Skip to content

KOFAM Konwalia Traditional Geocache

Hidden : 11/17/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Moja pierwsza skrytka. W miejscu dla mnie bardzo ważnym.  Zielony skwer, blisko toru łuczniczego i parku Cytadela. W skrytce znajdują się drobne fanty na wymianę. Jeżeli coś zabierzesz zostaw też coś dla innych, nie bądź samolubny.

My first cache. In a very important place for me. A green square, close to the archery track and the Cytadela park. Small gifts for exchange are inside. If you take something, leave something for others.

Gratulacje dla / Congratulations to: FTF: diks2 STF: Thorgal1977, AA-TEAM i MiiOl TTF: Gwiazdus

Additional Hints (Decrypt)

Cby: Pjve - Pjve Rat: Cvc- Cvc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)