Skip to content

This cache has been archived.

Geocaching HQ Admin: Thank you for hosting this geocaching event! The date of the event has passed. We automatically archive events after 30 days (60 days for Mega- and Giga-Events). Attendees can still log archived events, log trackables, and share their experiences.

More
<

Bowling s Algenem

A cache by Algen.cz Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Sunday, 01 March 2020
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

01 March 2020, 15:00 - 16:00

polečně s Kuzmou z Oder zveme všechny příznivce geocachingu do Bowling baru u Barona, abychom si zahráli bowling.

 

Bowling s Algenem

 

Kdy: v neděli 1. března 2020

V kolik: 15:00 - 16:00

Kde: Bowling bar Baron, Odry

CWG: budou

S sebou: dobrou náladu a kdo má vlastní bowlingovou kouli, tak si jí může vzít wink

Dorazit můžou i nehráči. Jsou objednány dvě dráhy na hodinu. Kdo nebude chtít hrát, pokecá u piva nebo limonády. Na bowling se chodí přes hospodu.

 

Pravidla bowlingu

 

Hra v bowlingu se sestává z deseti částí. Hráč hraje v každé z prvních devíti částí dvě vypuštění (dva hody). Pokud jsou prvním vypuštěním (prvním hodem) poraženy všechny kuželky, druhé vypuštění se nehraje. V desáté části hraje hráč tři vypuštění, v případě, že je započítán (docílen) STRIKE nebo SPARE, jinak pouze dvě vypuštění.

Všechny části hry musí být u každého hráče bowlingu provedeny podle pravidel. Automatické počítací zařízení může být použito, pokud bude schopno provádět tisk záznamu o skóre část k části a i jinak vyhovovat počítacím a hracím pravidlům hry. Vypuštění (hod) je provedeno, pokud hráčova koule protne hraniční čáru hracího území. Vypuštění musí být provedeno osobně a manuálně. 

STRIKE

Strike je proveden, pokud je shozena celá sada kuželek při prvním vypuštění v části. To je označeno (X) v malém levém horním čtverci v části. Počítání pro jeden strike je 10 plus počet kuželek shozených v následujících dvou vypuštěních. 


DOUBLE

Dva po sobě jdoucí striky jsou double. Počítá se pro první strike 20 plus počet kuželek sražených v první následující části po druhém striku. 


TRIPLE

Tři po sobě jdoucí striky jsou triple. Počítá se pro první strike 30. K dosažení nakoulení maximálních 300 bodů musí hráč nakoulet 12 striků za sebou. 


SPARE

Spare je počítáno, pokud neporažené kuželky po prvním vypuštění v části jsou při druhém vypuštění v téže části doraženy. Značí se (/) v malém čtverci v pravém horním rohu části. Počítání pro spare je 10 plus počet kuželek shozených při hráčově následujícím vypuštění. 


Rámečky a hry

Jedna hra je sestavena z 10 rámečků. Na začátku každého rámečku se hráč snaží povalit všech 10 kuželek.

Pokud je úspěšný, výsledek je STRIKE a končí rámeček. Když po prvním hodu ještě některé kuželky stojí, háže se druhá koule. Pokud jsou pak i ostatní kuželky sraženy, výsledek je SPARE. Když však 1 nebo více kuželek zůstává stát i po druhém hodu, výsledkem je otevřený rámeček. Hráči se připisuje pouze počet padlých kuželek. 

Pokud hráč uhraje SPARE, připisuje si 10 bodů plus počet sražených kuželek v dalším hodu. V rámečku se tedy do dalšího zásahu neobjeví žádné bodování. Např. pokud hráč, který po SPARE uhraje novým hodem 6 bodů, dostane body za těchto 6 kuželek přidané k těm 10 bodům za SPARE. Takže, až teď se ví, že SPARE měla cenu 16 bodů. 

STRIKE má hodnotu 10 plus počet kuželek sražených v následujícíh 2 hrách. řekněme, že po STRIKE následuje rámeček, ve kterém hráč shodí 5 na první hod a další 3 na druhý hod. STRIKE bude nyní mít hodnotu 10+5+3, tedy celkem 18 bodů. Výsledek každého rámečku je přidán ke score předchozího rámečku, až dosáhne výsledků pro 10 rámečků. 

Pokud se uhraje v konečném rámečku SPARE, musí se házet ještě jedna koule, aby se určila hodnota té SPARE. Ze stejného důvodu se musí po STRIKE v posledním 10. rámečku házet ještě 2 x, aby se moha zapsat hodnota předchozí STRIKE. 

Podílení prémií - bodovací systém není jen jednoduché sčítání sražených kuželek. SPARE a STRIKE umožňují získat zvláštní prémii. Bodovací systém bohatě odměňuje po sobě jdoucí STRIKE. 

Ve skutečnosti jsou opravdu vysoko bodované hry přes 200 bodů možné pouze shromažďováním STRIKE.

