Skip to content

Regata zastav na Ljubljanici / River Flag Show Community Celebration Event

This cache has been archived.

Larsus cisalpinus: It is about time to archive.

More
Hidden : Saturday, 20 June 2020
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

20 June 2020, 08:00 - 10:00

SLOVENSKI OPIS:

 

Letos smo imeli namen praznovati dvajsetletnico geolova tudi v Ljubljani. Mnogi geolovci iz Slovenije (in Evrope) so z nestrpnostjo pričakovali mega-dogodek, ki ga je pripravljal Slovenski Geocaching klub. Potem pa je prišla korona ...

Ampak slovenski geolovci smo trdoživi. Pokažimo virusu in svetovni geolovski skupnosti, da smo še kako živahni!

Praznujmo 20 let našega najljubšega hobija na prav posebnem dogodku. Razvijmo jadra in zastave in pokažimo svoje prave geolovske BARVE!

 

Drugi del dogodka bo potekal na vodi. Zato za udeležbo potrebujete neke vrste plovilo (kanu, kajak, sup, raft, vodotesen lesen sod laugh, ...).

Pomembno: V enem plovilu je lahko več geolovcev, vendar ga morajo zasedati tako, da je med člani posadke 1,5 m razdalje (družine oziroma udeleženci, ki živijo v istem gospodinjstvu, so si lahko seveda bližje).

 

Kaj morate še vedeti o pripravi na dogodek (oziroma kaj je domača naloga):

Vsako plovilo naj ima zastavo (stara bela rjuha, stara majica na palici, kos kartona...), pritrjeno na jasno vidnem mestu. Na zastavi naj bo sporočilo vaše ekipe oz. posadke plovila ob dvajsetletnici geolova.

Nekaj idej: poskusite povzeti tisto, kar vam v geolovu pomeni največ, domislite se učinkovitega slogana, napišite kratko geolovsko rimo, narišite kaj geolovsko zanimivega, ... Pustite domišljiji prosto pot!

Prosim, ne pišite političnih sporočil. To ni protest. Sporočila, kot na primer "Geolovci, združeni proti koroni" ali "geolovci podpiramo slovenske zdravstvene delavce", so seveda dovoljena.

Z izdelavo dobre zastave se splača potruditi, saj bodo na voljo zanimive nagrade. Geolovec, ekipa oziroma posadka plovila z najboljšo zastavo bo prejela glavno nagrado, podeljeni bosta tudi srebrna in bronasta medalja oziroma ustrezni nagradi. Tri zmagovalne ekipe bo izbrala mednarodna znanstvena žirija strokovnjakov (Larsus cisalpinuswink).

 

Potek dogodka:

 

1. Od 8.00 do 10.00 druženje na objavljenih koordinatah.

2. Za prigrizke in pijačo (tudi kavo za "early birds") bo poskrbljeno.

3. Vpisni dnevnik bo na voljo v posebej ogromni XXL izdaji.

4. Za druženje in pripravo plovil je predvidenih 120 minut.

5. Ob 10.00 bomo naredili skupinsko fotografijo VSEH udeležencev: tistih, ki bodo ostali na kopnem, in pogumnih geolovskih rečnih piratov, ki bodo potem odpluli.

6. Ob 10.05 se bomo odpravili v smeri Tromostovja. Tam boste lahko poiskali T5 zaklad, če ga še niste.

7. Podelitev nagrad na vodi: še ena skupinska fotografija in razglasitev treh zmagovalcev, ki jo bo opravila mednarodna znanstvena žirija strokovnjakov (Larsus cisalpinuswink).

8. Od Tromostovja se bomo odpravili nazaj na izhodišče.

9. Slovo ali afterparty: če boste še pri volji in boste imeli čas, se mi lahko pridružite ob jedači in/ali pijači v restavraciji Livada, da bomo praznovali še malo dlje.

