Skip to Content

<

Treasure of the King of Rapola

A cache by Captain Morgan Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/15/2002
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

(Skip to English section)

Tämä kätkö vie sinut pienelle vaellukselle Sääksmäen sydämeen, Voipaalan ja Rapolan kartanoiden ympäristöön sekä Rapolan muinaiselle linnavuorelle.

Tarvittavia lisävarusteita:
- kiikarit(tai ERITTÄIN tarkat silmät...)
- vaelluskengät tai muut maastokelpoiset kengät
- ehkä hieman evästä ja juotavaa

Hieman historiaa:
Rapolan kuningas, tunnetaan myös nimellä Cuningas de Rapalum, oli Rapolan mystinen johtaja 1300-luvulla.

Sääksmäen tärkeys Keskiajalla on nähtävissä joissakin asikirjoissa kuten kuuluisassa "pannabullassa" eli kirkonkirouksen vahvistusasiakirjassa jonka paikallinen kirkkoherra asetti vuonna 1340. Kirkonkiroukseen joutui 25 Sääksmäen isäntää, jotka kieltäytyivät maksamsta kymmenyksiä kirkolle. Asiakirjan allekirjoitti Paavi Benedictus XII ja mikä kiinnostavinta, yksi asiakirjassa mainituista isännistä oli Cuningas de Rapalum.

Ohjeet kätkön löytämiseksi:
Tehtäväsi on löytää Cuningas de Rapalumin aarre. Se ei ole helppo tehtävä ja vie jonkin verran aikaa, ehkä pari tuntia. Ja varaudu kävelemään paljon!

Mutta luota meihin, tämän kätkön etsiminen on vaivan arvoista!

Piste 1.

Annetut koordinaatit vievät sinut Sääksmäen keskiaikaiselle kivikirkolle, joka on rakennettu vuoden 1500 tienoilla. Kirkon edessä on kellotapuli ja sen katolla näet kukon. Laske pyöreät reiät kukon pyrstöstä. (Tässä vaiheessa saatat tarvita kiikareita. Itse pystyin laskemaan reiät paljain silmin, vaimoni sensijaan ei...)

Reikien lukumäärä auttaa sinua ratkaisemaan seuraav pisteen koordinaatit, jotka ovat 61.12.xxx N ja 024.03.yyy E.

xxx = 252 - reikien lukumäärä
yyy = 222 - reikien lukumäärä

Voit jättää autosi kirkon parkkipaikalle ja jatkaa eteenpäin jalan. Tai jos olet väsynyt, voit jatkaa autolla vielä pisteille 2. ja 3. No, maastopyörä on myös hyvä vaihtoehto. Mutta silti edelleen suosittelemme käevelemistä, koska sekä maisemat että ympäristö ovat näkemisen arvoisia...

Seuraa pisteestä 1 Kirkkovainiontietä pohjoiseen.

Piste 2.

Koordinaatit vievät sinut patsaan luo. Patsaan takaa löydät päiväyksen, milloin patsas on pystytettiin.

Tuo vuosi auttaa sinua ratkaisemaan seuraavan pisteen koordinaatit, jotka ovat 61.12.xxx N ja 024.03.yyy E.

xxx = 2241 - vuosi
yyy = 2658 - vuosi

Piste 3.

Kävele takaisinpäin noin 500 metriä ja käänny vasemmalle puistoon (älä huolehdi, se on yleinen puisto.) Seuraa polkua ja kävele kartanon ohi. Koordinaatit vievät sinut parkkipaikalle. Sen perällä on kaksi isoa opastustaulua. Vasemmanpuoleisesta taulusta löydät kaksi vuosilukua viime vuosituhannelta. Pistä muistiin vanhempi vuosiluku eli pienempi numero.

Kyseinen vuosiluku auttaa sinua ratkaisemaan seuraavan pisteen koordinaatit, jotka ovat 61.12.xxx N ja 024.03.yyy E.

xxx = 2276 - vuosi
yyy = 2170 - vuosi

Piste 4.

Tämä piste vie sinut ylös linnavuorelle. Tehtäväsi on löytää pieni opastustaulu, joka kertoo linnan muureista. Laske kirjainten lukumäärä taulun ensimmäisestä suomenkielisestä sanasta ts. otsikkorivin ensimmäisestä sanasta.

