoma kompozīcija un izmantoto būvdetaļu stilistika.

Padures muižas kungu māja nekad nav piedzīvojusi lielas pārbūves. Tā kā līdz mūsdienām tā saglabājusies oriģinālajā veidolā ar ļoti lielu sākotnējo detaļu un interjera apdaru īpatsvaru, ēka uzskatāma par unikālu 19. gadsimta 2. ceturkšņa būvmākslas paraugu Latvijas mērogā. Ēkas arhitektonisko vērtību vairo arī 19. gadsimta 2. puses un 20. gadsimta sākuma interjeru apdares.
Kopējā platība saskaņā ar inventarizācijas lietu 960,7 kv.m. Lietderīgā platība 838,9 kv.m. Zemes kopējā platība ir 2,33 ha.

Muižas ēkai ir 3 stāvi. Pagrabstāvā sākotnēji 12 telpās bija izvietots pagrabs, pieliekamais, vešerienes dzīvojamā istaba, istabasmeitas istaba, nammeitas istaba, sulaiņa istaba, saimnieces istaba, dārza puiša istaba, vešūzis, virtuve un vīna pagrabs.
Tā dēvētajā kungu jeb vidusstāvā bijušas 12 telpas. Ēkas vestibils bijis tumši pelēks ar brūnu ādu klātu grīdu. Pa kreisi no tā, pulksteņa rādītāja virzienā ejot, bijusi zaļā istaba, kur reizumis apmetušies Balfūriem tuvi viesi. No tās ieeja tālāk vedusi kundzes rakstāmistabā, kura ir iedzeltenos toņos, un tad stūra telpā – kungu guļamistabā. Aiz mazajām saimniecības kāpnēm esošā nākamā stūra telpa kalpojusi par pieliekamo, bet balkustelpa bijusi baltos toņos krāsotā ēdamistaba ar tumši brūnu, sienā iebūvētu bufeti, kas vēl ir saglabājusies. No ēdamistabas tālāk varēts ieiet zālē, kuras sienas bijušas gaiši zilā tonī ar sīku zelta ornamentu. Bez abām apaļajām krāsnīm stūra nišās kā dekoratīvs elements vēl bijuši divi apgaismes ķermeņi – griestu lustras. Telpā atradušās ar zīdu apvilktas tumša koka mēbeles. Līdzās zālei bijusi kamīnistaba sarkanos toņos. Diemžēl, balto podiņu kamīns likvidēts. No kamīnistabas ieeja stūra telpā – kunga kabinetā, risināta brūnos toņos. Aiz nelielajām saimniecības kāpnēm uz pagrabu bijusi dīvānistaba – stūra telpa ieturēta zeltainos toņos, bet līdzās tai bijusi puķu istaba, īpatnējā pelēkā baložu spalvu tonī. Tad sekojusi tumši zilā kāršu istaba, no kuras durvis atkal izveda dzīvojamās ēkas vestibilā.
Trešajā – augšējā stāva parasti dzīvojuši viesi.

Ar īpašnieku vieta saskaņota. Ja satiec saimnieku var arī vienoties par ekskursiju vai naktsmājām.

EN Padure manor house is one of the most beautiful and well-preserved empire style buildings in Latvia. Practically all doors, windows and floors are 180 years old. On the walls and ceilings are paintings from beginning and end of 19th century. Manor house have two terraces from which opens beautiful views. On main entrance side on the fields, lime tree alley and far away horizons. On garden side on the calm and peaceful park which also is monument of architecture and culture. The best place of interest in Kurzeme near Kuldiga.

From history it is known that in 1837 the estate was bought by John Lewis Balfour and ordered the erection of a new manor’s house. Consequently, the report dates back around 1840. This date also corresponds to the composition of the building and the style of the used building materials.

The manor house of Padure Manor has never undergone major rebuilding. Since it has been preserved in its original form to date, with a very large proportion of original details and interior finishes, the building is a unique example of the 19th century 2nd quarter artwork on the Latvian scale. The architectural value of the building is also enhanced by the decoration of the interior decoration of the 2nd half of the 19th century and the beginning of the 20th century.
The total area according to the inventory case is 960.7 sq. m. Useful area 838,9 sq. m. The total area of the land is 2.33 ha.

Manor house has 3 floors. Initially in the basement in 12 rooms cellar, pantry, living room of washer, roommate room, housewife’s room, servant’s room, housekeeper’s room, garden boy’s room, washing room, kitchen and wine cellar were located.
There were 12 rooms in the so-called lord’s or middle floor. The lobby of the building was dark grey with a brown-skinned floor. On the left side, there was a green room in the direction of the clock, where guests close to Balfour’s sometimes stayed. Next lady’s writing room, which was yellowish, and then in the corner room – the master’s bedroom. Behind the small staircase, the next corner room served as a pantry, but the billboard was a white dyed dining room with a dark brown, wall-mounted buffet that has survived. From the dining room, you can go into the hall, whose walls were light blue with a tiny golden ornament. In addition to the two round furnaces in the corner niches, as a decorative element, there were two lighting fixtures – ceiling chandeliers. Dark wooden furniture covered with silk in the room. Beside the hall there was a fireplace room in red shades. Unfortunately, the white tile fireplace is eliminated. From the entrance to the fireplace room in the corner room – in the cabinet, dealt within brown shades. Behind the small staircase to the basement was sofa room in golden colours, but beside it there was a flower room, in a special grey pigeon tone. Then followed a dark blue room of cards, from which the door again brought out the residential buildings in the lobby.
In the third – the upper floor was usually inhabited by guests.

Additional Hints (Decrypt)

Tnyf/Gur raq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.