Skip to content

[75jaarLDGS] Fort aan de Buursteeg Multi-cache

Hidden : 05/05/2020
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


75 jaarfinalheader

[75jaarOVUH] Fort aan de Buursteeg

Deze cache is onderdeel van de serie 75 jaar Vrijheid, Mobilisatie,Oorlog, Verzet en Bevrijding op de Utrechtse Heuvelrug, waarbij belangrijke locaties uit de geschiedenis van Utrechtse Heuvelrug en omgeving in de WOII aan bod komen. Deze cache is gelegd ter gelegenheid van de herinnering aan 75 jaar bevrijding op 5 mei 2020.

Geschiedenis Franse bezetting
In 1742-1743 werden al plannen gemaakt om een verdedigingswerk aan te leggen op de plek waar nu het fort gevestigd is. Echter, pas in 1786 is het fort uiteindelijk aangelegd. De plannen uit 1742-1743 waren al door de tijd achterhaald en er werd een groter verdedigingswerk aangelegd ter verdediging van de Emminkhuizerberg en de Slaperdijk. In 1794-1795 volgde een strenge winter waarbij de verdedigers het fort verlieten i.v.m. het bevriezen van de inundatie (onder water gezet gebied). Hierop volgde een Franse bezetting van het fort.

Geschiedenis Tweede wereldoorlog
In het kader van de mobilisatie trof men in 1939 al diverse voorbereidingen, zoals het graven van een anti-tankgracht, de aanleg van prikkeldraadversperringen en een mijnenveld en de bouw van 7 kazematten. Ook werden er 2 stukken pantserafweergeschut, een kanon en een mortier geplaatst en werd er door soldaten van het 10e Regiment Infanterie loopgraven gegraven door de oude wallen. In de meidagen van 1940 kwam het fort onder vuur te liggen, maar hier zijn geen soldaten bij gesneuveld. Wel kwam er een soldaat om het leven toen hij tijdens zijn tocht naar de Voorposten in het mijnenveld bij de spoorlijn terecht kwam. Tijdens de Duitse bezetting werd het fort onderdeel van de Pantherstellung en werd het fort gebruikt door de Hollandse SS.

Noordelijke deel in ere hersteld
Tot 2011-2012 was er een camping gevestigd op het noordelijke deel van het fort. In de periode hierna is de camping verdwenen en is het fort in 2013-2014 geheel gerestaureerd. Tevens is het beheer van dit gebied overgedragen aan Staatsbosbeheer. Het zuidelijke deel was al eerder hersteld.


CACHE

Deze wandeling van ca. 1,5 km brengt je langs historische plekken van het Fort aan de Buursteeg. Het fort valt onder het beheer van Staatsbosbeheer.
Graag wil ik je vragen om de volgende gebiedsregels na te leven:
- Geen toegang tussen zonsondergang en zonsopkomst
- Geen fietsen en / of gemotoriseerd verkeer
- Honden aangelijnd

Mocht je met de auto zijn gekomen loop je eerst het spoor onderdoor richting het referentiepunt R1 (N52° 02.857 E005° 33.466). Hier kun je het zuidelijke deel van het fort betreden, waar de eerste 4 waypoints zich zullen bevinden.

WP1 Duitse bunker (N52°02.846 E005°33.259): Deze Duitse bunker was onderdeel van de pantherstellung. Hierin bevond zich een stuk 88 mm antitankgeschut en deze was bedoeld om de geallieerde tanks die naar het Westen wilden uit te schakelen. Zo ver is het nooit gekomen. De Duitse bunker werd beschilderd met ramen en gordijnen om de illusie te wekken dat hier een Veluws huisje stond. Deze schilderingen zijn op 2 wanden opnieuw aangebracht. In welke kleuren zie je deze schilderingen: A=3 Blauw-geel   /   A=6 Zwart-wit   /   A=9 Groen-bruin

WP2 Kochbunkers (N52°02.838 E005°33.239): Hier zie je een aantal Kochbunkers die werden gebruikt als eenmansbunkers. Hoeveel zie je er? (tel ook de beschadigde Kochbunker mee) Antwoord is B.

WP3 Grenspaal (N52°02.931 E005°33.409): Hier zie je één van de resterende 3 grenspalen op het fort. Alhoewel deze in het midden van het fort lijkt te staan is dit toch niet zo, aangezien het Fort uit 2 delen bestaat die gesplitst worden door de spoorlijn. Deze grenspaal geeft dus de grens aan van het Zuidelijk deel. Welk getal zie je onder de O op de grenspaal? Het tweede cijfer is C.