 

Seveda se lahko udeležite samo kopenskega dela. Prepričan pa sem, da imate dovolj pravega geolovskega duha, da se mi pridružite na rečni odpravi. Računam na vas!!!

 

Pomembno: Prosim vas, da v prijavi zapišete, koliko udeležencev bo v vaši ekipi in ali se nameravate udeležiti tudi odprave po reki.

 

Veselim se vaše (upam) množične udeležbe in napeto pričakujem vaše zastave in napise na njih.

 

Slovene geocachers set sails

 

ENGLISH DESCRIPTION:

 

Actually we wanted to celebrate 20 years of geocaching in Ljubljana this year. Many geocachers in Slovenia (and Europe) have been looking forward to the Mega Event of the Slovenian Geocaching Club. But then came Corona ...

But we Slovenian geocachers are tough and don't let a virus get us down.

Let's show the virus and the worldwide geocaching community that we are still alive and kicking!

Let's celebrate the 20th anniversary of our beloved hobby with a special event!

Let's set sails and flags and show our geocaching COLORS!

 

The second part of the event will be held on the water. So you need some kind of watercraft (canoe, kayak, SUP, raft, waterproof wooden barrel laugh, ...), if you want to participate.

Important: There can be several geocachers in one water vessel, but they must occupy it in such a way that there is a distance of at least 1.5 m between the crew members (families or participants living in the same household can, of course, be closer to each other).

 

 

What else you should do for the preparation of this event (as homework, so to speak):

Every water vessel should have a flag (old white bed sheet, old t-shirt on a stick, cardboard ...). It should be attached to the vessel in a clearly visible way. Your flag should show the message of your team / boat crew for the 20th anniversary of geocaching.

Here are some ideas: Try to summarize what is special for you about geocaching, think up a fitting slogan, write a short geocaching rhyme, paint an interesting picture ... There are no limits to your imagination.

Please do not write any political messages on the flags! This is not a demonstration or a protest. But messages like "United geocachers against Corona" or "Geocaching supports the medical staff of Slovenia" are of course allowed.

It is worthwhile to produce good flags, since there are very interesting prizes to be won.

The geocacher / team / boat with the best flag will get the main prize of the event. Silver and bronze medal prizes will be awarded as well.

An international, scientific jury of renowned geocaching experts (Larsus cisalpinuswink) will select the 3 winning teams.

 

Exact course and schedule of the event:

 

1. At 8.00 a.m. we meet at the header coordinates.

2. Snacks and drinks (for early birds also coffee) will be provided.

3. The logbook (a huge XXL special edition) can be signed. 

4. We have 120 minutes to meet, socialize, prepare our water vessels, and attach the flags.

5. At 10.00 a.m. we will take a group photo with ALL event participants: those who just stay on dry land and the courageous geocaching river pirates who set sail afterwards.

6. At 10.05 a.m. we set off in the direction of the centre of Lubljana, towards Tromostovje bridge. Those who haven't done that yet can find the T5 geocache there.

7. Award ceremony on the water: we take another group photo with all the water vessels and then the international jury of experts (Larsus cisalpinuswink) announces the 3 winners.

8. From Tromostovje we sail back to the starting point.

9. Farewell or afterparty: If you are still interested and have time, you are welcome to join me for a meal and/or a drink in the restaurant Livada and celebrate a little longer.

 

Of course, you can also just come to the dry part of the event. But I am sure that most of you have the right geocaching spirit and will accompany me on my river trip. I count on you!!!

 

Important: Please indicate in your log how many people of your team will come to the event and who will go with me on the river trip.

 

I am looking forward to your (hopefully) very numerous participation and I am very curious to see your flags and slogans!

 

 

Community Celebration Events - 2020

 

This Event is part of a limited release of Community Celebration Events to celebrate 20 years of geocaching. Geocachers hosted events between May 2, 2020 and December 31, 2021. Learn more about Community Celebration Events on the Geocaching Blog.

 

 

Additional Hints (No hints available.)