Skip to content

<

Ragundagranit

A cache by Cii102 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/21/2019
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocache Description:

Snåberget är ett berg som ligger öster om Hammarstrand. Under sommaren 2018 rasade en stor skogsbrand på berget som var ca 300 hektar stor. En stor del av branden var på toppen av berget där terrängen är ganska eländig, den är brant och det finns inge vägar upp på berget. Branden fick till följd att toppen på berget som förut varit täckt av renlav och ljung nu har bara klippor. 

Magmatiskbergart

En magmatisk bergart bildas när smält sten från jordens inre, även kallad magma svalnar. Magmastiska bergarter kan bestå av både metamorfa och sedimentära bergarter om det funnits tillräckligt djupt ner under jordytan. När

Magmatiska bergarter delas in i vulkaniska- eller extrusivabergarter och intrusiva eller pultoniskabregarter.  Vulkaniska- eller extrusivabergarter bildas när magman når jordytan (då kallad lava) och stelnar då mycket snabbt, detta gör så att  kyls snabbt och då bildar stenarne en finkornig finkornig struktur.

Intrusiva eller pultoniskabregarter bildas när magman svalnar under jordytan innuti jordskorpan. Desto djupare magman svalnar går precissen långsammare och då blir senen mer grovkornig i sin struktur. 

Nedan ser du exempel på olika grovkorniga graniter. Bild 2 visar en grovkornig rapakivigranit som bildats under en långammare process och djupare ner under jordytan än exempelvis bild 1 & 3 som är betydligt finkornigare i sin struktur och då har bildats under en kortare process och närmare jordytan.

 

 

Sedimentärbergart

Sedimentära bergarter bildas genom av samlingar av sediment från jordens yta med tiden pressas samman och bildar stenar. Sedimenten kan bestå av såväl organiska som icke organiska partiklar. Sedimentära bergarter kan bestå av partiklar av metamorfa, magmatiska och andra sedimentära bergarter som bildats genom vittring och erosion och sedan transporterat med hjälp av vind, vatten is, gravitation eller glaciärer till den plats där den sedimentära bergarten sedan bildats.  

 

Metamorfabergart

 

Metamorfa bergarter är en bergart som har genomgått en förändring genom antingen tryck, värme eller kemiska processer. Detta brukar vanligvis ske lång undet jordens ytan. Metamorfa bergarter klassificeras enligt deras textur samt av vilka kemikalier och mineraler den består av. Vissa metamorfa bergarter är ”bandade” med synligt randigt utseende som visar att stenen varit exponerad för värme och riktat tryck; andra metamorfa stenarter saknar randig eller skiktad utseende. De två olika typerna kallas folierad (de som har en randigt utseende, såsom gnejs och skiffer) och icke-folierade (de som inte har en randigt utseende, såsom marmor eller kvartsit).

 

Granit

Granit är en magmatisk bergart och är en av de vanligaste bergarterna i Sverige, framförallt i Skåne och Norrland. 

 

Rapakivi

Namnet Rapakivigranit kommer från Finskan, och är samansatt av orden rapa(betyder lera eller smuts) och kivi (betyder sten eller stenblock). Och den fiska översättningen skulle på svenska betyda ungefär “Vittrad sten” eller förvittrad granit”. Rapakivigranit är en relativt ovanlig granit. Rapakivigranit som vi ser här är vanligtvis röd till färgen, den kan ofta ha en porfyrisk textur då den i samband med de rundade kalifältspatströkornen (mörkare mineraler än de omgivande röda) stundtals är omgivna av ett yttre smalt oligoklas- eller plagioklasbälte. Övriga mineraler som ofta finns som inslag i Rapakivigranit är kvarts och amfibol. Rapakivi finns enbart på ett fåtal platser i världen, isverige finns det enbart här i Ragunda och vid Nordingrå i Västernorrland. På Åland går den att finna på stora delar av ön och sedan finns på några platser i Finland, Ryssland och Lettland.    

Ragundagranit

Det s.k. Ragunda-massivet på gränsen mellan Jämtlands och Västernorrlands län består av en speciell typ av granit, rapakivi-granit (efter ett finskt ord som betyder "rutten sten", pga denna granittyps tendens att lätt vittra till grus),med en ålder på drygt 1500 miljoner år  (300 till 400 miljoner år yngre än omgivande berggrund). Ragundagraniten är relativt heterogen i sitt utseende och har vissa variationer i färg. Vanligast är olika nyanser av ljust röd men även röd-grå, brunröda och köttröda varianter kan finnas. Strukturen varierar från fin till grovkorning. Den är som regel mer eller mindre porfyrisk i sin textur (dvs innehåller större fältspatkorn omgivna av en finare mellanmassa) och består av mineralerna fältspat, biotit och kvarts. Förutom granit består Ragunda-massivet även av mörk gabbro (till ca 30%) samt mindre mängder av syenit. Flera andra likartade rapakivi-massiv förekommer i mellersta Norrland, det mest kända Nordingrå-massivet vid Höga kusten. Annars är denna speciella röda granittyp framför allt känd från Finland och Åland.
(källor: 
Karl-Axel Kornfält, 1976: Petrology of the Ragunda rapakivi massif, central Sweden. SGU serie C nr. 725, 111 sidor; 
Anders I Persson, 1999: Absolute (U–Pb) and relative age determinations of intrusive rocks in the Ragunda rapakivi complex, central Sweden. Precambrian Research volym 95, sid. 109-127)

 

Porfyrisk textur

Porfyr är en geologisk term för beskriva vulkaniska- och gångbergarter med en särskild textur. Texturen är en finkornig eller glasig grundmassa som kallas för matrix. I denna matrix finns större mineralkorn som kallas strökorn eller fenokrister som ligger inströdda. Dessa kan vara allt ifrån några millimeter upp till flera centimeter i storlek.  

 

 

 

 

Frågor!

För att logga denna cachen ska följande frågor besvaras per mail och således inte i loggen.

Frågor att besvara.

1. På platsen för Earthcachen finns ett flyttblock av ragunda granit. Titta på flyttblocket och gämför det med berget som det står på. Vilka likheter/skillnader ser du i texturen och sammansättningen av ragundagraniten. 

2. Baserat på de likheter/skillnader du ser i flyttblocket och berget, tror du att flyttblocket har brutits loss från snåberget eller har det kommit hit från längrebort? 

3. Flyttblocket utför något av en balansakt. Beskriv den. 

4. Ladda upp en bild som är tagen på platsen. Ansikte behöver inte synas.(OBS inte på själva flyttblocket, dessa kommer att raderas!)

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.