Skip to content

<

Oxidation vid Sala Silvergruva

A cache by Coland Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/10/2019
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Oxidation vid Sala Silvergruva

Här befinner du dig vid Stenhavet. Stenhavet består av varphögar med stuffer, som vanligen innehåller zinkblände. De känns lättast igen på den karaktäristiska spräckliga vittringsytan av vit hydrozinkit och brun järnhydroxid. 

Anledningen till att zinkblände finns i varphögarna är inte pga slarv vid utsorteringen av malm från gråberg. Zinkbländerik malm ratades i Bergslagen då intresset för zink inte var så högt. Zink var svårt att få ut ur zinkbländen med äldre metoder och silverhalten i denna malmtyp var låg med den tidens mått (0,015-0,02%). Malmen som var rik i blyglans var mer intressant då den var mer lättsmält och framförallt hade en högre silverhalt (0,15-1%).

Blyet som fanns i blyglansen kunde inte tillgodogöras med 1500- till 1700-talets förädlingstekniker. Ironiskt nog så behövde man tillsätta bly under smältprocesserna för att kunna utvinna silvret. Vid vissa tillfällen så var det till och med blybrist vid hyttan. Under senare delen av 1700-talet så gjordes dock förbättringar som gjorde att gruvan gick från att ha ett underskott på bly till att ha ett överskott. På 1800-talet så blev zink en viktig industrimetall och nya processer för produktion av zink eller zinkoxid från sulfidmalmerna utvecklades.

Hydrozinkit

Hydrozinkit är ett malmmineral som innehåller zink, och har den kemiska formeln (Zn5(CO3)2(OH)6). Mineralet bildas ofta som utfällningar i grottor och gruvor i zinkrika miljöer. En reaktion sker då hydrozinkit reagerar med utspädd saltsyra (väteklorid, HCl). Hydrozinkit kan förekomma i en blandning av zinkahltiga mineral som kallas för galmeja. 

Järnhydroxid

Järnhydroxid är inte ett mineral i sig självt, begreppet syftar istället oftast på den utfällning ett järn(III)-salt, till exempel järnklorid med natriumhydroxid på laboratoriet. Järnhydroxid domineras oftast av mineralet ferrihydrit, som är mycket vanlig i naturen och förekommer i podsoljordar och i myrmalm.

EarthCachen

För att få logga denna EarthCache så måste du besöka de ovanstående koordinaterna samt skicka in svar på frågorna nedan till mig. Du behöver inte vänta på svar från mig, utan det är bara att skicka iväg din logg när du har skickat svaren till mig. Om ni är flera som loggar EarthCachen så räcker det om en person skickar in svar, men skriv vilka nick som är med och loggar. Om inte dessa kravs följs så kan din logg raderas av mig.

Frågor:

1. Undersök stenarna kring koordinaterna och ta reda på vilken utfällning som förekommer mest på stenarna, hydrozinkit eller järnhydroxid. Varför tror du att just den utfällningen förekommer mer än den andra?

2. Järnhydroxiden på stenarna här förekommer i flera olika nyanser. Vad tror du detta beror på?

3. Hydrozinkiten förekommer i mer kristallin form än järnhydroxiden. Leta upp en sten med kristallin hydrozinkit och beskriv dess färg och hur den kristallina formen på den är?

4. Obs! Frivilligt: Ladda upp en bild på dig och/eller din GPS vid platsen till din logg. Detta är helt frivilligt och är inget krav för att få logga.

 

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.