Skip to content

Genforeningen i Christiansfeld Multi-cache

Hidden : 02/06/2020
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[English below]

[Deutch unten]


DANSK

Genforeningen 2020 - Geocaching i Christiansfeld

I 1920 blev Sønderjylland genforenet med Danmark. Dette blev markeret den 10. juli, hvor Kong Christian 10. red over den gamle grænse og ind i Christiansfeld. Denne Geocachingtur vil tage dig med rundt i Christiansfeld samtidig med, at den fortæller historien om Genforeningen.

God fornøjelse.

 

Startkoordinater: N55 21.335 E009 29.010

I 2020 fejres 100 året for Sønderjyllands Genforening med Danmark. Men hvorfor var der overhovedet en Genforening i 1920? For at forstå det, skal I helt tilbage til 1864.

I midten af 1800-tallet var der mange nationale strømninger i Europa. I Sønderjylland, også kaldet Slesvig, følte befolkningen sig enten dansk eller tysk. I Nordslesvig følte de fleste sig danske, mens befolkningen i Sydslesvig følte sig tysk. Slesvig var i øvrigt et Hertugdømme under den danske konge, men havde andre love og regler end Kongeriet Danmark. Blandt andet var Slesvig stærkt knyttet til Hertugdømmet Holsten, der var del af det tyske forbund. I Danmark ville man gerne have, at Slesvig i stedet blev knyttet til Danmark, men ved at gøre dette, brød man en aftale lavet i 1460, hvori man havde lovet, at Slesvig og Holsten altid skulle være tæt forbundet. Dette udløste 1864-krigen. Danmark havde ingen chance over for den langt stærkere tyske og østrigske hær og måtte erkende sit nederlag. Våbenstilstanden blev underskrevet af den danske og den tyske gesandt her på Brødremenighedens Hotel. Herefter blev Slesvig sammen med hertugdømmerne Holsten og Lauenborg del af det Preussiske rige. Befolkningen i Nordslesvig fastholdt dog deres danske sindelag og håbede på, at området engang ville blive del af Danmark.

Spørgsmål A

 • Hvornår blev våbenhvileaftalen underskrevet? Se evt. på tavlen på hotellets mur.
  • Natten mellem den 28. – 29. juni 1864 = 0
  • Natten mellem den 17. og 18 juli 1864 = 9
  • Natten mellem den 29. og 30. oktober 1864 = 5

Udregning til koordinater til næste post: N55 21.26A E009 29.004

Udskift det understregede bogstav med svarværdien fra det pågældende spørgsmål.


 

Men hvordan blev Sønderjylland (Nordslesvig) så dansk igen?

Da Tyskland tabte Første Verdenskrig, greb den danske bevægelse i Nordslesvig chancen. Man ville forsøge at få etableret en afstemning, så befolkningen i Slesvig selv kunne bestemme, hvilket land de skulle tilhøre. Allerede i 1918 blev der taget kontakt til Danmark og et omfattende arbejde begyndte. De allierede styrker var positive over for ideen, og der blev holdt afstemninger ikke kun i grænselandet mod Danmark, men også i Belgien, Frankrig, Tjekkoslovakiet og Polen.

I forbindelse med afstemningerne i Slesvig blev der udarbejdet 3 zoner. Først skulle der være en afstemning i zone 1 – den nordligste del af Slesvig. Der blev arrangeret gratis transport, så så mange som muligt kunne afgive deres stemme. Det var et skrækkeligt vejr på afstemningsdagen den 10. februar, da folk bl.a. ankom her på banegården i Christiansfeld.

Det blev et klart dansk flertal i zone 1. Da der senere blev afholdt afstemning i zone 2, var resultatet et markant tysk flertal. Derfor valgte man at droppe afstemningerne i zone 3. Herefter kunne den nye grænse drages mellem Danmark og Tyskland.

Spørgsmål B

 • Hvornår var der en fungerende banegård i Christiansfeld? Se evt. på toget.
  • Fra 1820 til 1920 = 8
  • Fra 1899 til 1932 = 4
  • Fra 1914 til i dag = 0

Udregning til koordinater til næste post: N55 21.1B5 E009 29.040

Udskift det understregede bogstav med svarværdien fra det pågældende spørgsmål.


 

Den 10. juli 1920 red Kong Christian 10. over den gamle grænse lidt nord for Christiansfeld. De fleste kender sikkert det ikoniske billede af Christian 10. på sin hvide hest sammen med en lille pige. Men der skete meget andet den 10. juli og de kommende Genforeningsdage. Ved Tyrstrup Kirke hilste Christian 10. blandt andet på veteraner fra 1864-krigen. En af disse var den 82 årige veteran og snedkermester Peter Wandt. En af historierne om ham er at han havde svoret at holde sig i live indtil Sønderjylland igen var dansk. Umiddelbart efter at have trykket kongen i hånden, faldt Peter Wandt død om ved kirkemuren og måtte bæres væk.

