Skip to Content

<

Prazske stromy #26: Z Kamyku do Modran

A cache by MiroslavRouta Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/05/2020
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Ahoj, vítám vás na další keši ze série Pražské stromy. Série, která se bude zaměřovat na památné a významné stromy v Praze. Keší v sérii bude 28, bonusová čísla mít série žádná nebude. Úvod o památných a významných stromech lze najít u prvních třech keší ze série, takže pojďme rovnou ke keši:
Stage 1 Dub letní V Hrobech N 50° 00.546 E 014° 26.571
Dub sice má svoji vlastní multinu, ale rozhodl jsem se jej zařadit. Velký mohutný strom roste na okraji lesního porostu a je považován za hraniční. Dub má zajímavý kmen, ten nejdříve roste rovně, pak se začne naklánět k cestě a poté se rozvětvuje. Jedna větev směřuje nahoru a tvoří korunu, druhá pokračuje spíše vodorovně. Celkově je koruna mohutná a zajímavá svým tvarem. V roce 2010 byl kolem stromu vybudován plůtek. Zdravotní stav stromu je velmi dobrý, stáří se odhaduje na 185 let. Strom dosahuje výšky 22 metrů a obvodu kmene 361 cm. Za památný byl vyhlášen roku 2006.
Na úvodkách u plůtku, kterým je dub ohraničen, najdete lavičku, která se skládá z A kusů dřev. Na plůtku je také vysprejovaný nápis, za nímž je facebookové f. Bez něj má nápis B písmen.
Stage 2 Dub v lesním porostu Kamýk N 50° 00.834 E 014° 26.413
Kmen stromu se nízko nad zemí dělí na dva kmeny, které jsou spolu na několika místech srostlé. Možná bychom to neřekli, ale v minulosti zde byl les menší a dub rostl na jeho okraji, více stromů zde bylo vysázeno až v roce 1900. Dub tak měl dost prostoru pro svůj růst. Zdravotní stav stromu je velmi dobrý, stáří se odhaduje na 165 let. Strom dosahuje výšky 26 metrů a obvodu kmene 352 cm. Za památný byl vyhlášen roku 2008.
Stojíte na křižovatce lesních cest, z níž je dub pěkně vidět. V bezprostřední blízkosti křižovatky je C laviček. Na dubu je namalovaný červený (D=3), modrý (D=4), zelený (D=5) nebo oranžový (D=6) pruh?
Stage 3 Lípa republiky na sídlišti Novodvorská N 50° 01.430 E 014° 25.984
Lípa má košatou korunu ve tvaru trojúhelníku, kterou nese kmen dělící se ve zhruba ve dvoumetrové výšce. Vysazena byla 28. října 1968 k 50. výročí vzniku Československa. Obvod kmene činí 114 cm. Do databáze významných stromů byla zařazena v roce 2019.
Na souřadnicích najdete lampu e. č. 4167E7.
Stage 4 Jiráskův dub v Hodkovičkách N 50° 01.516 E 014° 25.082
I zde již jedna tradička je, ale o stromu se zmiňuje jen okrajově. Jde o opravdovou krajinnou dominantou, na volném prostranství louky je tento dub absolutně nepřehlédnutelný. Silný kmen se rozvětvuje na mnoho silných větví, které pak nesou velikou kulovitou korunu, je zřejmé, že dost prostoru k růstu měl dub již od mládí. Navíc roste v údolí, což jej chrání před povětrnostními vlivy a také zde nedaleko pramení Branický potok, takže ani o vodu nemá strom nouzi. Je pojmenován po Aloisi Jiráskovi, kterého připomíná zdejší vilová čtvrť. Mezi léty 1932 – 1935 zde byly ulice pojmenovány názvy souvisejícími s díly tohoto literáta. Stáří dubu se odhaduje na 200 let, jeho zdravotní stav je perfektní. Obvod kmene činí 325 cm. Do databáze významných stromů byl zapsán v roce 2014.
Na souřadnicích najdete lampu e. č. 4047F9.