Kirjainten lukumäärä auttaa sinua ratkaisemaan Rapolan Kuninkaan aarteen lopulliset koordinaatit, jotka ovat 61.12.xxx N ja 024.03.yyy E.

xxx = 651 - ((kirjainten lukumäärä) x 63)
yyy = 1050 - ((kirjainten lukumäärä) x 63)

Nyt voit kävellä suoraan kätkölle, tai katsella vielä ympärillesi ja tutustua Rapolan linnavuoreen. Voit esimerkiksi kiertää linnahaudan ympäri tai käydä tutustumassa rautakautiseen suureen kalmistoon, ennenkuin menet etsimään lopullista kätköpistettä

ONNEA ETSINTÄÄN! TOIVOMME ETTÄ NAUTIT VIERAILUSTASI SÄÄKSMÄELLÄ!

Lisätietoja:

Rapola Museoviraston esittelemänä
Pannabulla
Sääksmäen kirkko

Geocache Description in English:

This cache will take you to a hike in the heart of Sääksmäki, around the mansions of Voipaala and Rapola and up to an ancient hillfort of Rapola.

The total lenght of the hike depends on the way you decide to move between points. If you use car or bike, you have to walk only 1 -1,5 kilometers but if you walk from the start to the cache, the lenght will be 3-4 kilometers, depending on the route you chose.

Kävelymatkan kokonaispituus riippuu siitä, miten aiot kulkea pisteiden välillä. Jos käytät autoa tai polkypyörää, sinun täytyy kävellä vain 1-1,5 km, mutta jos kävelet alusta loppuun, matkaa kertyy 3-4 km, riippuen valitsemastasi reitistä.

Equipment needeed:
- binoculars (or a pair of GOOD eyes...)
- good shoes, or hiking boots
- perhaps some food and something to drink

Some history:
King of Rapola, also known as Cuningas de Rapalum, was a mystical leader of Rapola in 1300-century.

The importance of Sääksmäki in the Middle Ages can be seen in some documents such as the famous "pannabulla", i.e. the ratification of the punishment given by a local clergyman in 1340 in which 25 yeomen were excommunicated because they had refused to pay tithes. The ratification had been signed by Pope Benedictus XII and, interestingly, one of the yeomen was Cuningas de Rapalum.

Instructions how to find it:
Your task is to find the treasure of the Cuningas de Rapalum. It will not be an easy task as it will take some time, perhaps few hours. And you must be prepared to walk a lot !

But trust us, it's still worth trying !

Point 1.

The given coordinates will take you to the mediaeval church of Sääksmäki, which was built around year 1500. In front of the church is a belfry and on the roof of belfry you will see a cock. Count the number of round holes in cock's tail. (This is where you may need those binoculars. I could count the holes with bare eyes, but my wife could not...)

Those holes will help you to solve the coordinates of the next point, which are 61.12.xxx N and 024.03.yyy E.

xxx = 252 - number of holes
yyy = 222 - number of holes

You may leave your car to the parking place of the church and move forward by feet. Or if you're tired, you may continue with your car to points 2 and 3. Well, a mountain bike may be a good alternative too. But we still recommend you to walk, as both the landscape and the milieu are worth seeing...

From point 1, follow the road "Kirkkovainiontie" to north."

Point 2.

The coordinates will guide you to the statue. In the back side of the statue you will see a date when the statue was erected.

That year will help you to solve the coordinates of the next step which are 61.12.xxx N and 024.03.yyy E.

xxx = 2241 - year
yyy = 2658 - year

Point 3.

Walk back about 500 meters and turn left to the park (don't worry, this is a public park). Follow the path and walk past mansion. The coordinates will guide you to the parking place. At the end of the parking place there are two big information boards. On the left board you will find two years from last century. Pick the older year (i.e. the smaller number).

That year will help you to solve the coordinates of the next step which are 61.12.xxx N and 024.03.yyy E.

xxx = 2276 - year
yyy = 2170 - year

Point 4.

This will take you up to the forthill. Your task is to find a small board which tells about the walls of the fort. Count the number of letters in the first finnish word on the board (i.e. the first word of the header line).

The number of letters will help you to solve the final coordinates of The Treasure of the King of Rapola which are 61.12.xxx N and 024.03.yyy E.

xxx = 651 - ((number of letters) x 63)
yyy = 1050 - ((number of letters) x 63)

Now you can walk straight to the cache, or look around and become familiar with the Rapola forthill. You may walk for example around the perimeter wall or take a look at the Iron Age cemetery (kalmisto) before you go to search for the final point.

GOOD LUCK AND WE WISH YOU ENJOY YOUR VISIT AT SÄÄKSMÄKI !

Further information:

Rapola by The National Board of Antiquities Finland
Pannabulla and Church of Sääskmäki

Additional Hints (Decrypt)

[Suomeksi:] Byr inebinvara rggrg chgbn xägxöa yäuryyä !
[In English:] Or pnershy abg gb snyy arne gur pnpur !

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.