I Tyrstrup Kirke blev der desuden afholdt en kort andagt, inden kongen skulle drage videre mod Haderslev. Kongen blev så berørt, at han efter andagten spontant knælede ved alteret og takkede Gud. Tyrstrup Kirke har siden hen også fået navnet Genforeningskirken.

Spørgsmål C

 • Hvor hænger relieffet af Christian 10. der knæler ved alteret.
  • I Tyrstrup Kirkes Våbenhus = 8
  • Over Tyrstrup Kirkes alter = 7
  • I Tyrstrup Kirkes menighedshus = 9

Udregning til koordinater til næste post: N55 21.346 E009 28.C69

Udskift det understregede bogstav med svarværdien fra det pågældende spørgsmål.


 

Inden Christian 10. ankom til Tyrstrup Kirke red kongen ad Nørregade forbi Søstrehuset og Brødremenighedens Kirke. Her havde brødremenighedens ældsteråd taget opstilling foran den smukt pyntede facade med faner og grønt. Kongen hilste på hvert medlem.

Tilbage i 1771 var det Kong Christian 7,. der solgte sit krongods i Tyrstrup Sogn til Brødremenigheden, således at menigheden kunne stifte en by og skabe handel og økonomisk drift området. Sidenhen har Christiansfeld haft en særlig betydning for det danske Kongehus. Som du måske lagde mærke til ved Brødremenighedens hotel, er der mange konger, der gennem tiden, har opholdt sig i Christiansfeld.

I nyere tid er det nok især Dronning Ingrid, man husker, idet dronningen ofte besøgte byen i forbindelse med sine besøg på Gråsten Slot for at købe honningkager til sine børnebørn.

Spørgsmål D

 • Er der stadig en eksisterende Brødremenighed? Ledetråd: Har du brug for hjælp, at du besøge Christiansfeld Centret, Nørregade 14, der ligger lige ved siden af kirken.
  • Ja, der er omkring 400 medlemmer i Danmark, hvoraf ca. 150 bor i Christiansfeld = 3
  • Ja, men der ikke længere en menighed Danmark = 6
  • Nej, Brødremenigheden eksisterer ikke længere = 1

Udregning til koordinater til næste post: N55 21.4D0 E009 29.083

Udskift det understregede bogstav med svarværdien fra det pågældende spørgsmål.


 

Efter genforeningen skulle hele Sønderjylland omstille sig til den nye situation. Danmark havde i flere måneder forberedt sig på overtagelsen af en landsdel der var plaget af mangel på flere niveauer. Kun 2 år forinden havde landsdelen været i Krig og omkring 30.000 sønderjyder havde deltaget i krigen på tysk side, uanset om de følte sig tyske eller danske. Dertil var landsdelen plaget af manglende ressourcer, forfald og svigtende moral.

Med genforeningen skulle hele den tyske administration endvidere gøres dansk. Men det skulle gøres hensigtsmæssigt. For med genforeningen fik Danmark også et tysk mindretal, der skulle tages hensyn til. Det betød, at man ikke nødvendigvis kunne indføre samme administration i Sønderjylland, som man havde i Danmark på det tidspunkt.

I de enkelte hjem og byer skete der også store og små forandringer. Der blev købt tusindvis af flagstænger, da man nu langt om længe kunne flage med befolkningens elskede Dannebrog. Også gadenavne blev ændret fra tysk til dansk. På Gudsageren, Brødremenighedens Kirkegård, indviet i 1774, valgte man i oktober 1920 at ændre port-indskriften fra tysk til dansk. Indskriften er er citat fra bibelen, hvis formål er få mennesket til at reflektere over livets forgængelighed på jorden og udødelighed i himlen.

Spørgsmål E

 • Christiansfeld blev grundlagt i 1773. Hvornår blev Gudsager, Brødremenighedens kirkegården indviet?
  • Kirkegården blev indviet året før byens grundlæggelse = 0
  • Kirkegården blev samme år som byen blev grundlagt = 8
  • Kirkegården blev indviet året efter byens grundlæggelse = 4

Udregning til koordinater til næste post: N55 21.E76 E009 29.002

Udskift det understregede bogstav med svarværdien fra det pågældende spørgsmål.


 

At genforeningen har haft og stadig har stor betydning for befolkningen i Sønderjylland, kan blandt andet se på de mange genforeningssten, der er blevet rejst. I 1920 blev der rejst over 300 genforeningssten og -mindesmærker over hele landet. Sidenhen er antallet af genforeningsmindesmærker nået op må mellem 600-700 styk. Et af de seneste mindesmærker over genforeningen blev rejst på Rømø i 2010.

