Skip to Content

<

Rybáři na Zbraslavi 1 - Vznik

A cache by Han_ka Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/06/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Vítám vás na další mini sérii dvou keší věnované Zbraslavským rybářům, jejich koníčku. Projdete se podél řeky Vltavy, jenž je základním kamenem jejich činnosti. Dozvíte se něco o vzniku organizace a jejií činnosti.

No, nebudu vás dále obtěžovat dlouhosáhlým úvodem, ale seznámíme se s vznikem rybářské činnosti na Zbraslavi.

 

Rybáři na Zbraslavi slavili v roce …. 90 let

 

V roce 1926 to byla jen malá skupinka dvanácti nadšenců v čele s Aloisem Lehečkou, kteří se rozhodli na Zbraslavi založit rybářský kroužek. Veškeré jmění tohoto kroužku tehdy činilo celých 60 korun. O rok později se Lehečkovou zásluhou podařilo kroužek přeměnit v odbočku Prvního rybářského klubu v Praze. Sám Lehečka na to o čtyřicet let později vzpomínal: „Malou řeku měl pronajatu hostinský Cicvárek a ryby mu lovil p. Jirásek již dávno zemřelý. To bylo ryb. Candáty, štiky, kapry, líny a nějaké cejny si vzal hostinský, ostatní ryby prodával p. Jirásek. Okolní tůně patřily Rybářskému spolku v  Praze, ale většinou tu lovil kdejaký pytlák i sítí. Tak jsem se odhodlal svolat rybáře, co měli povolenky k lovu udicí a na ustavující schůzi jsme po dohodě s Prahou ustavili odbočku ve Zbraslavi.“ Od šedesátých let měli zbraslavští rybáři své stálé sídlo, svou klubovnu v starém domě čp. 65 na nábřeží Vltavy. Zde byl založen již onen rybářský kroužek a konaly se tu jeho schůze, později se rybáři scházeli také v hostinci u Cicvárků. Dům se připomíná již v první polovině 17. století, později zde býval zájezdní hostinec a na letní byt sem jezdil v letech 1881-1883 zakladatel Sokola, dr. Miroslav Tyrš. Fasádu proto zdobí pamětní deska, která pobyt tohoto vzácného hosta připomíná. Nynější ulice U Malé řeky, kde se klubovna nachází, také dříve slula Nábřežím Tyršovým. Dům je svým způsobem jakýmsi symbolem zbraslavských rybářů, stál u jejich počátku a provázel je víceméně v průběhu celé jejich historie. Proto jsou na něj náležitě hrdi a s láskou o něj pečují, stále opravují a zvelebují. Během povodní v roce 2002 byl těžce poškozen, panovala obava, zda dům se sice silnými kamennými zdmi, avšak bez základů, vydrží nápor vodního živlu. Ničivou povodeň nakonec přečkal, však těžce poškozen a jen díky velikému úsilí, nasazení i obětavosti především členů výboru se jej podařilo opět opravit. Když v  roce 1926 diskutovalo dvanáct rybářů o ustavení kroužku, asi málokdo z nich tušil, v co se postupem doby rozvine. O deset let bylo ve Zbraslavi sdruženo 150 rybářů a na konci 60. let již přes sedm set. Rostoucí trend počtu členů se logicky časem musel zastavit, ovšem došlo k tomu až v období po Sametové revoluci, kdy se členská základna ustálila na zhruba 1100 členech. Z více než padesáti organizací v hlavním městě Praze je podle počtu členů zbraslavská organizace na sedmém až osmém místě. Stěžejní činností organizace je především zajištění vlastního jejího chodu a servisu rybářům, což představuje vydávání povolenek, nejrůznější práce na rybářských revírech, údržba zeleně, prořezávku dřevin a úklid kolem vody hlavně okolo Malé řeky. Vítaným zpestřením činnosti organizace jsou každoročně pořádané závody pro děti, které se v minulých letech podařilo úspěšně obnovit a rozšířit o závody pro dospělé. Konají se na Malé řece, což je menší, uzavřený revír, který se před závody osadí tržní rybou. O víkendu pak nastává rybářské klání, kdy v sobotu závodí dospělí rybáři a v neděli děti. Jiným „zpestřením“ života organizace jsou nenadálé události, například povodně. Těm již nyní stojí v cestě protipovodňová zeď a klubovna organizace by tedy měla být dostatečně chráněna. Takto tomu však nebylo v roce 2002, kdy povodeň způsobila na majetku a stavbách Místní organizace Zbraslav škodu 3500000 Kč. Tím místní organizace získala nechtěné prvenství jako nejvíce poškozená v rámci Českého rybářského svazu. Neznamená to však, že by povodně nepůsobily rybářům vrásky i nadále. V roce 2013 po povodni rybáři sice již nemuseli opravovat klubovnu, ale bylo třeba vylovit ryby ze zátopové oblasti mezi Zbraslaví a Radotínem. A jaké ryby… Kapry, cejny a  další druhy často v  mírách, jaké se na prutu objevují jen výjimečně. Pochopitelně nezachránili všechny uvízlé ryby, ale alespoň část z nich se podařilo vrátit zpět do řeky. Každé výročí je pěkné, oslavovalo se devadesát let nepřetržitého působení rybářů ve Zbraslavi a  rozhodně nelze říci, že se vždy jednalo o činnost snadnou či bezproblémovou. Rybáři se musí vypořádat také s dalšími problémy, které s sebou nese moderní doba. Jak dlouho se například čekalo na řešení otázky přemnožených kormoránů, kolik let se revíry nechaly plenit, než došlo alespoň k částečné- mu kompromisu… Paradoxně však možná největší problém se skrývá uvnitř samotné organizace. Na jedné straně stárnoucí výbor a na straně druhé malá ochota mladších členů podílet se aktivněji na životě organizace. Stále její chod udržuje hrstka nadšenců, na tom se ostatně nic nezměnilo od vzniku v roce 1926. V poslední době hrozí, že část činnosti výboru bude muset být suplována vnějšími pracovníky, najatou firmou apod. Byly by vítáni nový zájemci o práci pro ostatní rybáře. Doufejme, že se podaří na Zbraslavi udržet chod organizace spravovaný výborem, který spojuje dlouholeté přátelství a čas společně strávený u vody. Zbraslavská místní organizace slavila 90. výročí svého založení, přejme jí, aby se jí v další dekádě dařilo zachovat a rozvíjet svou činnost, aby dokázala oslovit a přijmout mezi sebe nové mladé rybáře a  nadchnout některé z nich pro práci ve výboru. Jsou to velké výzvy, držme jim palce… Petrův zdar… ■