Stage 5 Hrušeň U Černého koně N 50° 01.386 E 014° 24.281
Statný kmen pnoucí se k nebesům je odshora dolů obrostlý větvemi, které tvoří háv stromu. Kdysi hrušeň rostla uprostřed osady. Je pozůstatkem ovocného sadu, u nějž byl i rybník. Stáří hrušně se odhaduje na 170 let. Obvod kmene činí 242 cm. Do databáze významných stromů byla zapsána roku 2015.
Vydáte-li se zespoda na pěší lávku a půjdete po ni nahoru, uvidíte po pravé straně vodorovnou tyč zábradlí, která je po celé délce cesty do kopce přichycena G úchyty. Počítejte část lávky mezi mezipatrem (ke kterému lze vystoupit po schodech) a lávkou jako takovou, jinak řečeno v části mezi dvěma schodišti.
Stage 6 Strom milénia v Modřanech, lípa 17. listopadu v Modřanech a stromořadí studentů v Modřanech N 50° 00.424 E 014° 24.262
Strom milénia je lípa velkolistá s kulovitou korunou, kterou 19. dubna 2001 vysadil tehdejší starosta Petr Hána. V modřanské kronice je uvedeno, že se lípa stane symbolickou připomínkou toho, aby lidstvo při řešení velkých problémů nezapomínalo na své kořeny. Stejně jako všechny ostatní stromy na této stagi byla mezi významné stromy zapsána roku 2015.
Jeden strom ale nestačil a tak 16. listopadu 2009 ve 14 hodin byla vedle vysazena další lípa věnovaná datu 17. listopadu, stalo se tak tedy v předvečer 20. výročí sametové revoluce. Lípa však byla poničena vandalem, a tak muselo 23. října 2013 dojít k vysazení nové lípy. Tentokrát na rozdíl od sousední lípy jde o lípu srdčitou.
Zcela nepřehlédnutelné je pak stromořadí studentů tvořené taktéž lípami a to dvěma druhy tohoto stromu – srdčitou a velkolistou. Lípy srdčité rostou na okrajích, ty mezi nimi jsou velkolisté. Celkem tvoří stromořadí 8 stromů. Vysazeno bylo v roce 1940 na památku devíti studentů popravených nacisty 17. 11. 1939. Původně bylo vysazeno lip devět, ale jedna odumřela. Nová – náhradní – byla vysazena 13. listopadu 2003 blíže ke škole mimo alej, jde o lípu zelenou. Nedaleko aleje byl v roce 1947 odhalen pomníček se jmény těchto studentů. Kámen, který vás bude zajímat kvůli indicii byl instalován v roce 2014. Nejmohutnější lípa má v obvodu 247 cm.
Na úvodních souřadnicích a v jejich těsném okolí najdete 3 informační desky (resp. dvě desky a jeden kámen), každou k jednomu ze stromů/aleji (konkrétněji:-kámen začínající slovem "stromořadí", a desky lípy 17. listopadu a stromu milénia) . Součet všech číslic na všech třech těchto objektech je H.
Stage 7 Dub letní v Modřanech N 50° 00.243 E 014° 24.998
Z kmenu tohoto statného stromu se postupně oddělují větve tvořící mohutnou korunu. Větve se rozrůstají do všech stran, protože dub má dostatek místa kolem sebe. Dub je pozůstatkem někdejší lokality Potočky. Kdysi zde rostlo stromů spoustu – akáty, břízy, topoly, jeřabiny, smrky, borovice,… Co nebylo vykáceno dříve, bylo definitivně zlikvidováno roku 1979, dub jako jediný zůstal. Dnes zde místo stromů rostou nové budovy, které bohužel stromu spíš neprospějí, než že by mu dělaly dobře. Zatím zdravotní stromu je velmi dobrý, stáří se odhaduje na 170 let. Strom dosahuje výšky 21 metrů a obvodu kmene 345 cm. Za památný byl vyhlášen roku 2001.
Na souřadnicích vidíte lampu u cesty do podchodu s e.č. 4053I4. Přejděte přímo k památnému stromu, najděte ta něm turistickou značku. Ta má červenou (J=11), modrou (J=13), zelenou (J=15) nebo žlutou (J=17) barvu?