I Christiansfeld valgte man at tilegne pladsen her til Genforeningen. Pladsen blev indviet den 10. juli 1935, på 15 årsdagen for Christian 10.s ridt over grænsen. Samtidig rejste man et mindesmærke til markering af genforeningen. På genforeningsmonumentets ene side ses en inskription, der malerisk beskriver genforeningen. På stenens anden side ses et relief, der i symbolsk sprog fortæller om hvordan ”Moder Danmark” modtager sin røvede datter.  ”Mor Danmark” og ”Sønderjylland” illustreres via to kvinder, der rækker armene ud efter hinanden og mødes i en engels favntag. Et symbol, der ofte bruges i tilknytning til Genforeningen.

Genforeningspladsen vil også danne ramme for Christiansfelds store Genforeningsfest den 10. juli 2020, hvor hele byen fejrer 100 året for Genforeningen.

Gå gerne på opdagelse på pladsen. På pladsen kan du også finde citater fra soldater fra 1864-krigen og Første Verdenskrig.

Ved de tre store egetræer, finder I et lille skilt, der fortæller, hvem egetræet er dedikeret til. Læg mærke til, at det ser ud til at mangle et egetræ. Det er der en særlig grund til. Træet er nemlig ikke plantet endnu. Tanken er, at træet skal plantes, når Kronprins Frederik en gang bliver konge.

Spørgsmål F

Hvornår blev dronningeegen for Dronning Margrethe plantet? Se evt. på den lille platte ved dronningeegen.

  • I forbindelse med dronningens kroning i 1972 = 9
  • I forbindelse med dronningens 60 årige fødselsdag i 2000 = 1
  • Der er kun plantet kongeege på pladsen = 3

Finale. Her finder du cachen:

Udregning til koordinater til cachen: N55 21.B0B E009 28.CAF

Udskift det understregede bogstav med svarværdien fra det pågældende spørgsmål.


 

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om Genforeningen, kan du besøge:

 • Genforenings- og Grænsemuseet, Koldingvej 52, 6070 Christiansfeld
 • Christiansfeld Centret, Nørregade 14, 6070 Christiansfeld
 • Sønderborg Slot, Sønderbro 1, 6400 Sønderborg

I Christiansfeld Centrets butik, kan du ligeledes finde informationer om diverse Genforenings-arrangementer i Christiansfeld og omegn.


 

ENGLISH:

The Reunification 2020 - Geocaching in Christiansfeld

In 1920, Southern Jutland was reunified with Denmark. This was celebrated on 10 July when King Christian 10 rode across the former border and into Christiansfeld. This geocaching tour will take you round Christiansfeld while at the same time telling you the story of the reunification.

Enjoy the tour.

 

STARTING COORDINATES: N55 21.335 E009 29.010

In 2020, we celebrate the centenary of the Reunification of Southern Jutland with Denmark. But why was there a Reunification in 1920 in the first place? In order to understand that, you must go back to 1864.

In the middle of the 19th century, many nationalist currents occurred in Europe. In Southern Jutland, which at that time was also called Schleswig, the national sentiment of the inhabitants was either Danish or German. In Northern Schleswig, the sentiment of Danish nationality had the majority, while the sentiment of German nationality had the majority in Southern Schleswig. By the way, Schleswig was a duchy subject to the Danish King, but rules and regulations were different from those in the Kingdom of Denmark. For one thing, Schleswig had a strong bond to the neighbouring Duchy of Holstein, which was a member of the German league. In Denmark, there was an agenda of wanting to draw the ties of Schleswig to Denmark closer, but in doing so Denmark broke an agreement made in 1460, in which a promise was made that Schleswig and Holstein should always have a strong mutual bond and connection. This came to be the cause of the war in 1864. Denmark did not stand a chance against the far stronger German and Austrian army and had to acknowledge that it was defeated. The Danish and the German envoys signed the armistice agreement here at the Moravian Hotel. Subsequently Schleswig became part of the Prussian empire together with the duchies of Holstein and Lauenburg. However, the population in Northern Schleswig held on to their sentiment of Danish nationality and had a hope that this region would once again become part of Denmark.

Question A

 • When was the armistice agreement signed? You may look for the answer on the table on the wall of the hotel.
  • In the night from 28 to 29 June 1864 = 0
  • In the night from 17 to 18 July 1864 = 9
  • In the night from 29 to 30 October 1864 = 5

Calculation of coordinates for the next post: N55 21.26A E009 29.004

Replace the underlined letter with the answer value from the question.


 

But how then did Southern Jutland (Northern Schleswig) become Danish again?