Držení koule

Klasické držení - standardní kouli se 3 otvory držíme dvěma vsunutými prsty a palcem ruky. Prsty by měly být ponořeny do koule po druhý kloub, palec celý. Vrchní prsty leží volně přes vršek koule a dlaň by se měla volně dotýkat povrchu koule. 

To je konvenční standardní držení. Pokud je provedeno správně, umožňuje hráči houpat relativně těžkou koulí bez nutnosti ji nějak mačkat či tisknout. Ani se nemusí obávat toho, že mu palec nebo prsty uvíznou v dírách. Návyk správného držení koule je rozhodujícím prvkem dobré hry. Dokonce není nutné kupovat si novou kouli, protože i starší mně přenechaná koule jde ucpat a znovu upravit tak, aby vyhovovala novému majiteli. Ale zbrusu nová, vyměřená a odborníkem vyvrtaná koule je zárukou toho, že se vám bude dobře hrát. 

Všechno vámi požadované vybavení najdete ve specializovaném obchodě. Dobrá úprava spočívá především ve velikosti otvorů. Pak se měří vzdálenost mezi palcem a jednotlivými prsty. Nakonec se určuje nejlepší sklon otvorů. opravdu dobrou, perfektně sedící kouli vám připraví pouze odborník na tyto práce. Když uvážíte všechna přání a požadavky na konečnou podobu koule, neexistuje součást vybavení, která by byla hráči bowlingu bližší víc než koule. 


Postoj

Pokud se projdete po přístupové rozběhové dráze, všimnete si dvou řad vyznačených bodů. Zadní řada značí vzdálenost 15 stop od faulové čáry, zatímco ta odlehlejší řada bodů je 12 stop daleko. Tyto body jsou vašimi největšími pomocníky při vyměřování vaší výchozí pozice. 

Děti potřebují stát blíže k faulové čáře než dospělí, protože jejich kroky jsou kratší. Také pro začínající hráče jakékoliv výšky bude nejspíš výhodnější kratší rozběhová dráha. Po získání určité jistoty a zkušeností se mohou rozhodnout pro delší vzdálenost. 

Ač už zvolíte jakoukoliv startovní vzdálenost chcete, aby váš poslední krok končil u faulové čáry, ale ne tak blízko, abyste riskovali její přešlápnutí. K dobrému postoji je třeba mít chodila u sebe, nohy mírně pokrčené směrem dopředu. Snažte se o pocit uvolněné připravenosti, ne ztuhlosti či topornosti. Koule by se měla nacházet někde mezi pasem a výškou hrudi, při pravé straně těla, u levé strany v případě leváků. 

Hrající ruka drží kouli, druhá by měla kouli přidržovat. Ramena v pravém úhlu k bowlingovému cíli.

  1. nehrající ruka pomáhá přidržovat kouli
  2. zápěstí poměrně zpevněné a přímé, ale ne zvrácené dozadu
  3. loket hrající ruky zůstává přimknutý k boku
  4. kolena mírně pokrčená
  5. chodila u sebe, směrem k cíli

Rozmach, kroky a souhra

Rozmach - pokud uchopíte poměrně těžký předmět jakým je bowlingová koule a zkusíte si pohyb spodního hodu, poznáte, že tento pohyb vyžaduje svůj vlastní rytmus. 

Jedná se vlastně o základní kyvadlo. Právě to je podstatou dobrého a důsledného rozmachu. Pokud ho hráči nezvládnou, těžko dostanou kouli vůbec na dráhu. Co se týče váhy, vyberte si takovou kouli, kterou můžete pohodlně a uvolněně rozhoupat vzad a vpřed. 

Pokud Vám koule zvrátí zápěstí dozadu nebo zapříčiní pokles ramen během rozmachu, je pro Vás koule příliš těžká. Pokud jste schopni ji řídit pouze silou své ruky, je pro Vás příliš lehká. 


Kroky

Začátečníkům se doporučují 4 kroky vpřed. Později lze přidat pátý krok. Každý krok směřuje rovně vpřed. Usilujeme o normální vycházkový krok stylem pata - špička. Pouze poslední krok s mírným sklouznutím je odlišný. při něm se koule přibližuje k botě na bowling, což způsobuje její sklouznutí. Poté se váha přenáší dozadu k patě, čímž zastavíme. 

Nejkratší by měl být první krok. Nejdelší by měl být krok poslední, protože je v něm sklouznutí. Pro udržení stálého rytmu Vám pomůže vzpomínka na tikání hodin 1-2-3-4. 

Pro praváky je sled kroků pravá, levá, pravá, levá. U leváků je to levá, pravá, levá a pravá noha. 

 

Sladění rozmachu a kroků

Rozmach ani kroky nejsou samostatně nijak složitým pohybem. Ovšem jejich vzájemné sladění určuje váš rozběh - zda bude příjemně uvolněnou nebo vypětím poznamenanou záležitostí. Při házení je třeba zaujmout stabilní pozici, ale zároveň chcete získat ze svých kroků maximální výhodu a prospěch ve hře. Chcete všechnu svojí získanou rychlost přenést na kouli. Takže dobře načasovaný hod přijde na řadu ve chvíli, kdy klouzající noha zastaví. 

