Skip to content

Na trati do zabudnutia Traditional Geocache

This cache has been archived.

RADO1133: Trať a ani stanica už nieje, tým pádom ani dôvody na návštevu. :)

More
Hidden : 02/10/2020
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Všetko má svoj začiatok, ale aj koniec. Toto pravidlo platí aj pre veci a objekty, ktoré človek vytvoril, aby mu slúžili a uľahčovali život. Jedným takýmto služobníkom je aj železničná trať medzi Púchovom a Milochovom, ktorá už pozná pozná svoj osud a očakáva svoj posledný vlak. Tento úsek železnice bude totiž zrušený po tom, ako sa čoskoro do prevádzky uvedie nový koridor trate obohatený o nové tunely, viadukty a mosty.

Železnicu Trenčín  – Žilina uviedli do prevádzky ešte 1. novembra 1883. Intenzita rýchlej a modernej dopravy postupne narastala a tak začiatkom 20. storočia prebehlo aj zdvojkoľajnenie trate. Prvé veľké zmeny trate prišli až so začatkom výstavby vodnej elektrárne s priehradou na rieke Váh v 50. rokoch minulého storočia, ktorá si vyžiadala preloženie trate.

Nová priehrada mala zadržať vodu po celej šírke doliny a preto bolo potrebné železničnú trať presunúť do novej polohy - medzi novú vodnú nádrž a úpätie kopcov. Ihneď za stanicou Púchov začala trať prudko stúpať po novej trase čo najbližšie k svahu, za novým priehradným múrom pri kúpeľoch Nimnica obišla celú nádrž až k presunutej obci Milochov.

Preložka trate nebola jednoduchá a vyžiadala si veľa úsilia a namáhavej práce. Už 8. januára 1958 sa začala železničná prevádzka po novej 1. traťovej koľaji a o dva dni neskôr aj po 2. traťovej koľaji na celej preložke z Púchova do Považskej Bystrice.

V súčasnosti je už známe, že na Nosickom ostrove bude vybudovaná nová zastávka Nosice. Zastávka Milochov bude bez náhrady zrušená z dôvodu zmeny trasy, pričom ako náhrada bude zrealizovaná nová komunikácia III. triedy z Považskej Bystrice do Púchova v mieste pôvodnej - opustenej železničnej trate.

Keška obsahuje logbook a zopár SWG, písacie potreby si doneste . :)

Pri hľadaní sa správajte ako cestujúci, nikam netreba šplhať ani liezť - stačí napriahnuť ruku!

Additional Hints (Decrypt)

Xrq arceší, nfcba xincxá - ib iýšxr 1,3 zrgen bq mrzr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)