When Germany lost the First World War, the Danish movement in Northern Schleswig seized the opportunity. There was a wish for holding a plebiscite so that people in Schleswig could decide for themselves to which country they wanted to be subject. Already in 1918, contact to Denmark was made and a comprehensive work started. The allied forces were positive to the idea, and there were plebiscites not only in the border region towards Denmark but also towards Belgium, France, Czechoslovakia and Poland.

In connection with the votes in Schleswig, three zones were set up. At first, there would be a vote in zone 1 – the northern part of Schleswig. Free transportation was arranged so that as many people as possible had the opportunity to give their vote. The weather on the day of the vote, 10 February, was horrible when people arrived in Christiansfeld, for instance here at the railway station.

In zone 1 there was a clear Danish majority. Later a vote was held in zone 2 and here the result was a clear German majority. Therefore, the vote in zone 3 was cancelled. After the vote, the new border between Denmark and Germany could be drawn.

Question B

 • When was there a working railway station in Christiansfeld? You may look for the answer at the train sculpture
  • From 1820 to 1920 = 8
  • From 1899 to 1932 = 4
  • From 1914 and up until today = 0

Calculation of coordinates for the next post: N55 21.1B5 E009 29.040

Replace the underlined letter with the answer value from the question.


 

On 10 July 1920, King Christian 10 rode across the former border slightly north of Christiansfeld. Most people are familiar with the iconic picture of Christian 10 on his white horse together with a little girl. But many other things happened on 10 July and in the following reunification days. At Tyrstrup Church, among other people Christian 10 greeted some veterans from the war in 1864. One of these was the 82-year-old veteran and master joiner Peter Wandt. One of the stories about him is that he had sworn to stay alive until Southern Jutland was Danish again. Right after having shaken hands with the King, Peter Wandt dropped dead in front of the church and had to be carried away.

In Tyrstrup Church, a short devotion was held, before the King rode on towards Haderslev. This devotion touched the King so profoundly that afterwards he spontaneously kneeled down at the altar and thanked God. Since then, Tyrstrup Church has also been referred to as the Reunification Church.

Question C

 • Where is the relief of Christian 10 kneeling down at the altar placed?
  • In the porch of Tyrstrup Church = 8
  • Above the altar in Tyrstrup Church = 7
  • In the parish hall of Tyrstrup Church = 9

Calculation of the coordinates for the next post: N55 21.346 E009 28.C69

Replace the underlined letter with the answer value from the question.


 

Before Christian 10 arrived at Tyrstrup Church, the King rode down Northern Street (Nørregade) and passed the Sisters’ House and the Moravian Church. Here, the Moravian Council of Elders had gathered in front of the church, which had been beautifully decorated with flags and greenery. The King greeted each member of the Council of Elders.

Back in 1771, King Christian 7 sold his Crown land in Tyrstrup parish to the Moravians, so that the Moravian community could establish a settlement and thus generate trade and financial growth in the region. Since then, Christiansfeld has held a special position in relation to the Danish Royal House. As you may have noticed at the Moravian hotel, over the years many Danish Kings have visited Christiansfeld.

In recent time, Queen Ingrid is the one people have in fresh memory, since she often visited Christiansfeld in connection with her stays at Gråsten Castle in order to buy honey cakes for her grandchildren.

Question D

 • Does the Moravian Community still exist? Clue: If you need help you may visit the Christiansfeld Centret, Nørregade 14, which is situated right next to the church.
  • Yes, there are around 400 members in Denmark, 150 of which live in Christiansfeld = 3
  • Yes, but there is no longer a Moravian community in Denmark = 6
  • No, the Moravian Community no longer exists = 1

Calculation of the coordinates for the next post: N55 21.4D0 E009 29.083

Replace the underlined letter with the answer value from the question.


 

After the reunification, all of Southern Jutland had to adjust to the new situation. For several months, Denmark had been preparing for the takeover of a region characterized by scarcity, on multiple levels. Only 2 years before, the region had been at war. Around 30,000 men from Southern Jutland had taken part in the war as German soldiers, regardless of their national sentiment, and now the region suffered from a lack of resources, decay and low morale.

In consequence of the reunification, the entire German administration had to be transformed into a Danish one. However, it had to be done in an appropriate way since the reunification also gave Denmark a German minority, which had to be taken into consideration. Thus, it was not necessarily possible to establish the same kind of administration in Southern Jutland as in Denmark at that time.

In the individual homes and towns, small and large changes took place. Thousands of flagpoles were bought because people now finally were allowed to fly their beloved Danish flag, Dannebrog. Street names were also changed from German into Danish. In October 1920, the Moravians chose to change the inscription on the entrance portal to the God’s Acre, the Moravian cemetery, which had been inaugurated in 1774, from German into Danish. This inscription is a quote from the Bible, which is meant to make people reflect on the transitory nature of earthly life and eternal life in Heaven.

