Skip to Content

<

1. září 1939 / 1st September 1939

A cache by Haterie Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/18/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tato keš  připomíná, že letos 1. září  je to 80 let od začátku druhé světové války, které  se zúčastnila většina států světa a s více než 60 miliony obětí se stala dosud největším a nejvíc zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva.

Válka v Evropě začala 1. září 1939, když nacistické Německo napadlo Polsko. Krátce poté vyhlásily Francie, Velká Británie a státy Commonwealthu Německu válku.  V Asii je za počátek druhé světové války považováno přepadení Číny Japonskem, které začalo již 7. července 1937. Konec války Evropě nastal 8. května 1945 kapitulací Německa. Po americkém svržení atomových bomb na města Hirošima a Nagasaki kapitulovalo Japonsko 2. září téhož roku.

Německé invazi do Polska předcházel pakt o neútočení se Sovětským svazem, takzvaný Pakt Ribbentrop-Molotov, kterým si tyto dva státy – mimo jiných ustanovení – rozdělily sféry vlivu. V důsledku toho byl de facto uvolněn prostor pro vojenskou expanzi obou stran. 17. září 1939 tak  zaútočil na Polsko také SSSR. V dalším průběhu událostí byl však 22. června 1941 Sovětský svaz sám přepaden Německem a jeho spojenci.

Spojené státy americké vstoupily aktivně do války 7. prosince 1941 poté, co Japonsko napadlo jejich námořní základnu v Pearl Harboru.

Druhou světovou válku provázely v dosud nevídané míře zločiny proti lidskosti, válečné zločiny a nehumánní zacházení s válečnými zajatci. Oproti všem dosavadním konfliktům bylo průběhem bojů podstatně zasaženo rovněž civilní obyvatelstvo, jež utrpělo obrovské ztráty. Příkladem genocidy se stal holokaust, kterému na základě nacistické rasové ideologie padlo za oběť šest milionů evropských Židů. Další milionové oběti byly ze strany slovanského obyvatelstva na územích východní fronty, kde bylo na 8 milionů civilních obětí. Civilní oběti podlehly nemocem a hladu vyvolanými válečnými operacemi německé a sovětské armády a masakrům nebo genocidě páchanými německými a sovětskými komandy na obsazených územích.

Válečné úsilí pohlcovalo veškerý lidský, ekonomický, průmyslový a vědecký potenciál všech zúčastněných národů, lze tak hovořit o vedení totální války. Také pohled na „civilizované metody válčení“ se v průběhu konflktu výrazně proměnil, neboť zatímco v roce 1940 demokratické státy v čele s Velkou Británií a USA odmítaly plošné nálety na nepřátelská města, později se k nim samy uchýlily.

Smutná bilance:

Spojenci                                                           Osa

Padlí vojáci: přes 14 milionů                           Padlí vojáci: přes 8 miliónů
Civilní oběti: přes 36 milionů                          Civilní oběti: přes 4 miliony
Celkové ztráty: přes 50 milionů                      Celkové ztráty: přes 12 miliónů

 

KE KEŠI

Na úvodních souřadnicích, kde je ve Slatiňanech umístěn památník padlých občanů během druhé světové války, keš nehledejte.

Pro nalezení keše, potřebujete určit první písmeno kódového názvu vojenské operace z druhé světové války (ne český překlad)nebo první písmeno jména v posledních dvou otázkách. K písmenu (anglická abeceda) přiřadte číselnou hodnotu. Pokud je číslo dvojciferné, proveďte ciferaci.

1.Útok na SSSR v roce 1941    =   A

2.Obklíčení Němců u Stalingradu = B

3.Invaze spojenců na Sicílii v srpnu 1943  = C

4.Invaze spojenců do Normandie v červnu 1944  = D

5.Německý plán na dobytí Československa v roce 1938 (jen název barvy) = E

6.Německý plán invaze na britské ostrovy v roce 1940  = F

7.Evakuace Dunkerque 1940 = G

8.Spojenecká dezinformační kampaň před invazí v Normandii = H

9.Křestní jméno dívky na obrázku, která si psala deník o ztrátě svých blízkých během blokády města a stala se symbolem utrpení dětí v této době. = I otazka "I"

10.Obrázek se stal symbolem neporaženosti jednoho města na východní frontě (název za 2. světové války) = Jotazka "J"

 

Finální souřadnice:

N 49° (A + B)(C/2) . DH(F + G)

E 15° (H – I)D . C(E + J) (H + I)

 

September 1, 1939

This cache recalls that on September 1 this year is the 80th anniversary of the start of World War II, which was attended by most nations and with more than 60 million victims, it has become the largest and most devastating war engagement ever in human history.

The war in Europe began on September 1, 1939, when Nazi Germany invaded Poland. Shortly thereafter, France, Great Britain and the Commonwealth states declared war on Germany. In Asia, the outbreak of China by Japan, which began as early as 7 July 1937, is considered the beginning of World War II. After the American dropping of atomic bombs on the cities of Hiroshima and Nagasaki, Japan capitulated on September 2 of the same year.
 About the cache:

At the opening coordinates, where the memorial of the fallen citizens during World War II is located in Slatiňany, do not look for a cache.

 To find the cache, you need to specify the first letter of the code name of the military operation from World War II or the first letter of the name in the last two questions. Assign a numeric value to the letter (English alphabet). If the number is two digits, perform the digits.

 
·    1. Attack on the USSR in 1941 =  A

·       2. Siege of Germans near Stalingrad = B

·       3. Invasion of Allies in Sicily in August 1943 = C

·       4. Allied invasion to Normandy in June 1944 = D

·       5. German plan to conquer Czechoslovakia in 1938 = E

·       6. German plan of invasion of the British Isles in 1940 = F

·       7. Dunkerque evacuation 1940 = G

·       8. Allied disinformation campaign before the Normandy invasion = H

·       9. The first name of the girl in the picture who wrote a diary about the loss of her loved ones during the blockade of the city and became a symbol of the suffering of the children at that time. = Iotazka "I"

·       10. The picture became a symbol one of the undefeated town on the Eastern front = Jotazka "J"

 Final coordinates:

N 49° (A + B)(C/2) . DH(F + G)

E 15° (H – I)D . C(E + J) (H + I)

Additional Hints (Decrypt)

Pb frz arcngeí?

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.