Skip to Content

<

Kamenný svícen [CZ / EN]

A cache by VLab.Jan Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/12/2019
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Kamenný svícen [CZ/EN]

CZECH

GEOLOGIE Nymburka

Nymburk se nachází v soustavě České křídové tabule, jejíž součástí je oblast Středolabské tabule s podcelkem Nymburská kotlina, ležícím na rozhraní dvou okrsků - Milovické tabule a Sadské roviny. Tato kotlina je erozně denudační sníženinou při středním toku Labe, se střední nadmořskou výškou 187 m. n. m. (Nymburk - 186 m. n. m.). Bezprostřední okolí města má rovinný až plošinný charakter, s nízkými říčními terasami (Jizera, Labe, Cidlina), údolními nivami, pokryvy a přesypy navátých písků (např. Písečný přesyp u Píst), zarovnanými slínovcovými povrchy a se vzácnými svědeckými vrchy (např. Chotuc - 252 m. n. m.).Skalní podloží Nymburka je tvořeno druhohorními sedimenty - písčitými slínovci (opukami) středně turonského stáří, v nichž se běžně nacházejí zkameněliny různých mořských mlžů - Inoceramus, Pecten aj. Hloubka druhohorního moře v těchto místech dosahovala až 200 metrů. V nadloží opuk se nacházejí čtvrtohorní pokryvné útvary, zastoupené hlínami a písky. Výrazným exogenním fenoménem Nymburské kotliny je řeka Labe, která město obtéká na jižní straně a již od neolitu tvořila přirozenou ochranu osídlení. Velmi důležitým byl také labský brod, vlastně opukový práh, který spojoval břehy již od pravěku. Byl součástí staré cesty od jihu k severu, zvané Žitavská, která směřovala od Kouřimi přes Sadskou, Nymburk, na Mladou Boleslav a dále na sever.Geologicka mapa NymburkaGeologicka mapa Nymburka - legenda

Geologická mapa Nymburka s legendou / Nymburk geological mapENGLISH

Nymburk town GEOLOGY

Nymburk is located in the system of the Czech Cretaceous Table, which includes the area of ​​the Středolabská Table with the subset of the Nymburk Basin, located on the border of two districts - Milovice Table and the Sadská Plain. This basin is an erosion-denuding depression in the middle course of the river Labe, with a mean altitude of 187 meters (Nymburk - 186 meters). The immediate surroundings of the town have a flat character, with low river terraces (Jizera, Labe, Cidlina), valley floodplains, coverings and dunes of pebbled sand (e.g. Sand dunes at village Písty), flattened marble surfaces and rare witness hills (e.g. Chotuc - 252 metres above the Sea level). The Nymburk bedrock consists of Mesozoic sediments - sandy marlstones of middle Turonian age, in which fossils of various marine bivalves - Inoceramus, Pecten, etc. are commonly found. The depth of the Mesozoic sea reached up to 200 meters in these places. A distinct exogenous phenomenon of the Nymburk Basin is the Labe river, which flows around the city on the south side and since the Neolithic period it has been a natural protection of human settlements. From prehistoric times there was a part of the old road, called Zitavska, from south to the north crossing the Labe river in Nymburk, which went from Kouřim via Sadská, Nymburk, Mladá Boleslav and further to the north.CZECH

OTÁZKY A ÚKOLY

1) Na výchozích souřadnicích zjistěte z jaké horniny je horní díl kamenného svícne ?

2) Pomocí geologické mapy Nymburka v listingu určete, je-li možné, aby tato hornina pocházela z místních geologických zdrojů. Své tvrzení zdůvodněte.

3) Pohledem odhadněte zrnitost nalezené horniny, výsledek určete dle této stupnice:
• velmi malá < 1 mm
• malá 1 - 3 mm
• střední 3 - 10 mm
• velká 10 – 50 mm
• velmi velká 50 – 100 mm
• extrémně velká > 100 mm

4) Pohledem odhadněte rozměry kamenného svícnu (nalezené horniny, ne betonového sloupu). Pro jednoduchost uvažujte, že se jedná o kvádr. Hledané rozměry jsou tedy (šířka, hloubka, výška) v metrech.

5) Na základě rozměrů horniny z bodu 4) určete hmotnost tohoto monobloku v kilogramech, tedy spočítejte jeho objem a vynásobte jeho hustotou. Pro výpočet hmotnosti použijte nejnižší číslo hustoty z rozsahu dostupného pro tuto horninu ze stránek wikipedie (stránka s názvem: Hustoty látek). Spočítanou hmotnost monobloku horniny, včetně vzorečku s výpočtem, mi zašlete jako odpověď.

Odpovědi prosím posílejte přes můj GC profil. Hromadné odpovědi nejsou tolerovány. Každý sám za sebe.ENGLISH

QUESTIONS

1) At the starting coordinates, find out what rock is the upper part of the stone candlestick?

2) Use the Nymburk geological map in the listing to determine if it is possible for the rock to come from local geological sources. Justify your claim.

3)Observe and determine the grain sizes of the found rock to the following scale:
• very small < 1 mm
• small 1 - 3 mm
• medium 3 - 10 mm
• large 10 – 50 mm
• very large 50 – 100 mm
• extremely large > 100 mm

4) Observe and estimate the dimensions of the stone candlestick (of the found rock, not of the concrete pillar). For simplicity, consider it is a block. The dimensions you are looking for (width, depth, height) are in meters.

5) Determine the mass weight of this monoblock in kilograms based on the rock dimensions from 4), so calculate its volume and multiply by its density. To calculate the mass weight, use the lowest density number from the range available for this rock from the Wikipedia site (page titled at czech wiki: Hustoty látek). Send me the calculated mass weight of the rock monoblock, including the formula with the calculation.

Please reply your answers via my GC profile. Bulk responses are not tolerated. Everyone for himself.
Odkazy a zdroje:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hustoty_látek
http://www.infoglobe.cz
http://www.geologicke-mapy.cz
https://mapy.geology.cz/geocr50/

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

54 Logged Visits

Found it 52     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 42 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.