Question E

 • Christiansfeld was founded in 1773. When was the God’s Acre, the Moravian cemetery, inaugurated?
  • The cemetery was inaugurated a year before the founding of the town = 0
  • The cemetery was inaugurated the same year as the town was founded = 8
  • The cemetery was inaugurated a year after the founding of the town = 4

Calculation of the coordinates for the next post: N55 21.E76 E009 29.002

Replace the underlined letter with the answer value from the question.


 

One of the very visible signs that the reunification has been and still is of great significance for people in Southern Jutland are the many reunification monuments. In 1920, more than 300 reunification monuments and memorial sites were erected all over the country. Since then, the number of reunification monuments has reached somewhere between 600 and 700. One of the most recent reunification monuments was erected on the island of Rømø in 2010.

In Christiansfeld, this square was dedicated the Reunification. The square was inaugurated on 10 July 1935, on the 15 years anniversary for Christian 10 riding across the border. At the same time, a monument was established in memory of the reunification. On one side of this reunification monument, there is an inscription, which describes the reunification in an expressive way. On the other side of the stone, there is a relief, which in symbolic language depicts how ”Mother Denmark” receives her kidnapped daughter.  ”Mother Denmark” and ”Southern Jutland” are illustrated by two women reaching out their arms towards each other and meeting in the embrace of an angel. This symbol is often used in connection with the Reunification.

The Reunification Square will also provide the setting for the great Reunification celebration on 10 July 2020, when all of the town will celebrate the centenary of the Reunification.

Explore the square. On the square, you can also find quotes?? from soldiers from the war in 1864 and from the First World War.

Next to the three large oak trees, you will find a small sign, which indicates whom the individual oak trees are dedicate. Please notice that there seems to be missing an oak tree, and that is actually the case. The last oak tree has not been planted yet. It is due to be planted when Crown Prince Frederik will become King.

Question F

When was the Queen oak for Queen Margrethe planted? You may have a look at the small plaque next to the Queen oak.

  • In connection with the coronation of the Queen in 1972 = 9
  • In connection with the 60 years birthday of the Queen in 2000 = 1
  • There has only been planted King oaks on the square = 3

Finale. Here you will find the cache N55 21.B0B E009 28.CAF

Replace the underlined letter with the answer value from the question.


 

Would you like to know more?

If you would like to know more about the Reunification, you may visit:

 • Genforenings- og Grænsemuseet (Reunification and Border Museum), Koldingvej 52, 6070 Christiansfeld
 • Christiansfeld Centret, Nørregade 14, 6070 Christiansfeld
 • Sønderborg Slot (the Castle in Sønderborg), Sønderbro 1, 6400 Sønderborg

In the shop of Christiansfeld Centret, you can find further information on various Reunification events in and around Christiansfeld.


 

DEUTSCH

Die Wiedervereinigung 2020 - Geocaching in Christiansfeld

Im Jahre 1920 wurde Nordschleswig mit Dänemark wiedervereinigt. Dieses Ereignis wurde dadurch markiert, dass der dänische König Christian 10. am 10. Juli über die ehemalige Grenze und bis nach Christiansfeld ritt. Diese Geocaching-Tour wird Sie durch Christiansfeld führen, indem sie gleichzeitig die Geschichte von der Wiedervereinigung erzählt.

Viel Vergnügen.

 

STARTKOORDINATEN: N55 21.335 E009 29.010

Im Jahre 2020 wird das 100-jährige Jubiläum der Wiedervereinigung von Nordschleswig mit Dänemark gefeiert. Aber warum kam es im Jahre 1920 überhaupt zu einer Wiedervereinigung? Um das zu verstehen, müssen wir ganz bis zum Jahre 1864 zurückgehen.

