Skip to Content

<

Community Celebration Event Prague 2020

A cache by GeocachingPrague2020 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Saturday, 02 May 2020
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

02 May 2020, 09:00 - 22:00

V rámci oslav dvaceti let geocachingu navštivte unikátní Community Celebration event a získejte tak speciální eventovou ikonu do svého profilu.

Community Celebration Event (dříve Lost and Found Event Cache) je zvláštním druhem eventu, který je pořádán teprve podruhé v historii k připomenutí nejvýznamnějších milníků geocachingu. Poprvé k 10. výročí a nyní k oslavě 20. výročí vzniku hry.

Připojte se k nám v Praze, navštivte tento event spolu s hlavním 20 Years of Geocaching Prague 2020 gigaeventem a unikátní výstavou GPS Maze Europe! Přijeďte a oslavujte s námi!

Speciální logbook bude k dispozici v sobotu 9:00-22:00, v neděli 9:00-18:00.

 

Tento event se koná v rámci projektu 20 Years of Geocaching Prague 2020

Do eventového areálu se platí vstupné 100 Kč, které platí na oba dny na všechny eventy a aktivity.

Další podrobnosti o programu, vstupu a organizaci najdete na eventovém webu

www.geocachingprague2020.cz

 


Speciální program Community Celebration Eventu

 

 

International Geocaching Games

 

Jste soutěživí, hraví a dokážete si ze sebe udělat legraci? Pokud jste 3x odpověděli ano, je toto akce přesně pro vás!

 

V rámci eventového programu jsme pro vás připravili soutěže, ve kterých mohou soutěžit jednotlivci i týmy. V několika disciplínách budete bojovat nejen sami za sebe, ale zároveň budete reprezentovat zemi, ze které pocházíte.

Pokud nechcete soutěžit, můžete se přijít podívat na účastníky. Hry budou divácky atraktivní.

Soutěže budou probíhat v sobotu od 10 do 17 hodin

na velké písečné pláži u Vltavy (na souřadnicích eventu)

 

Večer pak proběhne slavnostní vyhlášení na hlavním podiu.

Podrobnější informace obdrží přihlášení účastníci emailem.

Kvůli lepší organizaci eventu doporučujeme zájemcům o soutěž registraci předem, abychom věděli, pro kolik soutěžících máme disciplíny připravit. Přihlášení na místě bude možné, ale pouze do vyčerpání kapacity (chcete-li mít jistotu místa, registrujte se).

Registrace do soutěží - www.geocachingprague2020.cz/geocaching-games-registrace/

 

Registrace je pouze pro soutěžící. Pokud chcete event navštívit jako diváci nemusíte se registrovat.


 

 During the geocaching 20 year anniversary celebration visit the unique Community Celebration Event and earn a special event icon to your profile.

Community Celebration Event (formerly Lost and Found Event Cache) is a special event that takes place for the second time only, to commemorate important geocaching milestones. First time for 10th anniversary and now for the 20th anniversary of the game creation.

Join us in Prague, visit this event next to the main 20 Years of Geocaching Prague 2020 gigaevent and the unique GPS Maze Europe exhibition! Come and celebrate with us!

Special logbook will be available on Saturday 9:00-22:00, on Sunday 9:00-18:00

 

This event is part of giga event project 20 Years of Geocaching Prague 2020

Entry to the whole event area is 5 EUR / 100 CZK, which is valid for both days and includes all other events and activities.

See the event website for more information

www.geocachingprague2020.cz

 


Part of the Community Celebrations will be

 


 

International Geocaching Games

 

Are you competitive, playful and can you make fun of yourself? If you answered yes three times, this action is right for you!
 

As part of the event program, we have prepared competitions in which individuals or teams can compete. In several disciplines, you will not only fight for yourself, but also represent the country you come from.

If you don't want to compete, you can come and see the participants. Games will be attractive to viewers.

The competitions will take place on Saturday from 10 am to 5 pm
on a large sandy beach on the Vltava River (event coordinates)


In the evening there will be a ceremony on the main stage.

In order to better organize the event, we recommend you to register in advance so that we know how many competitors we have to prepare the disciplines for. registration at the event will be possible, but only until the capacity is full (register to make sure you can join the competition).

Registration for competitions -

www.geocachingprague2020.cz/geocaching-games-registrace/

 

This registration is for competitions only. You do not need to register, if you just want to visit the event.


Community Celebration Events - 2020

This Event is part of a limited release of Community Celebration Events to celebrate 20 years of geocaching. Geocachers hosted events between May 2, 2020 and December 31, 2020. Learn more about Community Celebration Events on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.