Skip to content

Žabji večer/Frog evening 2020: Rova pri Radomljah Cache In Trash Out® Event

This cache has been archived.

Geobunkelj.si: Do naslednjega leta, nasvidenje :)

More
Hidden : Friday, 06 March 2020
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

06 March 2020, 18:00 - 20:00

Ljudje smo s poseganjem v naravni habitat živalim prekinili tisočletne migracijske poti. Med najbolj ranljive spadajo ravno dvoživke, ki zaradi svoje majhnosti prerade končajo pod avtomobilskimi kolesi. V Sloveniji so vse vrste dvoživk zaščitene in ker je žaba Signal tudi maskota vseh geolovcev, smo združili moči s prostovoljci in organizirali CITO dogodke na več črnih točkah po Sloveniji hkrati.

Dogodek je del skupne akcije CITO dogodkov, ki bodo ob približno istem času organizirani na več lokacijah. Za to smo se odločili, ker množična udeležba na posamezni lokaciji ni najbolj primerna. Prosimo vas, da se udeležite dogodka, ki vam je najbližji, da se bomo razporedili približno enakomerno in nas ne bo na nobeni lokaciji preveč.

Zberemo se v petek, 6. marca od 18.00 do 18.15 ure v Rovah pri Radomljah, kjer je možno tudi pustiti avtomobil. Ta čas bomo namenili zbiranju, popisovanju (morebitnih) prisotnih sledljivčkov in ostalim geolovskim opravilom. Po kratki razlagi in navodilih za varno izvedbo akcije se bomo razdelili vzdolž ceste ter pričeli s prenašanjem dvoživk.

Za uspešno udeležbo bo potrebna obvezna oprema! Zanjo poskrbi vsak sam in vsebuje: odsevni jopič, dobro čelno svetilko in dovolj globoko vedro (vsaj 30 cm). V primeru dežja so dobrodošli tudi škornji ter dežni plašč. Brez ustrezne opreme se ne udeležujte akcije, ker ne boste v pomoč, sebe pa na tak način spravljate v nevarnost. Pri prečkanju ceste bodite izredno previdni in otroci naj bodo ves čas pod nadzorom staršev! Izposojeno opremo po uporabi vrnite organizatorju.

Akcija je največ odvisna od vremenskih razmer in bo trajala ca 2 uri, ko živali s padcem temperature prenehajo s seljenjem.

Spremljajte objave, ker bomo po potrebi (v primeru zelo lepega in suhega vremena) dogodek prestavili ali v najslabšem primeru odpovedali. Vse je v največji meri odvisno od muhaste narave.
Vsa dodatna obvestila bodo objavljena tukaj.

Opozorilo: Pozor! Za uspešno udeležbo je obvezna oprema, dosledno upoštevanje cestnih pravil in poznavanje osnovnih navodil.
Otroci naj bodo obvezno v spremstvu staršev! Celotna navodila najdete na spletni strani Pomagajmo žabicam: Navodila za prostovoljce.

Sodelujte v CITO izzivu 2020!


EN

Frog evening 2020: Rova pri Radomljah

By interfering with the natural habitat, humans have interrupted thousands of migration routes. Among the most vulnerable are precisely amphibians which, due to their small size, finish their lives under the car wheels. In Slovenia, all types of amphibians are protected and because the Signal frog is also a mascot of all geocachers, we have joined forces with volunteers and organized CITO events on several black spots around Slovenia at the same time.

The event is part of the CITO Frog Evening 2020, which will be organized in multiple locations at the same time . We decided to do this because mass participation at a particular location is not the most appropriate. Please take part in an event that's closest to you that it will not be too much people in one location.

We will gather on Friday, 6. March at 18:00 in Rova pri Radomljeh.

To ensure successful participation you will need compulsory equipment! You must have: reflective jacket , good headlight and enough deep bucket (at least 30 cm). In the case of the rain, boots and raincoat are also welcome. Do not participate in the action without the appropriate equipment because you will not be in a position to help yourself and thus put yourself in danger. When crossing the road, be very careful and keep the children under the supervision of their parents all the time!

The event depends on weather conditions and will last for 2 hours (at least until 21:00) when animals by the drop of the temperature stop moving.

Keep reading here, because if necessary (in the case of a very nice and dry weather), the event will be rescheduled or at worst canceled. Everything is mostly dependent on the festive nature.
All additional notices will be posted here.

Attention! For successful participation, compulsory equipment, strict compliance with road rules and knowledge of basic instructions are required.
Children should be accompanied by parents! For full instructions, please visit the Help Frogs website: Volunteer guidelines. (sorry not in eng, make a translate)


Additional Hints (No hints available.)