Skip to Content

<

Iepazīsti Auciemu

A cache by IevaCirule Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/05/2020
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[LAT]

Meklējot šo slēpni jūs iepazīsiet Auciemu un tā apkārtni. Lai iegūtu gala koordinātas būs nepieciešams apmeklēt vietas Auciemā un izpildīt dotos uzdevumus.

 1. A vērtība ir burtu skaits Auciema veikala nosaukumā. P.S Nosaukums virs ieejas. ‘’Lats’’ nav īstais nosaukums. N 57° 20.341 E 025° 08.614
 2. B vērtība ir stabu skaits kas balsta jumtu lapenei pie Auciema ezera. Auciema ezers ir dzidrūdens ezers Pārgaujas novada Raiskuma pagastā. Izvietojies pagasta vidusdaļā uz dienvidiem no autoceļa P14 Gaujas nacionālā parka dabas lieguma zonā — kopā ar dienvidos esošo Raiskuma ezeru un Sveķīšu silu veido Raiskuma—Auciema ezeru liegumu. Ovāla ezerdobe, krasti ir lēzeni, slīpi, austrumos — stāvi, dibens — dūņains, vietām akmeņains. Ieplūst viens grāvis, dienvidu galā iztek 400 m garš grāvis uz Raiskuma ezeru. Mīt līdaka, asaris, rauda, zutis, plaudis, plicis, karūsa, rudulis, kā arī līnis. Ziemeļu krastā Auciema ciems, peldvieta. N 57° 20.092 E 025° 08.765
 3. C vērtība ir skaitlis uz mazās zilās zīmes pie Auciema pieturas. Šī zīme atrodas blakus īpatnējai mājai kura izskatās kā divi torņi. N 57° 20.138 E 025° 08.469
 4. D vērtība ir spāru skaits Auciema pieturas būdiņai. N 57° 20.141 E 025° 08.434
 5. E vērtība ir skaitlis, kas sastāv no cipariem uz zīmes. Šī zīme atrodas blakus āra trenežieriem un futbola laukumam. N 57° 20.106 E 025° 08.435
 6. F vērtība ir kāpņutelpu skaits lielākajā daudzdzīvokļu mājā Auciemā. N 57° 20.188 E 025° 08.404
 7. G vērtība ir kolonnu skaits pie Auciema muižas ieejas. Muižas komplekss izvietojies pie Auciema ezera. Kungu māja klasicisma stilā celta 19. gadsimtā, pārbūvēta 19. un 20. gadsimta mijā. Ēkai aizmugures fasādē piebūvēta virtuve. Padomju okupācijas laikā kungu mājā atradies klubs, vēlāk izvietoti dzīvokļi. Īpatnēja laukakmeņu mūra klēts, uzcelta 1851. gadā. Tās vaļējo klētspriekšu rotājušas kungu mājai līdzīgas koka kolonnas. Klēts avārijas stāvoklī. Muiža atjaunota 2010.gadā un šobrīd pilda Tautas nama funkcijas.N 57° 20.043 E 025° 08.468

Vērtības var sastāvēt no vairākiem cipariem.

Kad vērtības ir iegūtas ir jāveic šīs darbības.

B*B-C=H

D*F=I

G-G=J

G*C-D=K

E-E=L

E-A=M

C-C=N

F+F=O

B-F=P

B*C+A=R

N H⁰I.JK E LM⁰NO.PR

 

Gala koordinātes var pārbaudīt GeoChecker.com.

 

[ENG]

Finding this secret will give you an idea of ​​Auciems and its surroundings. To get the final coordinates you will need to visit places in Auciems and complete the given tasks.

 

 1. The A value is the number of letters in the Auciems store name. P.S Title above the entrance. '' Lats '' is not a real name. N 57 ° 20.341 E 025 ° 08.614
 2. The B value is the number of pillars that support the roof of the gazebo at Auciems Lake. Auciems Lake is a clear water lake in Raiskums parish of Pārgauja district. Located in the middle of the parish south of the P14 highway in the Gauja National Park Nature Reserve - together with the Raiskums Lake and the Sveķīši Silos in the south form the Raiskums-Auciems Lake Reserve. Oval lake bed, the shores are shallow, sloping, in the east - steep, bottom - muddy, in places stony. One ditch enters, at the southern end a 400 m long ditch flows to Raiskums Lake. Pike, perch, roach, eel, bream, burbot, bream, burbot, and line are present. On the north coast Auciems village, swimming place. N 57 ° 20.092 E 025 ° 08765
 3. The value of C is a number on the small blue mark at the stop of Auciems. This sign is next to a peculiar house that looks like two towers. N 57 ° 20.138 E 025 ° 08.469
 4. The D value is the number of rafters for the Auciems stop cabin. N 57° 20.141 E 025° 08.434
 5. The E value is a number consisting of digits on the sign. This sign is located next to the outdoor trainers and the football field. N 57 ° 20.106 E 025 ° 08.435
 6. The F value is the number of staircases in the largest apartment building in Auciems. N 57 ° 20.188 E 025 ° 08.404
 7. The G value is the number of columns at the entrance of Auciems Manor. The manor complex is located near Auciems lake. The manor house was built in classicism in the 19th century and rebuilt at the turn of the 19th and 20th centuries. There is a kitchen on the back of the building. During the Soviet occupation there was a club in the manor house and later apartments were located. A peculiar rubble barn, built in 1851. Its open cleats are decorated with wooden columns similar to those of a gentleman's house. Barn in emergency. The manor was renovated in 2010 and is currently serving as the People's House. N 57° 20.043 E 025° 08.468

Values can consist of multiple digits.

Once the values ​​have been obtained you must take these steps.

B*B-C=H

D*F=I

G-G=J

G*C-D=K

E-E=L

E-A=M

C-C=N

F+F=O

B-F=P

B*C+A=R

N H⁰I.JK E LM⁰NO.PR

You can check your answers for this puzzle on GeoChecker.com.

Additional Hints (Decrypt)

Tnvfnz / Sbe gur nve

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.