Skip to Content

<

Prazske vrchy #1 Posledni poprava (Sibenicni vrch)

A cache by agdazr Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/14/2019
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Pražské vrchy #1 Poslední poprava (Šibeniční vrch)

Nejlepší plácek pro víkendový fotbal, venčení psů, nebo pouštění draku, najdete v parku Židovské pece neboli na Šibeničním vrchu. Tento vršek byl původně popraviště. Poslední pražská poprava se zde opravdu uskutečnila v roce 1866 a přišlo se na ní podívat na 30 000 lidí. Kat tehdy setnul hlavu sklepníkovi Fialovi, který zavraždil svou milenku. Legenda mezi katy, Jan Piperger (1838 narozen ve Štýrském Hradci – 1888 zemřel v Praze) později vzpomínal na tuto popravu slovy: „V to hrozné ráno byla celá Praha na nohou, přes třicet tisíc lidí se hrnulo k popravišti, když za časného jitra vyvedli Fialu z kaple v novoměstské radnici… za teskných zvuků umíráčku bral se v kordonu stráže Jindřišskou ulicí k Židovským pecím na žižkovskou pláň, kde kůl popravčí strměl k nebesům.“ Původ jména Židovské pece není znám. Jedna z pověstí říká, že když císařovna Marie Terezie vyháněla z Prahy Židy (kolem roku 1744), uchýlili se právě do těchto míst. V okolních skalách a pahorcích si vyhloubili jeskyně a vybudovali v nich skromné příbytky. Historici ale toto tvrzení odmítají. Slavný novinář Egon Ervín Kisch zase hledal na Šibeničním vršku Golema, který je tam podle jiné pověsti zakopán. Dnes už sice na Šibeničním vršku nikdo hlavy neseká ani nepátra po Golemovi, ale skryté poklady tady pořád jsou. Jeden z nich možná najdeš i ty, pokud to tady důkladně prozkoumáš.

Zdroje: Více o Žižkovu

https://youtu.be/HpdESCdWJlc

https://www.praha3.cz/radnicni-noviny/o-mc-praha-3/historie/zvraty-a-paradoxy-zizkovskych-dejin

INFORMACE KE KEŠI:

STAGE 1 – Úvodní souřadnice N50°05.311 E014°28.638. A= počet laviček.

STAGE 2 – Schody N50°05.381 E014°28.900. Na pouličním osvětlení se nachází šestimístné číslo. B= třetí číslice zprava

STAGE 3 – Hřiště N50°05.340 E014°28.681. C= počet červených schodu, které vedou na hřiště.

STAGE 4 – Odpočinkové zóny N50°05.281 E014°28.517. D= počet malých "kulatých“ odpočinkových zón. Velký kruh s červenými židlemi se nepočítá.

STAGE 5 – Dětské dopravní hřiště N50°05.287 E014°28.473. E= počet zavěšených volantu na zdi

Finální souřadnice: vypočteš podle vzorce: N50°05.(D-A)(C-D)(B-D) E014°28.D(B-D)(A-E)

Součet všech indicií je 32.

 

ENGLISH

Prague hills #1 Last execution at Gallows hill (Šibeniční vrch)

The best place for weekend football, dog walking, or kite flying can be found in the Jewish Furnace Park (Židovské pece) or on the Gallows Hill (Šibeniční vrch). This hill was originally a scaffold. The last Prague execution took place here in 1866 and it was attended by 30,000 people. Executioner cut the head of cellar Fiala, who murdered his mistress. The Legend among the executioners, Mr. Jan Piperger (1838 born in  Graz – 1888 died in Prague) later recalled the execution:: „ On that horrible morning, all of Prague inhabitants was on its feet, over thirty thousand people rushing to the scaffold when they brought Fiala out of the chapel in the New Town Hall early in the morning, where the executioner stumbled to the heavens.”

The origin of the name of the Jewish furnace is unknown. One legend says that when the Empress Maria Theresa drove the Jews out of Prague (around 1744), they resorted to these places. In the surrounding rocks and hills, they excavated caves and built modest dwellings there. But historians reject this claim. Famous journalist Egon Ervin Kisch was looking for the Golem at Gallows hill, which, according to another legend, is buried there. Today, no one cuts the heads, nor searched for Gollem on Gallows Hill, but there are still hidden treasures. You might find one of them if you examine this place more carefully.

Sources: More about Zizkov

https://youtu.be/HpdESCdWJlc

https://www.praha3.cz/radnicni-noviny/o-mc-praha-3/historie/zvraty-a-paradoxy-zizkovskych-dejin

 

INFORMATION ABOUT THE CACHE:

STAGE1 - Initial coordinates N50 ° 05.311 E014 ° 28.638. A = number of benches.

STAGE2 - Stairs N50 ° 05.381 E014 ° 28.900 There is a six-digit number on the street light. B = third number from right

STAGE3 - Playground N50 ° 05.340 E014 ° 28.681 C = number of red steps that lead to the court.

STAGE4 - Relaxing areas N50 ° 05.281 E014 ° 28.517. D = number of small  'circled' relaxing areas. Big circle with red benches doesn't count.

STAGE5 - Children's traffic playground N50 ° 05.287 E014 ° 28.473. E = number of hanged steering wheels on the wall.

Final coordinates: calculate according to the formula: N50°05.(D-A)(C-D)(B-D) E014°28.D(B-D)(A-E)

The sum of all indications is 32.

Additional Hints (Decrypt)

Aácbirqn: fgebzrprx ‖ fgebzrprx ‖ fgebzrprx
Uvag: fncyvat ‖ fncyvat ‖ fncyvat

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.