WP4 S-kazemat met loopgraven (N52°02.884 E005°33.460): Kenmerkend voor de S-kazemat (ook wel Stekelvarken genoemd) zijn de maskeringshaken die uit het beton steken, hieraan kon het camouflagemateriaal bevestigd worden. In deze kazemat was plaats voor 3 militairen met een lichte mitrailleur. Hoeveel maskeringshaken tel je aan de bovenzijde van de kazemat? Stapeltel dit getal terug naar 1 getal, antwoord is D.

Na het zuidelijk deel loop je terug onder het spoor door en kun je bij het referentiepunt R2 (N52°02.938 E005°33.483) de trap op richting het noordelijke deel waar de 2e helft van deze multi zich zal bevinden.

WP5 PAG-kazemat (N52°02.948 E005°33.417): In deze PAG-kazemat bevond zich een stuk pantserafweergeschut die tanks en ander rijdend materiaal tot een km ver kon uitschakelen! Hoeveel openingen heeft deze kazemat (even aantal)? Antwoord is E.

WP6 S-kazemat zware mitrailleur (N52°02.972 E005°33.465): Deze S-kazemat is niet vernield in de periode van de tweede wereldoorlog, maar in de tijd dat een camping zich hier op het noordelijke deel ging vestigen (ca. 1963). Pas in 2011-2012 is de camping verdwenen en in de jaren daarop is het fort in ere hersteld. Als je vanaf het pad door het best bewaarde venster kijkt, welke richting kijk je dan heen? F=4 Oosten / F=8 Westen

WP7 Kazemat lichte mitrailleur (N52°03.001 E005°33.442): Vanuit deze kazemat had men zicht op de Slaperdijk. De Slaperdijk dient ter bescherming van de Gelderse Vallei. Mocht de Grebbedijk bij Wageningen - Rhenen breken kan de Slaperdijk het water naar verwachting een halve dag tegenhouden, zodat de bewoners van o.a. Amersfoort iets meer tijd hebben om hun spullen te pakken. Als je door het venster richting het Noorden kijkt, hoeveel houten soldaten zie je dan? Antwoord is G.

WP8 Koepelkazemat (N52°03.067 E005°33.325): Van deze koepelkazemat is weinig bewaard gebleven, enkel de betonnen restanten en aan de achterzijde een klein deel van de koepel. In 1944 is deze koepelkazemat door de Duitse bezetter met springstof opgeblazen. Je bent zojuist door het loopgraaf richting de restanten van de kazemat gelopen, de bodem is bedekt met planken. Hoeveel planken breed is het loopgraaf? Antwoord is H.

Nu je de letters A t/m H hebt berekend is het tijd voor de berekenen van de cachelocatie. Dat gaat als volgt:
N52 0B.(H-B)A(F/E)   
E005 3H.(D-B)(C+E)(D-G)

(Check A t/m H bij elkaar opgeteld = 30)

Veel succes!


Voor het realiseren van deze serie hebben diverse mensen die de oorlog bewust hebben meegemaakt hun medewerking verleend, bij deze willen wij hen allemaal bedanken voor de tijd en moeite die zij ons hebben gegeven. Daarnaast willen wij iedereen bedanken die de plaatsing van de caches mogelijk hebben gemaakt (de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Leusden, Woudenberg, Scherpenzeel, Renswoude, Provincie Utrecht, Landgoed Beukenrode, Landgoed Den treek- Henschoten, Landgoed Huis Doorn, Stichting De Boom, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap en het Waterschap Vallei&Veluwe) Diverse boeken/naslagwerken over de geschiedenis van de Utrechtse Heuvelrug en omgeving ten tijde van de tweede wereldoorlog alsmede de boeken van Loek Caspers, Ronald Polak, Jose Huurderman zijn een bron van informatie geweest, ook de stichting Grebbelinie in het vizier, Het Grebbelinie bezoekerscentrum Fort aan de Buurtsteeg, de stichting Grebbelinie en de Oudheidskamers van Doorn en Woudenberg.

Voor vragen en opmerkingen: Graag een berichtje sturen via het message centre.
Voor deze serie is ook een banner beschikbaar en mag geplaatst worden als men alle geocaches en de bonus heeft gedaan .

Vergeet niet de gegevens voor de bonus te noteren indien aanwezig.

Additional Hints (Decrypt)

Npugre tebgr obbz, fpuvws

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)