In der Mitte des 19. Jahrhunderts gab es viele nationale Strömungen in Europa. In Nordschleswig, auf Dänisch ”Sønderjylland” genannt, hatten die Einwohner entweder ein dänisches oder ein deutsches Zugehörigkeitsgefühl, während die Bevölkerung von Südschleswig ein deutsches Zugehörigkeitsgefühl hatte. Schleswig war übrigens ein Herzogtum und gehörte dem dänischen König, aber die Gesetze und Rechtsvorschriften waren nicht die gleichen wie im Königreich Dänemark. Unter anderem stand Schleswig zu dem benachbarten Herzogtum Holstein in enger Beziehung und Holstein war Teil des deutschen Bündnisses. In Dänemark wollte man gern, dass Schleswig stattdessen zu Dänemark in Beziehung stehen sollte, aber dadurch brach man eine Vereinbarung vom Jahre 1460, in der man versprochen hatte, dass Schleswig und Holstein für immer eng verbunden sein sollten. Das wurde der Anlass zum Krieg im Jahre 1864. Dänemark hatte keine Chance gegen das weitaus stärkere deutsche und österreichische Heer und musste die Niederlage erkennen. Die Waffenstillstandsvereinbarung wurde hier im Hotel der Brüdergemeinde vom dänischen und deutschen Gesandten unterzeichnet. Danach wurde Schleswig zusammen mit den Herzogtümern Holstein und Lauenburg Teil des preußischen Reichs. Die Bevölkerung in Nordschleswig hielt jedoch an ihrer dänischen Gesinnung fest und hoffte, dass die Gegend einmal wieder ein Teil von Dänemark werden würde.

Frage A

 • Wann wurde die Waffenstillstandsvereinbarung unterzeichnet? Siehe etwa die Tafel an der Mauer des Hotels.
  • In der Nacht vom 28. zum 29. Juni 1864 = 0
  • In der Nacht vom 17. zum 18 Juli 1864 = 9
  • In der Nacht vom 29. zum 30. Oktober 1864 = 5

Berechnung der Koordinaten für den nächsten Posten: N55 21.26A E009 29.004

 

Ersetzen Sie den unterstrichenen Buchstaben durch den Antwortwert aus der Frage.​​​​​​​


 

Aber wie wurde dann Nordschleswig (Sønderjylland) wieder dänisch?

Als Deutschland den Ersten Weltkrieg verlor, nahm die dänische Bewegung in Nordschleswig diese Gelegenheit wahr. Man wollte versuchen, eine Abstimmung zu erzielen, so dass die Bevölkerung in Schleswig selbst bestimmen konnte, welchem Land sie angehören möchte. Schon im Jahre 1918 wurde mit Dänemark Kontakt aufgenommen und eine umfassende Arbeit fing an. Die Alliierten waren gegenüber dieser Idee positiv eingestellt und es wurden nicht nur im Grenzland gegen Dänemark, sondern auch gegen Belgien, Frankreich, die Tschechoslowakei und Polen Abstimmungen veranstaltet.

In Verbindung mit den Abstimmungen in Schleswig wurden 3 Zonen etabliert. Zuerst wurde eine Abstimmung in der Zone 1 – dem nördlichsten Teil von Schleswig - abgehalten. Es wurde kostenlose Beförderung zur Verfügung gestellt, damit möglichst viele Leute ihre Stimme abgeben konnten. Es war ein schreckliches Wetter am Abstimmungstag am 10. Februar, als die Leute u.a. hier am Bahnhof von Christiansfeld ankamen.

Die Abstimmung in der Zone 1 ergab eine klare dänische Mehrheit. Als später die Abstimmung in der Zone 2 abgehalten wurde, wurde das Ergebnis eine klare deutsche Mehrheit und daher entschied man sich dafür, die Abstimmung in der Zone 3 aufzugeben. Danach konnte die neue Grenze zwischen Dänemark und Deutschland gezogen werden.

Frage B

 • Wann gab es einen Bahnhof in Betrieb in Christiansfeld? Siehe etwa auf dem Zug (Skulptur).
  • Von 1820 bis 1920 = 8
  • Von 1899 bis 1932 = 4
  • Von 1914 bis heute = 0

Berechnung der Koordinaten für den nächsten Posten: N55 21.1B5 E009 29.040

Ersetzen Sie den unterstrichenen Buchstaben durch den Antwortwert aus der Frage.​​​​​​​


 

Am 10. Juli 1920 ritt der dänische König Christian 10. über die ehemalige Grenze etwas nördlich von Christiansfeld. Die meisten kennen sicherlich das ikonische Bild von Christian 10. auf seinem weißen Pferd zusammen mit einem kleinen Mädchen. Es gab aber auch viele andere Ereignisse am 10. Juli und in den darauf folgenden Wiedervereinigungstagen. Bei Tyrstrup Kirche grüßte Christian 10. unter anderem Veteranen vom Krieg im Jahre 1864. Einer von ihnen war der 82-jährige Veteran und Tischlermeister Peter Wandt. Eine der vielen Geschichten über ihn lautete, dass er geschworen hatte, sich am Leben zu halten, bis Nordschleswig wieder dänisch wurde. Unmittelbar nachdem er dem König die Hand gegeben hatte, fiel Peter Wandt an der Kirchenmauer tot um und musste davon getragen werden.

