Skip to Content

<

Tiesu pils

A cache by Aspal Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/11/2019
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tiesu pils

Gan jau katrs būs ievērojis askētisko granīta bruņās tērpto ēku Brīvības bulvāra un Elizabetes ielas stūrī. Bet vai katrs zin, cik niansēti veidota tā ir no iekšpuses, ka tās atklāšana bija ļoti gaidīts valsts mēroga notikums tālajā 1938.gadā? Un to, ka savā 80. dzimšanas dienā, pateicoties Valsts kancelejas darbinieku iniciatīvai, tā kļuva virtuāli pieejama ikvienam www.brivibas36.lv?

Slēpnis ir veltīts Tiesu pilij un tās vēsturei.

 

Lai atrastu atbildes uz 2/3 jautājumu, ieteicams iepazīties ar prof. P.Kundziņa rakstiem (1936; 1939) par Tiesu pils celtniecības gaitu, kā arī paviesoties virtuāli pašā Tiesu pilī un palasīt tur atrodamo informāciju. Atlikušo 1/3 atbilžu atradīsiet citur  tīmekļa plašumos.

Ievadam

“No ministrijām pirmā pie sava nama celšanas tagad stājas Tieslietu resors. Netikvien pati ministrija līdz šim mitinājās trūcīgās un nenozīmīgās telpās, bet arī tās pārraudzībai padotās augstākās tiesu iestādes, Senāts un Tiesu palāta, nevarēja vairs iztikt ar tām šaurajām un arī citādi nepiemērotajām telpām, kur tās bija novietotas.  Par neciešamiem bija izvērtušies arī telpu apstākļi, kādos bija jādarbojas daudzajām Rīgas miertiesām. Šo iemeslu dēļ valdība kā pirmo valsts līdzekļiem ceļamo ministrijas jaunceltni Rīgā nozīmēja “Tiesu pili”, kas sevī ietvertu visas minētās iestādes” (1936.gadā, autors: prof. P.Kundziņš).

[1] Jaunās Tiesu pils novietnei par atbilstošāko vietu viennozīmīgi izvēlējās vecā Senāta un Tiesu palātas nama (nams tika noārdīts, foto Nr.1) vietu, aizņemot arī Mazā Vērmaņa dārza teritoriju un aizbūvējot Ravelīna laukumu. Par svarīgu apsvērumu kalpoja arī apstāklis, ka “Tiesu palātā un ministrijā sevišķi daudz arī darīšanu lauciniekiem un tāpēc pils nedrīkst būt pārāk tālu no dzelzceļa piestātnes, kā arī tam jābūt saskaņotam ar Vienības laukuma iekārtojumu”. Tiesu pils novietnes jautājumu varēja atrisināt vēl laimīgāki, ja nebūtu jārēķinās ar Rīgas apgabaltiesas namu, kuru izlēma nenojaukt. Bez tā, ka Rīgas apgabaltiesas nams ir skaists un vēl samērā labi kalpoja savam uzdevumam, Tiesu pils galīgā būvprojekta konsultants rakstā min vēl kādu iemeslu, kādēļ to nenojauca (vērtība A): a) tas no putna lidojuma atgādina cara kroni – 17; b) tā projekta autors ir pirmais akadēmiski izglītotais latviešu arhitekts J.F. Baumanis - 13.

[2] Būtiska loma Tiesu pils būvķermeņa formas noteikšanai ir  Elizabetes ielai. Ņemot vērā, ka “Elizabetes ielas trase mainās saliekdamies pret dienvidiem kā Brīvības ielas tā Tērbatas ielas krustojumā, Elizabetes ielai pievērstā Tiesu pils daļa projektēta loka veidā”. Tai pat laikā Elizabetes ielas nepiemērotā rakstura dēļ, lai to attālinātu no nopietnās un klusās celtnes (Tiesu pils), šajā pusē izveidota zaļumjosla. Ironiski, ka  pretīm Tiesu pilij Elizabetes ielā atrodas “Brīnišķā pils”. Tieši ar tās projektu, atpazīstamību arhitektu saimē ieguva Tiesu pils  galīgā būvprojekta autors F.K. Skujiņš.

Kā būvprojekta konsultanta ieskatā izpaudās Elizabetes ielas nepiemērotais raksturs (Vērtība B )?

a) tā bija bruģēta, tādēļ trokšņaina - 4; b) kinematogrāfiem un restorāniem apsēsta iela, kur apgrozās raiba publika 9; c)  uz tās arī gaišā dienas laikā pastaigājas “mīlas priesterienes”, bet vakaros rīkoti  “kungu vakari” (striptīzs) – 11.

[3] Tiesu pils būvprojekta izstrādei izsludinātajā sacensībā noteiktajā termiņā 1936.gada 25.augustā tika iesniegti C projekti. Ņemot vērā trīs godalgotos projektus, F.K.Skujiņš izstrādāja galīgo Tiesu pils būvprojektu, kurš tika apstiprināts Ministru kabinetā 1936.gada 29.septembrī.