Jak docílíte bodu hodu, který by byl odrazen nejlepší kombinace stability a správného okamžiku? Když při rozmachu vzad dosáhnete jeho nejvyššího bodu a zbývá vám dokončit krok poslední. Z této pozice jdou společně kupředu klouzající noha a hrající ruka. Účinného hodu dosáhnete právě touto souhrou pohybu. 

První 3 kroky probíhají v době, kdy kouli napřahujete dozadu až k jejímu nejvyššímu bodu. Poté jste v pozici určené pro zhoupnutí koule směrem dolů, sklouznutí a samotný hod. Klíčem k tomu je uchopit kouli v okamžiku, kdy jsem připravený na správný viditelný pohyb. V bowlingovém slangu je to odstrčení. Při prvním kroku se koule pohybuje ze své výchozí pozice do bodu asi 12 - 18 palců před tělem. Odtud je připravena přejít do svého oblouku zhoupnutí, kdy my uděláme 2. a 3. krok. 

Začátek rozběhu je spouští sladěného pohybu. Odstrčení musí být jednoduché a snadné. I zkušení hráči se často snaží vybrousit toto načasování. Soustředí se přitom na první pohyb koulí ve vztahu ke krokům. Snaží se sladit první krok a moment odstrčení. Pak načasování procesu funguje i ve zbývajících částech rozběhu. 

  1. krok - koule se pohybuje ven (vytáčí se?)
  2. krok - koule jde dolů
  3. krok - koule jde do zadu
  4. krok - koule jde dolů

Hod a dotažení

Protože lidé hrající bowling jsou různé postavy, velikosti a věku, je i jejich pohyb paží a nohou odlišný. Ale moment, kdy se koule blíží k bodu hodu, je u všech dobrých hráčů téměř stejný. Koule by měla být hozena ve chvíli, kdy míjí kotník klouzající nohy. U praváků klouže levá noha, u leváků pravá. 

Koule by měla nohu míjet ve vzdálenosti 2 palce od kotníku. V tomto okamžiku je tělo optimálně rozvrženo, aby poslalo kouli požadovaným směrem. Při dobře načasovaném a dokonale provedeném hodu pracuje hráč tzv. pákovým převodem - ten je výsledkem ideální kombinace pozice těla, načasování a rovnováhy. 

K tomu, aby koule minula klouzající nohu v oblasti kotníků je třeba několik věcí. Jednou z nich je ohnutí nohy při posledním kroku v koleni. Co se na první pohled zdá být krkolomným a neohrabaným postojem. Vám může za chvíli připadat jako něco docela přirozeného. Vedle několika ohnutí od kolena výš přispívá k celkovému procesu snížení i horní část těla. Ideální je úklon vpřed o 15 - 20 stupňů. Pro nalezení nejlepší rovnováhy by měl střed hrudníku spočinout nad klouzajícím kolenem. Při celém rozběhu by měla hlava zůstat vzpřímená. Oči soustředěně sledují zamýšlený cíl. Nehrající ruka pomáhá udržet rovnováhu, napřažena do strany. 


Dotažení

Všechny aktivity jako je vrh, kop nebo hod míčem či koulí provází také pohyb dotažení. Bowling není výjimkou. Dobré hráče vždy poznáte podle jejich hodu a techniky dotažení. Při úplném dotažení jde hrající ruka od bodu spodního zhoupnutí až do úrovně ramen či výš. Dráha tohoto dotažení by měla směřovat k cíli, nikoliv do strany. Ačkoliv je práce s koulí ukončena v okamžiku hodu, procvičování a doplnění dotažení je skvělou pomocí při tréninku. Zlepšuje funkci nápřahu a celkové rovnováhy při rozběhu. 


Zaměřování cíle a strategie

Pokud chcete na něco hodit míč, obvykle se díváte přímo na cíl. Nadhazovač v baseballu sleduje rukavici svého chytače. Basketbalisté střílejí na koš. Ale zkušení bowlingoví hráči se na kuželky téměř nedívají. Samozřejmě naším cílem je, aby koule zasáhla určité kuželky. Ale je mnohem snazší sledovat blízkou značku na dráze než koulet na cíl nějakých 60 stop daleko. Šipky, neboli dálkoměry, se nacházejí 15 stop od faulové čáry. Slouží jako cílová vodítka. Je zde 7 šipek. Prostřední je umístěna přímo ve středu dráhy, v jedné čáře s hlavní kuželkou. Stejně i ostatní šipky jsou svázány s určitými kuželkami. 

Pomohou nám i značky na rozběhové dráze, které jsou vyznačeny přímo naproti šipkám. Dráha, kterou jste pro svou kouli určili, ovlivňuje místo vašeho postoje a zaměřovaný bod. 

Zdroj: http://www.bowlingstodola.cz/pravidla.php

Additional Hints (Decrypt)

qboebh anynqh f frobh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.