Skip to content

<

Ruiny zamku w Gościeszowie

A cache by k-6 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/31/2019
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Przy drodze głównej, nieopodal kościoła znajdują się ruiny zamku. Zamek ten zbudowany został z ciosanego piaskowca, a także w mniejszym stopniu z cegły palcówki oraz z cegieł XIX i XX wiecznych. Wzniesiono go na owalnym planie muru dawnego grodu, przez co do dzisiaj posiada kształt zaokrąglonego silnie na bokach czworoboku. Był jednym z najpiękniejszych założeń renesansowych na Dolnym Śląsku nazywanym zamkiem na wodzie. 
Pierwszy raz wymieniony jest dwór Hof Goswinsdorf dopiero w roku 1318 w dokumencie księcia Henryka I Jaworskiego dla Gebharda von Querenfurt. Największe zasługi dla renesansu gościszowskiego zamku poczynił Kaspar von Warnsdorf, który dokończył przebudowę zamku gotyckiego i na którego rządy przypadają lata największej świetności majątku - jednej z najpiękniejszych posiadłości w regionie. Za jego to czasów pochodzi wspaniały portal główny wraz z herbem Warnsdorf i Zedlitz. Kolejne prace budowlane miały miejsce w latach 1848-1856 za rządów Egona Gustawa von Schönberg-Bibran-Modlau kiedy to usiłowano nadać zamkowi neoklasycystyczny wygląd. W drugiej połowie wieku XIX miała miejsce niewielka przebudowa nawiązująca do tradycji gotyckich. W 1908 roku do północnej wieży dostawiono taras widokowy wspierający się na trzech kolumnach. W tym też czasie chciano rozpocząć gruntowną przebudowę mającą na celu przywrócenie zamkowi wyglądu z XIV i początku XVII wieku poprzez wyeliminowanie elementów XIX-wiecznych. Najciekawszym elementem pałacu jest pochodząca z roku 1603-1605, niespotykana w tym typie nigdzie indziej na Dolnym Śląsku dekoracja rzeźbiarska czterokondygnacyjnych szczytów fasady skierowanej nieprzypadkowo w stronę wsi i folwarku. Tematyka rzeźb jest ogólnie związana z mitologią. Spotykamy tu syreny, trytony, delfiny, fantastyczne stwory, amfory.

O skrytce
Kosz schowany jest na treenie zamku. Patrz na zdjęcie spojler. Ok. 1 m nad ziemią. Pamiętaj, że to są ruiny i zachowaj rozwagę i ostrożność. Odłoż na miejsce i zamaskuj starannie.

ENG - google translate

By the main road, near the church, there are ruins of the castle. This castle was built of hewn sandstone, and to a lesser extent of brick fingering and bricks of the nineteenth and twentieth century. It was erected on the oval plan of the wall of the former stronghold, thanks to which it has the shape of a strongly rounded quadrangle to this day. It was one of the most beautiful Renaissance assumptions in Lower Silesia called the castle on the water. The Hof Goswinsdorf court was first mentioned only in 1318 in the document of Prince Henry I Jaworski for Gebhard von Querenfurt. Kaspar von Warnsdorf made the greatest merits for the Renaissance castle in Gieszów, who completed the reconstruction of the gothic castle and whose rule falls during the years of the greatest splendor of the estate - one of the most beautiful estates in the region. During this time comes the magnificent main portal with the arms of Warnsdorf and Zedlitz. Further construction works took place in the years 1848-1856 during the rule of Egon Gustaw von Schönberg-Bibran-Modlau when it was attempted to give the castle a neoclassical look. In the second half of the nineteenth century, a small reconstruction took place referring to Gothic traditions. In 1908, an observation deck was added to the northern tower, supported on three columns. At that time, they wanted to start a thorough reconstruction aimed at restoring the castle's appearance from the fourteenth and early seventeenth centuries by eliminating nineteenth-century elements. The most interesting element of the palace is from the year 1603-1605, unique in this type nowhere else in Lower Silesia, the sculptural decoration of the four-story facade gables directed not by accident towards the village and farm. The subject of sculptures is generally related to mythology. We meet here mermaids, tritons, dolphins, fantastic creatures, amphoras.

About the cache
The cache is hidden inside the castle. Look at the spoiler photo. Approx. 1 m above the ground. Remember that these are ruins and be careful and careful.

Additional Hints (Decrypt)

prtyn

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.