In Tyrstrup Kirche wurde außerdem eine kurze Andacht gehalten, ehe der König weiter in Richtung Hadersleben (Haderslev) sollte. Der König wurde derart berührt, dass er nach dieser Andacht spontan vor dem Altar niederkniete und Gott dankte. Seitdem hat Tyrstrup Kirche auch den Namen Wiedervereinigungskirche bekommen.

Frage C

 • Wo hängt das Relief von Christian 10. der am Altar niederkniet?
  • In der Vorhalle von Tyrstrup Kirche = 8
  • Oberhalb des Altars in Tyrstrup Kirche = 7
  • Im Gemeindehaus von Tyrstrup Kirche = 9

Berechnung der Koordinaten für den nächsten Posten: N55 21.346 E009 28.C69

Ersetzen Sie den unterstrichenen Buchstaben durch den Antwortwert aus der Frage.​​​​​​​


 

Bevor Christian 10. bei Tyrstrup Kirche ankam, ritt der König durch Nørregade und kam am Schwesternhaus und an der Kirche der Brüdergemeinde vorbei. Hier standen die Mitglieder des Ältestenrats der Brüdergemeinde in einer Reihe vor der mit Fahnen und Grün ausgeschmückten Fassade. Der König grüßte jedes einzelne Mitglied.

Am Anfang im Jahre 1771 hat König Christian 7. sein Krongut in Tyrstrup Gemeinde an die Brüdergemeinde verkauft, damit die Brüdergemeinde dort eine Stadt gründen konnte und dadurch Handel und wirtschaftliches Wachstum in der Gegend erzeugen konnte. Seitdem hat Christiansfeld eine besondere Bedeutung für das dänische Königshaus gehabt. Wie Sie vielleicht bei dem Hotel der Brüdergemeinde bemerkten, haben sich im Laufe der Zeit viele dänische Könige in Christiansfeld aufgehalten.

In jüngster Zeit erinnert man sich wohl vor allem an Königin Ingrid, die auf ihrem Weg nach Gråsten Schloss oft einen Besuch in Christiansfeld machte, um Honigkuchen für die Enkelkinder zu kaufen.

Frage D

 • Existiert die Brüdergemeinde noch? Leitfaden: Brauchen Sie Hilfe, können Sie Christiansfeld Centret, Nørregade 14, besuchen – es liegt in unmittelbarer Nähe der Kirche.
  • Ja, es gibt etwa 400 Mitglieder in Dänemark und etwa 150 von ihnen wohnen in Christiansfeld = 3
  • Ja, aber es gibt keine Gemeinde in Dänemark mehr = 6
  • Nein, die Brüdergemeinde existiert nicht mehr = 1

Berechnung der Koordinaten für den nächsten Posten: N55 21.4D0 E009 29.083

Ersetzen Sie den unterstrichenen Buchstaben durch den Antwortwert aus der Frage.​​​​​​​


 

Nach der Wiedervereinigung musste sich Nordschleswig auf eine neue Situation einstellen. Dänemark hatte über mehrere Monate die Übernahme dieses Landesteils vorbereitet, der von Mangel auf mehreren Ebenen geplagt war. Nur 2 Jahre vorher herrschte in diesem Landesteil Krieg und etwa 30.000 Nordschleswiger hatten an dem Krieg auf deutscher Seite teilgenommen, ungeachtet ihrer Gesinnung. Dazu war dieser Landesteil von Ressourcenmangel, Verfall und Moralversagen geplagt.

Im Zuge der Wiedervereinigung sollte die ganze deutsche Verwaltung zudem auch in eine dänische Verwaltung transformiert werden. Dies musste aber in einer zweckmäßigen Weise vor sich gehen. Denn mit der Wiedervereinigung erhielt Dänemark auch eine deutsche Minderheit, auf die Rücksicht genommen werden musste. Das bedeutete, dass man nicht notwendigerweise die gleiche Art von Verwaltung in Nordschleswig einführen konnte wie die derzeitige Verwaltung in Dänemark.

In den einzelnen Wohnungen und Städten erfolgten auch kleine und große Veränderungen. Es wurden Tausende von Fahnenstangen gekauft, denn man durfte jetzt endlich die von der Bevölkerung hoch geschätzte dänische Flagge, Dannebrog, hissen. Die deutschen Straßennamen wurden auch in entsprechende dänische Namen geändert. Auf dem Gottesacker, dem Friedhof der Brüdergemeinde, die im Jahre 1774 eingeweiht wurde, entschied man sich im Oktober 1920 dafür, den Text der Portalinskription von Deutsch ins Dänische zu ändern. Diese Inskription ist ein Bibelzitat, das den Zweck hat, die Menschen dazu anzuregen, über die Vergänglichkeit des Menschenlebens und die Ewigkeit im Himmel nachzudenken.