[4] 1936.gada 4.decembrī notika svinīgs pasākums par godu jaunās Tiesu pils pamatakmens iemūrēšanai. Pasākumā piedalījās vairāki ministri, justīcresora pārstāvji, kā arī viesi no kaimiņvalstīm. Pamatos tika iemūrēts arī  akts ar novēlējumiem.  Viens no tādiem ir “Latvijai jābūt taisnības valstij, kur nebūs  apspiesto un privileģēto”. Tiesu pils pamatos tika iemūrēts arī vienas kaimiņvalsts delegācijas līdzi atvests akmens kā apliecinājums veiksmīgai tieslietu darbinieku sadarbībai.  Kurā datumā šī valsts svin savu dzimšanas dienu (vērtība D)?

[5] Tiesu pils atklāšanas (iesvētīšanas) akts notika 1938.gada 9.decembrī. Taču, pirmais svinīgais akts Tiesu pilī tika noturēts agrāk – Latvijas valsts pastāvēšanas 20-tajā atceres gadadienā, 1938. gada 18. novembrī. Diemžēl fiskālās telpas ierobežotības dēļ, tika uzbūvēta tikai Tiesu pils pirmā kārta. Otrā kārta tika pabeigta 20. gs. 50-to gadu beigās, saglabājot pirmās kārtas arhitektonisko veidolu. Kurā gadā uzbūvēja Tiesu pils otro kārtu (vērtība E)?

[6] Par grandiozās Tiesu pils celtniecības gaitu tā laika presē rakstija ļoti daudz, par to pārliecināsieties arī paši, škirstot www.periodika.lv.  Tās simbolisko nozīmību apliecina vēl kāds taustāms fakts. Vienā gadā ar Tiesu pils pirmās kārtas atklāšanu, būtiskus arhitektoniskus papildinājumus ieguva vēl kāds slavens Rīgas nams. Uz šī nama jaunās piebūves varā kaltajām  ieejas durvīm kopā ar trīs citām Rīgu simbolizējošām būvēm, ir redzama Tiesu pils. Kāda ir šī nama adrese (vērtība F)?

[7] Pirms ieiešanas Tiesu pilī pa simboliskiem “vara vārtiem” (durvis veidotas no oksidētā vara), novērtējiet tās fasādi “Tiesu pils āriene veidota atturīgi un cienīgi vairoties no tukša patosa un nepiemērotas reprezentācijas tieksmēm. Svarīgākais izteiksmes līdzeklis, kas piešķir tai tās saturam piemērotu raksturu vielā un formā ir granīts”. Fasādes granīta apšuvums veidots no vietējā granīta, kas iegūts Vidzemē, Tūjas, Vītrupes un Salacgrīvas pagastos. “Apšuvumā ar nolūku  tika pielaista dažādo gabalu nelielā atšķirība struktūrā un krāsā, lai izvairītos no vienmuļības”. Savukārt kolonnas kaltas no Zviedrijas atvestā granīta, jo Latvijā nebija nepieciešamā lieluma granīta bluķu. Cik tonnu sver viena šāda kolonna (vērtība G)?

{8} Ienākot pa galveno ieeju, pirmais, kas sagaida katru Tiesu pils viesi ir Justīcija (saukta arī par Taisnību, Laimu, Laimu tiesātāju, Temīdu). Justīcijas tēla meta izstrādei, tika uzaicināti trīs tēlnieki. Uzvarēja Kārļa Zemdegas mets, lai gan pretēji projektam, Zemdega uzstāja, ka Justīcijas tēls kaļams Karāras marmorā, nevis atlejams bronzā. Justīcijas tērpa aksesuāri ir sakta un tautiskā josta, un kā jūs redzat, tai acis nav aizsietas, zobens nav pacelts, bet rokā ir nevis svari, bet likuma grāmata. Pastāv viedoklis, ka tas ir Latvijas 1937.gada Civillikums. Iespējams, kāpēc ne? Latvijas Civillikums, kas balstīts uz romiešu tiesību pamatiem, tā pieņemšanas laikā, bija viena no modernākajām tiesību kodifikācijām Eiropā. Atrodiet spēkā esošajā Civillikuma redakcijā pantu, kurā nostiprināts fundamentāls romiešu tiesību princips – pacta sunt servanda. Panta numurs būs vērtība H.

[9] 1946.gadā, kad Tiesu pilī ievācās LPSR Ministru padome, Justīcijas tēls tika aizvākts no Tiesu pils un tā vietā novietots Ļeņina krūšutēls. Visu Latvijas okupācijas laiku Justīcijas skulptūra pavadīja Valsts mākslas muzeja fondos, un atgriezās Tiesu pilī 1990.gadā. Okupācijas laikā veikto deportāciju ietvaros, tika izsūtīti I Senāta  senatori un to ģimenes...viņi nekad neatgriezās.

