Skip to Content

<

ZeZolowym Szlakiem - Gdańsk Stocznia 🏗⚓🏗

A cache by ZeZol Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/06/2019
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

ZeZol zaprasza na Szlak

Szlak nigdy dotąd nie wyznaczony – przypadkowy.

Będzie powstawał sukcesywnie, opowiem wam o tym co widziałem i co mnie zachwyciło.

Drogę będą wyznaczać skrytkami Geocach.  

W myśl zasady co ma być niech będzie

Co przyniesie nam kolejny pagórek, co ukrywa się w strumyku.

Jakież to ciekawe miejsca zobaczyłem!

Zapraszam!

Stocznia Gdańsk

Niewiele jest miejsc o tak bujnej historii. Gdańska Stocznia w której produkowano okręty wojenne na potrzeby niemieckiej II i III Rzeszy. W 1967 r. Stoczni Gdańskiej nadano imię Lenina. Zatrudniała wówczas kilkanaście tysięcy pracowników i była w stanie budować najbardziej skomplikowane jednostki. Pod względem wielkości produkcji. zajmowała piąte miejsce na świecie, a tempo realizacji było imponujące ― rocznie wodowano nawet 30 jednostek!

 ŚWIATOWĄ SŁAWĘ ZYSKAŁA JAKO MIEJSCE NARODZIN SOLIDARNOŚCI,

To właśnie tutaj zaczęły się dwa najważniejsze protesty w powojennej historii kraju ― tragiczny Grudzień 1970 roku, zakończony brutalną pacyfikacją oraz zwycięski Sierpień 1980 roku, który w dalszej perspektywie przyczynił się do upadku komunizmu w tej części Europy.

W 2015 roku Stoczni Gdańskiej został przyznany znak Dziedzictwa Europejskiego. Wyróżnienia nadawanego obiektom które odegrały szczególną rolę w kształtowaniu kultury i historii kontynentu.

Dzisiaj na części dawnych terenów Stoczni Gdańskiej nadal odbywa się produkcja, w tym także okrętowa. Wiele obiektów nie przetrwało upływu czasu, ustępując miejsca nowym inwestycjom, przykładem może być powstały wiadukt Nowej Wałowej oraz nowoczesna dzielnica Młodego Miasta.

Dominujące w krajobrazie pozostały jednak charakterystyczne żurawie Portowe Dźwigi Kone w rejonie pochylni B-1i B-5

Kesz

Magnetyk ukryty na historycznym żółtym wiadukcie „Oliwiak”

Zachowaj ostrożność

Miejsce jest bardzo ruchliwe.

Udawaj fotografa.

 

 

 

--------EN-----

ZeZol’s Trail

The trail has never been marked before

No plans!

It will be created successively, I will tell you about what I saw and what impressed me.

Geocache will mark the way.

Lets Start:

Gdańsk Shipyard

There are few places with such a lush history. Gdańsk Shipyard constructed for the production of war ships for the needs of the German Second and Third Reich.

 In 1967, the Gdańsk Shipyard was named as  Lenin shipyard.

 At that time, employed several thousand employees and was able to build the most complex units. In terms of production volume. it took fifth place in the world and the implementation was impressive - up to 30 units were launched annually!

A PLACE OF BIRTH OF SOLIDARITY,

It was here that the two most important protests in the post-war history of the country began - the tragic December 1970, ended with brutal pacification, and the victorious August 1980, which in the long run contributed to the fall of communism in this part of Europe.

In 2015, the Gdańsk Shipyard was awarded the European Heritage mark. Distinction awarded to objects that played a special role in shaping the culture and history of the continent.

Today, part of the former grounds of the Gdańsk Shipyard is still producing, including shipbuilding. Many buildings did not survive the passage of time, giving way to new investments, for example the New Wałowa viaduct and the modern district of the Young City can be examples.

However, the characteristic Cranes of Kone Port Cranes in the area of ​​the B-1 and B-5 slipways remained dominant in the landscape.

The cache

Magnetic hidden on the historic yellow viaduct "Oliwiak"

Be careful

The place is very busy.

Pretend to be a photographer.

Additional Hints (Decrypt)

zntargvp

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

27 Logged Visits

Found it 24     Didn't find it 2     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 5 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.