Skip to content

NB: Rīgas licejs (B.Y.O.P.) Traditional Geocache

This cache has been archived.

viirins: Project expired.

More
Hidden : 08/26/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


1675. gadā ar zviedru karaļa Kārļa XI rīkojumu Rīgā nodibināja liceju, ko uzturēja zviedru valdība. Liceja dibināšanas rosinātājs bija Vidzemes ģenerālsuperintendents Johans Fišers , izglītots un daudzpusīgs garīdznieks. Liceju viņš veidoja kā bāzi universitātei, jo centās panākt, lai pēc 1656. gada krievu iebrukuma slēgto Tērbatas universitāti atjaunotu Rīgā. Viņš rosināja Vidzemē dibināt skolas zemniekiem un organizēja Bībeles tulkošanu latviešu un igauņu valodā. 17. gs. licejā lielu uzmanību veltīja senajām valodām. Audzēkņiem bija jāapgūst senebreju, sīriešu, haldiešu, grieķu un latīņu valoda, bet kā galvenā lektīra kalpoja Bībele.

18. gs. sākumā izglītības iestādē dominēja teoloģija un morālfilozofija. Būtībā licejs kļuva par Rīgas piētisma centru, kam bija cieši sakari ar Halles universitāti un Augusta Hermaņa Frankes bāreņu skolu Hallē. Kopumā licejs uzskatāms par 17.–18. gs. koledžas līmeņa mācību iestādi; tās darbībā saskatāmi akadēmiskās dzīves un zinātniskās pētniecības elementi. 1790. gadā licejā mācīja reliģiju, lasīšanu, rakstīšanu, ortogrāfiju, ģeogrāfiju, ģeometriju, mehāniku, fiziku, dabas zinātnes, arhitektūru, latīņu, franču un krievu valodu. 

Licejs savu darbību uzsāka ēkā Mazās Pils ielā 4, līdzās Svētā Jēkaba baznīcai tā sauktajā Brigitas kapelā (arī Svētā Krusta kapela). Tā kā liceja ēka laika gaitā jau bija nolietojusies un 1783. gadā viena daļa no tās iebruka, uzsāka jaunas liceja ēkas celtniecību. Kaut arī pārbūves rezultātā vecā kapelas ēka stipri mainījusies, daļa no tās saglabājusies līdz mūsdienām un pie tās joprojām ieraugāmas piemiņas plāksnes Kārlim XI un Pēterim I.

1785.–1787. gadā ar Katrīnas II gādību liceja vajadzībām pēc būvmeistara Matiasa Šonsa projekta uzcēla jaunu ēku Pils laukumā 2.Liceja ēka redzama Rīgas skatu fotogrāfijā “Pils laukums un Uzvaras kolonna”, kas tapusi ar mākslinieka un fotogrāfa Eduarda Ehtlera gādību.

Ķeizariskā liceja ēka redzama attēla kreisajā pusē. Attēls: http://www.zudusilatvija.lv/objects/object/17118/

Krievijas impērijas izglītības reformu laikā Rīgas liceju 1804. gadā reorganizēja un turpmāk dēvēja par  Rīgas (Vidzemes) guberņas ģimnāziju. 1888. gadā ģimnāzija pārgāja uz krievu mācību valodu, bet pašu mācību iestādi 1890. g. pārdēvēja par Nikolaja ģimnāziju.

1891. gadā ģimnāzija pārcēlās uz telpām Krišjāņa Valdemāra (tolaik Nikolaja) ielā 1c. Neskatoties uz to, ka ģimnāzija bija pārvākusies uz jaunām telpām un mainījusi nosaukumu, tā bija mantojusi vēsturisko bibliotēku. “Baltijas Vēstnesis” rakstīja:

“No seniem laikiem iemantotā ģimnāzijas bibliotēka ir ne vien bagāta, bet arī vērtīga kā vecu grāmatu krātuve, kur atrodas vecu klasiķu un baznīcas tēvu sacerējumi un grāmatas ar dievvārdu mācības un filosofijas saturu.” 

Nikolaja ģimnazijas ēkas fasāde. Attēls: https://www.letonika.lv/groups/?cid=997737&r=1101173&lid=997737&q=&h=0

Pirmā pasaules kara laikā ģimnāziju evakuēja uz Iekškrieviju, tās darbību Rīgā vairs neatjaunoja. Kara laikā ģimnāzijas bibliotēku krājumus izvazāja dažādo armiju kareivji. Arī pēc mācību iestādes evakuācijas 1917. gadā, daļa bibliotēkas grāmatu u.c. materiālu tomēr palika savās vietās. Tieši šo daļu laikā no 1919.–1921. gadam Izglītības ministrija deleģēja pārņemt Valsts bibliotēkai. Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumā glabājas virkne grāmatu, kas nākušas no šīs izglītības iestādes vēsturiskās bibliotēkas.

Šis ir viens no 14 slēpņiem sērijā „Neredzamā bibliotēka”. LNB simtgades izstāde "Neredzamā bibliotēka" (31.08.2019-1.03.2020) iepazīstina ar sabiedriskām vai muižu/privātbibliotēkām, kuras saglabājušās daļēji un to atsevišķi eksemplāri kļuvuši par LNB krājuma sākotni.

Visu „Neredzamās bibliotēkas” sērijas slēpņu saraksts

NB: Aleksandrīne fon Mēdema GC8CJPP
NB: Barona brālēni GC8CQV7
NB: Harmonijas nams GC8CV1C
NB: Iecavas muižas bibliotēka GC8CQRX
NB: Izglābts atņemot GC8CQZJ
NB: Jardin Senimental GC8CQXJ
NB: Kurzemes bruņniecības nams GC8CQWC
NB: Pelču pils GC8CQTN
NB: Putnu karaļa mantojums GC8CQXX
NB: Rīgas licejs GC8CQYY
NB: Rīgas vēstures un senatnes pētītāji GC8CQZX
NB: Sapnis par universitāti GC8CV0Y
NB: Stendāla spalvas pieskāriens GC8CQYD
NB: Vidzemes bruņniecības nams GC8CR0C

 

Additional Hints (Decrypt)

Mrzh, zntargvfxf / Ybj, zntargvp

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)