[10] Okupācijas gados Tiesu pilī tika izbūvēts arī bunkurs. Kāds durvju numurs ir bunkura telpā virs uzraksta Ministru prezidents (vērtība J)?

[11] Senāta zāle jeb Zaļā zāle (vieta, kur sēdes notur Ministru kabinets) ir skaistākā Tiesu pils zāle. Tā celta kā Augstākās tiesas Senāta sēžu zāle, taču pēc Latvijas neatkarības atgūšanas Senāts neatguva tiesības izmantot šo zāli. Uz tās gala sienas ministriem labi redzamā vietā ir sens romiešu teiciens – viens likums, viena taisnība visiem. Aplūkojiet Senāta zāli, saskaitiet, cik tajā kolonnu ar korintiešu ordera kapiteļiem un pieskaitiet uz sienas esošā romiešu teiciena burtu kopējo svaru kilogramos. Tā būs vērtība K.

[12] Mūsdienās Senāts sēdes notur telpā, kas būvēta kā Tiesu palātas sēžu zāle. Telpas apgaismojumam izmantots tiem laikiem visai neordinārs paņēmiens. Telpas izvietojums neļāva tai izbuvēt logus, tādēļ dienas gaisma šajā telpā ieplūst pa betona griestu kasetēm, kas iestiklotas ar stikla prizmām. Pēc tam, kad aplūkosiet griestus, pievērsiet uzmanību arī zāles sānu durvju iekšējām apmalēm. Šeit pirmo reizi tika lietots kāds no Latvijā atrodamiem marmorveida dabiskiem akmeņiem. Tie atvesti no Kapsēdes. Kādā krāsā ir iekšējās apmales (vērtība L)  a) gaiši pelēka – 15, b) gaiši brūna – 21, c) dzeltena – 24.

[13] Laika gaitā atsevišķas Tiesu pils interjera detaļas ir mainījušās. Piemēram, attēlos [foto Nr.2 un Nr.3] redzamo galveno kāpņu bronzas detaļu vietā mūsdienās ir apkrāsotas finiera plāksnes (tās redzamas galvenajā vestibilā). Attēlā (foto Nr.4) redzamā parauga griestu lukturi bija vairākās Tiesu pils sēžu zālēs. Virtuālajā apskatē atrodiet telpu, kuras oriģinālais lietošanas mērķis ir Tieslietu ministrijas sežu zāle. Cik attēlā [foto Nr. 4] redzamā parauga griestu lukturu ir šajā telpā (vērtība M)? Ja, secināt, ka telpa nav iekļauta virtuālajā apskatē, tad M vērtība ir 7.

[14] Darba istaba viscaur ietērpta izmeklēta priedes koka paneļiem, kas veidoti rāmjos un pildiņos, iekodināti blāvā dzintarbrūnā tonī un bagatā salikuma kompozīcijā klāj sienas un griestus. (..). Telpas kopējo raksturu noteic ne ārīgais reprezentācijas greznums vai izšķērdīga formu un sīkdaļu bagātība, bet cenšanās radīt darba istabu, kur zināma mājīguma noskaņojumā cienīgi izpaustos...”.

Aprakstītās darba istabas pirmo saimnieku 1940.gada 19.oktobrī apcietināja un deportēja. Viņu apsūdzēja par palīdzības sniegšanu starptautiskajai buržuāzijai un aktīvu cīņu pret strādnieku šķiru un revolucionāro kustību. Nāvessods tika izpildīts 1942.gada 19.janvārī.  Mūsdienās šājā telpā (iekļauta  virtuālajā apskatē) pie sienas ir glezna. Cik personas atveidotas šajā gleznā (vērtība N)? Esiet vērīgi!

[15] No nama jumta paveras plašs skats uz visām debesu pusēm, labi saskatāms Brīvības piemineklis, visi Rīgas baznīcu torņi un pat ūdenstornis Pārdaugavā.”. Mūsdienās Pārdaugavas ūdenstornis nav īpaši labi redzams, bet  vai no Tiesu pils jumta var redzēt Gaismas pili (vērtība O)? a) Jā – 21; b) Nē – 23

Kopā jūsu rīcībā jābūt 15 vērtībām – A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N un O.

 

Gala koordināšu aprēķins:

(A+B+C+D+E+F) x (G+H+I+J+K-2) x (L+M+N+O) = abcdefghi

N 56 h(a+b).d(c-3)g

E024 0f.(e+1)Ci

GeoCheck.org

 

! B.Y.O.P. fotologus, lūdzu sūtīt MP

 

 

! No 2019.gada 18.decembra slēpnim cits galapunkts.

Vairāk informācijas ir write note 18.12.2019. Formula bez izmaiņām.

Additional Hints (Decrypt)

Trbpurpx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.