Stage 8 Lípa Evropy v Modřanech N 50° 00.280 E 014° 25.045
Tato lípa byla vysazena 9. května 2000 u příležitosti Evropského dne v Praze. Výsadbu provedl tehdejší starosta Petr Hána za přítomnosti dalších hostů. Lípa má krátký kmen, který se brzy stává bohatě větvenou korunou. Stejně jako sousední lípa republiky byla do databáze významných stromů zapsána roku 2015.
Na lípě je cedulka o ní. Poslední číslo v severních souřadnicích je K a poslední číslo v východních souřadnicích je L. (bacha, dost možná tu najdete cedulky dvě, tak se ujistěte, že koukáte na správnou!)
Stage 9 Lípa republiky v Modřanech N 50° 00.302 E 014° 25.058
Tento strom byl vysazen o něco později než sousední a to 23. října 2008 k 90. výročí vzniku Československa. Stále však byl starostou Petr Hána, který se výsadby opět účastnil. Lípa je potomkem Mikulovické lípy, která roste v Mikulovicích u Klášterce nad Ohří. Jde o pravého velikána, strom má 8,3 metru obvod kmene a je starý okolo 400 let. Můžeme jen doufat, že lípa na Sofijském náměstí někdy dosáhne podobných kvalit.
Vedle lípy je malý patník se špatně čitelným zlatým nápisem. Součet všech číslic na něm je M. M=29
Stage 10 Masarykovy lípy Na Beránku a Lípa sv. Anežky Přemyslovny Na Beránku N 50° 00.069 E 014° 25.889
Masarykovy lípy jsou 2 stromy s rovnými kmeny a protáhlými korunami. Zajímavostí je, že křížek, u nějž rostou, byl na místo přenesen od modřanského cukrovaru, kde byl v 90. letech 19. století poničen. Dalším osudem, který jej potkal, bylo jeho svalení dne 10.5.1987 tehdejšími mocipány při výstavbě sídliště a školy. Lidé jej tenkrát rozebrali, ale krátce po r. 1989 byl křížek obnoven. Lípy jsou mladší než křížek. 7. března 1936 se zde narodila dvojčata a jejich otec dal tyto lípy na jejich počest zasadit. 7. března měl narozeniny i TGM, rodiče jej požádali o kmotrovství pro jejich děti, což jim prezident slíbil. V té době byl ale již příliš nemocný a k jeho návštěvě nakonec nedošlo. Stejně jako sousední lípa sv. Anežky byly mezi významné stromy zapsány roku 2015.
Lípa sv. Anežky Přemyslovny byla vysazena 4. listopadu 2011 za účasti ředitele školy Vladimíra Cíchy, místostarostky Evy Tylové a dalších pedagogů a žáků z místní školy. Lípa byla vysazena v rámci projektu České rady dětí a mládeže Stromy Anežky České. Od 4. do 6. 11. bylo tehdy po republice vysazeno 100 svatoanežských lip, kdy bylo 800. výročí od narození této světice.
Na vratech je cedule mj. o zákazu kouření. V pravé části cedule jsou texty o různých velikostech, berte pravou část jako kompaktní celek. Sečtěte počet písmen třetího řádku a počet písmen v prvním slově pátého řádku a máte N (ch je jedno ppísmeno).
Finálku najdete na N 50° 00.(AxBxC+ExIxK-N-E-I) E 014° 25.(DxH+FxG+JxLxM-(N+100-K)). Pro kontrolu: ciferný součet všech číslic finálních souřadnic je 47. U finálky to docela lítá, nebojte se použít hint, tentokrát by měl být dost návodný. Užijte si lov!

Zdroj: Aleš Rudl: Pozoruhodné stromy Prahy

Zouwinka+R děkuji za betatest!

Informace o krabičce:
Místo: 1.
Logbook: 1.
Krabička: 1.
Počet zmizení: 0
Poslední kontrola: 22.12.2019

Additional Hints (Decrypt)

mybzral xzra

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.