Skip to content

<

Metavulkanitlager och stromatoliter

A cache by Coland Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/15/2019
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Metavulkanitlager och stromatoliter vid Sala Silvergruva

Förutom dolomitmarmor så är metavulkaniter vanliga i Salaområdet. Dessa förekommer ofta som lager i dolomitmarmorn. Metavulkaniterna var urspungligen vulkaniskt material från vulkaner som omgärdade stromatolitreven. Stromatoliter är en domformad sedimentstruktur uppbyggd av mikroorganismer, främst cyanobakterier. Förmodligen växte stromatolitreven åtminstone delvis på vulkanerna, i likhet med dagens atollrev.

En bit in i skogen från stigen finns en häll som består av ett brant metavulkanitlager, omgärdat på båda sidorna av brunvittrad dolomitmarmor med vackra stromatoliter. Metavulkanitlagret har en egendomlig form: dess norra kontakt är spikrak medan den södra kontakten är vågig och oregelbunden. Vid närmare anblick ser man att vågigheten beror på att det vulkaniska materialet begravde stromaliterna när det avsattes, dvs. uppåtriktningen i stratigrafin (lagerordningen) är här mot norr. Stromatoliterna växte under perioder med relativt låg vulkanisk aktivitet. I samband med explosiva vulkanutbrott begravdes stromatolitreven av det vulkaniska materialet.

I Sala var det vanligt att det vulkaniska materialet fyllde grundhavet till vågbasen, det vill säga till det djup dit vågorna når att omarbeta sedimenten. Således är det vanligt med tecken på att de vulkaniska lagren har blivit omarbetade. Just här vittnar en flack korskiktning i lagret om att det avsattes i en miljö med stark ström. Detta kan antingen indikera att lagret har omarbetats av stormvågor, eller att det har sköljts dit av en tsunami i samband med ett vulkanutbrott. När utbrottet var över började återigen stromatoliter att bildas ovanpå det vulkaniska materialet, vilket är tydligt på hällens norra sida.

De första stromatoliterna bildades som tunna och plana skikt, men successivt ser man hur de övergår uppåt i vackra domformer. Revet kunde sedan växa i lugn och ro fram till nästa vulkanutbrott, då cykeln upprepades. Att denna cykel upprepas gång på gång betyder att sedimentationsbassängen måste ha befunnit sig i närmast konstant extension, eftersom vattendjupet i princip var konstant trots att ett över 300 meter mäktigt paket av stromatolitisk kalksten avsattes vid eller strax under vågbasen. Under havsbottnen tillfördes kalkstenen magnesium, varvid kalcit omvandlades till mineralet dolomit [CaMg(CO3)2]. Metamorfos har sedan omvandlat den ursprungliga kalkstenen till marmor. På så viss uppstod den karaktäristiska växellagringen mellan marmor och metavulkanit som är vanlig i Salatrakten, inte minst i Tistbrottet väster om gruvan.

EarthCachen

För att få logga denna EarthCache så måste du besöka de ovanstående koordinaterna samt skicka in svar på frågorna nedan till mig. Du behöver inte vänta på svar från mig, utan det är bara att skicka iväg din logg när du har skickat svaren till mig. Om ni är flera som loggar EarthCachen så räcker det om en person skickar in svar, men skriv vilka nick som är med och loggar. Om inte dessa kravs följs så kan din logg raderas av mig.

Frågor:

1. Beskriv med egna ord hur man kan se att metavulkaniten bildades av vulkaniska lager.

2. Är lagren lika tjocka? Vad beror det på?

3. Hur kan man se på stromatoliterna att de har bildats lagervis? 

4. Obs! Frivilligt: Ladda upp en bild på dig och/eller din GPS vid platsen till din logg. Detta är helt frivilligt och är inget krav för att få logga.

 

Hjälpande bild till att hitta hällen:

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.