 

Jak na keš

Úvodní souřadnice vás zavedli před pobočku místní jednoty rybářské na Zbraslavi. Na objektu si povšimněte pamětní desky. V tomto místě je pouze start cesty ke keši. Potřebné indicie A až H zde neseženeš. Ty musíš vyčíst z listingu a pak dosadit do souřadnice.

 

A nyní pojďme na ty slibované indicie.

Kolik bylo základních členů při založení rybářské organizace na Zbraslavi?

25      - pak A = 8

21      - pak A =7

12      - pak A = 9

Jaký statut dali rybáři organizaci při jejím vzniku?

Spolek      - pak B = 6

Kroužek    - pak B = 5

Sdružení   - pak B = 4

Kolik činilo základní jmění této rybářské organizace při jejím vzniku?

55 Kč         - pak C = 2

60 Kč         - pak C = 8

75 Kč         - pak C = 4

Kdy získali zbraslavští rybáři svoje stálé sídlo?

V šedesátých letech    - pak D = 4

V třicátých letech         - pak D = 7

V padesátých letech    - pak D = 3

Kolik členů měla přibližně zbraslavská pobočka po sametové revoluci?

1000            - pak E = 6

1100            - pak E = 3

1200            - pak E = 2

Jaké zaujímala v tu dobu místo mezi Pražskými pobočkami?

5 až 6          - pak F = 1

8 až 9          - pak F = 9

7 až 8          - pak F = 7

Jakou škodu způsobila zbraslavským rybářům povodeň v roce 2002?

2500000      - pak G = 5

3500000      - pak G = 2

3800000      - pak G = 1

V kterém roce slavili zbraslavští rybáři devadesáté výročí vzniku?

1996            - pak H = 6

2016            - pak H = 0

2026            - pak H = 7

 

 

Tak a nyní už máte všechny potřebné indicie, stačí je jen vložit do souřadnice.

N 4A° BC.DEF E 014° GE.CEH

Tak lovu zdar.

Additional Hints (Decrypt)

Cbq xbubhgl.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.