Skip to content

100 Latvijas personības. Kārlis Zemdega Mystery Cache

Hidden : 01/15/2020
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Kārlis ZEMDEGA 

Kārlis Baumanis 

1894—1963

Tēlnieks

“Atstāt Zemei lielu,

skaistu darbu,

tā mana sauksme.

Par zīmi, ka tur esmu dzīvojis...

Vai tas piepildīsies?

(Ieraksts dienasgrāmatā 1926. gada 14. jūnijā)

Vēsturei labpatikās likt Zemdegam strādāt pārmēru — trīsdesmitajos gados, attīstoties Latvijas ekonomikai un nacionālajai pašapziņai, gandrīz vai katras Latvijas pilsētas vai pagasta valde lēma par sava Brīvības pieminekļa uzstādīšanu Pirmajā pasaules karā un Brīvības cīņās kritušajiem novadniekiem. Tā kā gauži labi redzami bija K. Zemdegas iepriekšējie darbi šajā laukā, par labo toni kļuva tieši viņu aicināt šo ieceri īstenot, tā meistaru netieši padarot par Latvijas pieminekļu daudzskaitļošanas tēvu. Nozīmīgākie monumentālajā tēlniecībā īstenotie pieminekļi tika atklāti Viļakā, Raunā, Džūkstē, Rūjienā, Dobelē. Savukārt 50. gados K. Zemdegam bija lemts piedzīvot savu pieminekļu vardarbīgu nojaukšanu, iznīcināšanu. Vēlāk no Mākslas akadēmijas tika padzīts arī pats meistars, iemīļots Mākslas akadēmijas profesors, kas izaudzinājis L. Blumbergu, L. Davidovu-Medeni, A. Dumpi, V. Mikāni, V. Zeili un citus ievērojamus latviešu māksliniekus.

Konkrētās īstenības noliegums, kurai pretī nostatīta ideāltēlu pasaule, — tā vērtējams Kārļa Zemdegas darbs monumentālajā tēlniecībā. Viņa radītie pieminekļi ir vispārināti tēli, kas ir precīzi saistīti ar vēstures notikumiem, vietu un laiku. Kārļa Zemdegas darbu tēlniecisko izteiksmi nosaka tieksme pēc harmoniskas, izsmalcinātas cilvēka garīgās pasaules materializējuma skulptūrā. Mākslinieks brīvi interpretējis klasisko mantojumu, to saistot ar latviešu tautas kultūru.

100 Latvijas personību. Nacionālais apgāds, 2006, 100. Lp

Dotajās koordinātās slēpnis neatrodas. 

 

Lai atrastu to, Tev netālu no atjaunotā pieminekļa jāuzmeklē elektrības kaste un jānoskaidro, kāds skaitlis ir aiz burtiem AS. Tā būs vērtība AB. Kāpini šo vērtību kvardātā un iegūsi vērtību CDEF.

Tālāk viss vienkārši. 

Slēpnis atrodas šeit:

56  3F.E(A-E)9  23  1B.(C-D)(A-C)8  

 

Slēpnis ir PET sagatave, sākotnēji satur viesgrāmatu un rakstāmo. 

 

 

 

Additional Hints (Decrypt)

Qbohzf, 1,5 z

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)