Skip to content

<

GPSJul19#23 - Julenek

A cache by EkHøy Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/22/2019
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

JULENEK


Kornbånd, eller nek, er en bunt med korn som er bundet sammen på midten. I tidligere tider ble kornet skåret med sigd i skuronna og når man hadde en passelig stor bunt ble den bundet sammen med halmstrå som ble lagt rundt midten på båndet og knyttet. Denne operasjonen har ført til benevnelsen kornbånd.
Prester på 1700-tallet fordømte skikken med julenek som hedensk. Disse reaksjonene har siden ført til spekulasjoner om at neket er en tradisjon som går tilbake til førkristen tid, at det opprinnelig var et vinteroffer. Eldre forskere tolket julenek som et offer til Odin eller fruktbarhetsdemoner, men det finnes ikke noe direkte belegg for en slik teori.
Det har blitt hevdet at kornbandet var et førkristent beskyttelsesmiddel mot onde makter på samme måte som ild, lys, brent brød, grønt løv og kvister. Det er også blitt tolket som et offer til en vegetasjonsguddom eller et hjelpemiddel for å holde liv i en hedensk kornånd, representert ved spurvene. Senere er skikken forklart som en form for magisk bestikkelse av skadegjørende fugler for å hindre disse i å ødelegge neste års avling. Skikken kan imidlertid like gjerne ha hatt utspring i at både mennesker, dyr og fugler skulle få litt ekstra til jul.
I gamle dager var det faste regler for når og hvor juleneket skulle settes opp, og disse varierte mellom ulike steder i landet. Det skulle skje på bestemte tidspunkt, enten straks det ble lyst, presis klokken tolv, før middag, når mørket falt på eller før julen ”ble ringt inn”. Juleneket skulle henge høyt på en stake eller i et tre, slik at det var synlig for både fugler og folk. Det var viktig å få opp neket i rett tid og man måtte legge merke til hva slags fugler som kom i det og hvordan de oppførte seg.
I jula var alle typer varsler av stor betydning. Det varslet godt kornår når spurv, dompap og kjøttmeis ivrig flokket seg i neket, men var de få og spiste lite, ble det uår og dårlig kornhøst. Var det store fugler som skjæra som kom først, spådde det ikke godt, og noen passet derfor på å jage dem unna før de fikk satt seg. Kom det en spurv i neket før det kom på plass, eller var neket tomt, var det et tegn på dødsfall i slekta. Vanligvis ble kornneket stående oppe lenge utover vinteren, så lenge snøen lå, til det ikke var flere fugler i det eller helt til påske.
For å finne hvor denne cachen er plassert, må du først lete i bokstavkvadratet under etter de julerelaterte ordene og skravere disse.
Deretter må du telle litt og utføre følgende beregning:

XXX= A1*A2+A3*B1+B2*B3+C1*C2-5*C3
YYY=A1+A2+A3+B1+B2-B3+C1-C2-C3


Cachen finner du på koordinatene N60 10.XXX E012 00.YYYAdditional Hints (No hints available.)