Skip to content

NB: Aleksandrīne fon Mēdema Traditional Geocache

This cache has been archived.

viirins: Project expired.

More
Hidden : 08/23/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


For English, please, scroll down.


Aleksandrīne fon Mēdema

Līdz mūsdienām saglabājusies Zaļās muižas pils uzcelta 1775. gadā pēc Kurzemes hercoga Ernsta Johana Bīrona rīkojuma. Pils būvniecības projektu izstrādāja Frančesko Rastrelli, un tā kļuva par hercoga iemīļotu medību pili. 1795. gadā Kurzemes hercogisti pievienoja Krievijai un 1800. gadā Krievijas imperators Pāvils I Zaļo muižu uzdāvināja hercogam Aleksandram F. K. fon Virtembergam.

Pusgadsimtu vēlāk to no hercoga mantiniekiem savas jaunās ģimenes vajadzībām iegādājās barons Aleksis fon Šepings op dem Hamme, kurš bija apņēmis par sievu Aleksandrīni fon Līvenu (1831–1913). Īpašums līdz mūža nogalei kļuva par mājvietu gan Aleksim, gan Aleksandrīnei. Viņu laulībā piedzima seši bērni, bet pils plānojumā un interjerā veica plašas izmaiņas. 

1864. gadā, divus gadus pēc barona A. fon Šepinga op dem Hamme nāves, Aleksandrīne svinēja kāzas ar 28 gadus vecāko vecpuisi grāfu Karlu fon Mēdemu. Jau pēc gada bērnu pulciņam pievienojās vēl viens dēls. 1890. gadā grāfiene savu otro vīru pavadīja mūžībā. Zaļās muižas īpašniece grāfiene Aleksandrīne fon Mēdema aizmiga mūža miegā 1913. gada 27. decembrī. Īpašumu mantoja viena no viņas mazmeitām. 
Kopš 1920. gada, kad Zaļā muižas pils nonāca valsts pārziņā, tā kalpo izglītības iestāžu vajadzībām. Šobrīd tur atrodas Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola.

Atraitne Aleksandrīne fon Mēdema saskarsmē esot bijusi labsirdīga un izpalīdzīga. Viņa bija labi pazīstama mecenāte. Aleksandrīne interesi par grāmatu lasīšanu bija mantojusi no saviem vecākiem un bibliotēkas veidošanu turpināja arī pēc abu vīru zaudējuma. Lielākais satricinājums grāfienes dzīvē nāca 1866. gadā, kad viņa zaudēja savu nepilnus desmit gadus veco dēlu. Skumjas viņa remdēja rokdarbos un grāmatu lasīšanā. Ir saglabājušās grāfienes Aleksandrīnes fon Mēdemas piezīmes par izlasītām grāmatām, kas vērtējamas kā aizrautīgs un sistemātisks lasīšanas rezultāts, bet daļēji arī modes tendence. 

Par bibliotēkas veidošanai veltīto grāfienes uzmanību liecina 1904. gadā tapis ekslibris, kas ir grāfienes arhitekta un mākslinieka Maksa Alekša fon der Ropa darbs. Ekslibrī atspoguļota Zaļās muižas pils fasādes centrālā daļa, bet tā augšējā daļā redzami divi ģerboņi – pa kreisi grāfu fon Mēdemu, pa labi firstu fon Līvenu un uzraksts latīņu valodā: EX LIBRIS ALEXANDRINE MEDEM. Grāfienes bibliotēkas grāmatas un periodiskie izdevumi iesieti tikai šim krājumam raksturīgos iesējumos, kas lielai daļai Latvijas Nacionālajā bibliotēkā identificēto grāmatu saglabājušās līdz pat mūsdienām.

Īpaši apbrīnojama ir Aleksandrīnes fon Mēdemas uzņēmība dzīvojot tik tālu no nozīmīgākajiem vācu grāmatu izdošanas un tirdzniecības centriem, Zaļās muižas pilī savākt tik iespaidīgu bibliotēku. Tajā atradās izcila Bībeļu un reliģiskās literatūras kolekcija, kā arī memuārliteratūra, grāmatas par ģeogrāfiju, ceļošanu, mākslu un vēsturi, apliecinot kādreizējās īpašnieces izcilo gaumi un vispusīgās intereses. Kā īpaši vērtīga krājuma daļa bija grāmatas par Baltijas vēsturi. 

Attēla avots: https://zudusilatvija.lv/objects/object/5825/

Šis ir viens no 14 slēpņiem sērijā „Neredzamā bibliotēka”. LNB simtgades izstāde "Neredzamā bibliotēka" (31.08.2019-1.03.2020) iepazīstina ar sabiedriskām vai muižu/privātbibliotēkām, kuras saglabājušās daļēji un to atsevišķi eksemplāri kļuvuši par LNB krājuma sākotni. 

Visu „Neredzamās bibliotēkas” sērijas slēpņu saraksts

NB: Aleksandrīne fon Mēdema GC8CJPP
NB: Barona brālēni GC8CQV7
NB: Harmonijas nams GC8CV1C
NB: Iecavas muižas bibliotēka GC8CQRX
NB: Izglābts atņemot GC8CQZJ
NB: Jardin Senimental GC8CQXJ
NB: Kurzemes bruņniecības nams GC8CQWC
NB: Pelču pils GC8CQTN
NB: Putnu karaļa mantojums GC8CQXX
NB: Rīgas licejs GC8CQYY
NB: Rīgas vēstures un senatnes pētītāji GC8CQZX
NB: Sapnis par universitāti GC8CV0Y
NB: Stendāla spalvas pieskāriens GC8CQYD
NB: Vidzemes bruņniecības nams GC8CR0C


Alexandrina von Medem 

Zaļā (also Zaļenieki) (Grünhof) palace was built in 1775 by the order of the duke of Kurland Ernst Johann von Biron. The palace construction project was developed by Francesco Rastrelli and it became the Duke's favourite hunting palace. In 1795 the Duchy of Courland was annexed to Russia and in 1800 the Russian Emperor Paul I presented the estate to the Duke Alexander F. K. von Württemberg.

Half a century later, Baron Alex von Schwepping op dem Hamme purchased the manor from the Duke's heirs for his newly established family (his wife was Alexandrina Elise Dorothea von Lieven (1831-1913)). The property became the home of both Alex and Alexandrina until the end of their lives. Six children were born into their marriage, and both the layout and interior of the palace underwent major changes.

In 1864, two years after the death of Baron A. von Sheping, Alexandrina celebrated her wedding with count Karl von Medem. A year later, another son joined the children's club. In 1890, the Countess became a widow again. Countess Alexandrina von Medem, owner of the Grünhof palace, passed away on December 27, 1913. The estate was inherited by one of her grandchildren.

Since 1920 when the Grünhof Palace came under state control it has served the needs of educational institutions. Currently is the home of Zaļenieki Commercial and Trade School.

Additional Hints (Decrypt)

cvr fnxarz / arne gur ebbgf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)