Skip to Content

<

KRÁLOVÉ a KRÁLOVNY - MARIE TEREZIE

A cache by mjr.LEVAP Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/08/2020
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


MARIE TEREZIE

13. května 1717 - 29. listopadu 1780

doba vlády - 20.10.1740 - 29.11.1780

nebyla vzdělaná v politice, ve správě ani ve válečném umění.

V milostných dopisech Františku Štěpánovi se Marie Terezie v rozporu s tehdejší etiketou podepisovala jako "myška"

1717

Narození Marie Terezie - Marie Terezie přichází na svět 13. května ve Vídni jako druhý potomek císaře a jeho manželky Alžběty Kristýny Brunšvické. Rodiče očekávají brzké narození mužského dědice a s Marií Terezií se tak počítá jen jako s jednou z princezen

1736

Sňatek s Františkem Štěpánem Lotrinským - vévodu Františka Štěpána si Marie Terezie smí vzít pouze pod podmínkou, že se tehdy sedmadvacetiletý vévoda vzdá rodného Lotrinska výměnou za Toskánské velkovévodství

1740

Nástup na trůn - po smrti císaře Karla VI. na otravu houbami nastupuje na rakouský, český a uherský trůn jeho dcera a nejstarší žijící potomek Marie Terezie. Čeká ji boj za faktické uznání vlastní osoby a správa silně zaostalé říše

1741

Český vzdorokrál - spojené francouzsko -bavorsko-saské jednotky vpadávají do Horních Rakous a do Čech. Bavorský kurfiřt Karel Albrecht se v prosinci roku 1741 prohlašuje českým králem. Ke korunovaci ale nemůže dojít, neboť klenoty se již několik měsíců nalézají ve Vídni.

1742

Vyhnání Francouzů- Rakousko- uherská vojska vpadávají do Bavora přerušují tak jejich spojení s okupovanými Čechami. V prosinci musí pražská okupační posádka město opustit a prchnout přes Cheb nazpět do říše. V osvobozené Praze je následujícího roku Marie Terezie korunována českou královnou.

1745

Marie Terezie císařovnou - v září 1745 je František Štěpán zvolen římským císařem. Marie Terezie ho doprovází do Frankfurtu nad Mohanem, kde je na jeho hlavu vložena římská koruna. Dosavadní "pouhá" královna se z moci manželova titulu stává císařovnou

1765

Spoluvládce Josef II- po smrti císaře Františka Štěpána se do panovnických povinností začíná zapojovat nejstarší syn Marie Terezie Josef, který vládne z titulu římského císaře. Kvůli prosazování svých osvícenských názorů se s matkou dostává do stále častějších rozporů.

1772

Dělení Polska - po téměř celý rok trvajících diplomatických jednáních si Rusko a Rakousko rozděluje část pohraničních území polského království. Podunajská monarchie tímto velmocenským paktem získává část horního Povislí, z něhož vytváří provincii Halíč

1780

Smrt Marie Terezie - Na podzim roku 1780 , ve věku 63 let, císařovnu postihlo silné nachlazení, které navíc komplikovala plicní rozedma. Její stav se 26.11. prudce zhoršila o dva dny později Marie Terezie zemřela

Království reforem- velkou měrou se zasloužila o reformy v oblasti armády, školství, státní správy, výběru daní, v oblasti soudnictví . Roku 1774 zavedení všeobecné školní docházky od 6 do 12 let. Roku 1755 zakázala stíhání a trestání čarodějnictví- i když tresty jako například- čtvrcení, upalování a zahrabání za živa zatím zůstaly

Marie Terezie měla celkem 16 dětí. Nejznámější z nich byl její následovník- Josef II. , který se stal vládcem celého habsburského soustátí. Další ze známých je Marie Antoinetta- byla jako manželka francouzského krále Ludvíka XVI. byla v roce 1793 popravena pod gilotinou.

Souřadnice

N -IVIXIIIIVVIVIIIVII

E - IVIIIIVIIIIIIIXVI

Additional Hints (Decrypt)

iryxý cnerm

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.