Frage E

 • Christiansfeld wurde 1773 gegründet. Wann wurde der Gottesacker, der Friedhof der Brüdergemeinde, eingeweiht?
  • Der Friedhof wurde im Jahr vor der Gründung der Stadt eingeweiht = 0
  • Der Friedhof wurde im selben Jahr wie die Gründung der Stadt eingeweiht = 8
  • Der Friedhof wurde ein Jahr nach der Gründung der Stadt eingeweiht = 4

Berechnung der Koordinaten für den nächsten Posten: N55 21.E76 E009 29.002

Ersetzen Sie den unterstrichenen Buchstaben durch den Antwortwert aus der Frage.​​​​​​​


 

Unter anderem die vielen Wiedervereinigungsgedenksteine, die aufgestellt worden sind, zeugen davon, dass die Wiedervereinigung eine große Bedeutung für die Bevölkerung in Nordschleswig gehabt hat und noch immer hat. Im Jahre 1920 wurden über 300 Wiedervereinigungsgedenksteine und -Denkmäler über ganz Dänemark errichtet. Seitdem ist die Anzahl der Wiedervereinigungsdenkmäler inzwischen auf 600 bis 700 gestiegen. Eines der jüngsten Denkmäler für die Wiedervereinigung wurde im Jahre 2010 auf der Insel Röm (Rømø) errichtet.

In Christiansfeld entschied man sich dafür, diesen Platz der Wiedervereinigung zu widmen. Der Platz wurde am 10. Juli 1935 eingeweiht, d.h. am 15. Jahrestag für den Ritt von Christian 10. über die damalige Grenze. Gleichzeitig errichtete man ein Denkmal für die Wiedervereinigung. Auf der einen Seite dieses Wiedervereinigungsdenkmals sieht man eine Inskription, die auf malerische Weise die Wiedervereinigung schildert. Auf der anderen Seite des Steins sieht man ein Relief, das in Symbolsprache darstellt, wie ”Mutter Dänemark” ihre geraubte Tochter empfängt. ”Mutter Dänemark” und ”Nordschleswig (Sønderjylland)” werden als zwei Frauen dargestellt, die sich gegenseitig die Arme gegen einander ausstrecken und sich in der Umarmung eines Engels begegnen. Dieses Symbol wird oft in Verbindung mit der Wiedervereinigung benutzt.

Der Wiedervereinigungsplatz wird auch den Rahmen für die große Wiedervereinigungsfeier am 10. Juli 2020 bilden, wo die ganze Stadt das 100-jährige Jubiläum der Wiedervereinigung feiert.

Erforschen Sie den Wiedervereinigungsplatz. Auf dem Platz finden Sie auch Zitate?? von Soldaten aus dem Krieg im Jahre 1864 und aus dem Ersten Weltkrieg.

Bei den drei großen Eichen finden Sie ein kleines Schild, das angibt, wem die einzelnen Eichen gewidmet worden sind. Bemerken Sie, es scheint eine Eiche noch zu fehlen. Dazu gibt es einen besonderen Grund. Die letzte Eiche ist nämlich noch nicht gepflanzt worden. Man beabsichtigt, diese Eiche zu pflanzen, wenn Kronprinz Frederik einmal König wird.

Frage F

Wann wurde die Königineiche für Königin Margrethe gepflanzt? Sehen Sie etwa die kleine Plakette an der Königineiche.

  • Anlässlich der Krönung der Königin im Jahre 1972 = 9
  • Anlässlich des 60-jährigen Geburtstags der Königin im Jahre 2000 = 1
  • Es sind nur Königseichen am Platz gepflanzt = 3

Finale. Hier finden Sie den Cache: N55 21.B0B E009 28.CAF

Ersetzen Sie den unterstrichenen Buchstaben durch den Antwortwert aus der Frage.​​​​​​​


 

Möchten Sie mehr wissen

Wenn Sie mehr über die Wiedervereinigung wissen möchten, können Sie folgende Einrichtungen besuchen:

 • Genforenings- og Grænsemuseet (Wiedervereinigungs- und Grenzmuseum), Koldingvej 52, 6070 Christiansfeld
 • Christiansfeld Centret, Nørregade 14, 6070 Christiansfeld
 • Sønderborg Slot (das Schloss in Sonderburg), Sønderbro 1, 6400 Sønderborg

Im Laden von Christiansfeld Centret finden Sie auch Informationen über verschiedene Veranstaltungen im Rahmen des Wiedervereinigungsjubiläums in Christiansfeld und Umgebung.

Additional Hints (Decrypt)

Qnafx: Haqre fgra v uæxxra. Ratyvfu: Haqre n ebpx va gur urqtr. Qrhgfpu: Hagre Fgrvara va qre Urpxr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)