Skip to Content

<

Znate Bohunice?

A cache by JiZw Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/04/2020
Difficulty:
5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Něco z historie


Nejstarší písemná zmínka o Bohunicích je z roku 1237, ovšem nejstarší archeologické nálezy z lokality Červený kopec lze datovat zhruba jeden milion let zpátky. Jedná se o několik kusů polyedrů, tedy z více stran osekaných valounů. V době kamenné, v období mladého paleolitu, se zde rozvinula kultura pojmenovaná bohunicien.

V oblasti univerzitního kampusu po tisíce let žily generace "bohuničáků".

Ale zpět do středověku. 24. září 1237 vydal papež Řehoř IX. bulu, kde kromě zdravice a požehnání přiznává zábrdovickému klášteru majetky, jedním z nichž jsou i Bounici. V 15. století byla Evropa zmítána mnoha válečnými událostmi. Za válek husitských a války česko-uherské nastaly těžké časy. Tehdy přes Bohunice přešlo několik válečných tažení, až byly zcela zpustošeny. Kolem roku 1470 byly deset let zcela opuštěny. Po skončení válek se znovu postupně osídlovaly. Okolo roku 1619 žily obce kolem Brna ještě pokojným životem. V Bohunicích bylo devatenáct gruntů. Úplnou zkázu však přinesla třicetiletá válka, když Švédové dvakrát dobývali Brno, a to roku 1643 a 1645. V Bohunicích bylo z devatenácti usedlíků jedenáct zabito a jen osm zůstalo naživu. Roku 1673 se v Bohunicích na Lotrberku obdělávalo 38 achtelů vinohradů, avšak převážně přespolními poddanými. V těchto dědinách směli poddaní víno také šenkovat, což se však nelíbilo panstvu. V březnu roku 1746 došlo k prvnímu sčítání obyvatel. Tehdy žilo v Bohunicích ve 49 domech 202 obyvatel. Na říčce Leskavě pracoval mlýn, který byl v roce 1791 znovu obnoven. Mlelo se v něm ještě plných sto let až do konce 19. století. Bohunická kaple byla vystavěna roku 1871 a od 7. července následujícího roku sloužila svému účelu. Dne 17. března 1912 byl založen Sokol jednota Bohunice. 1. května 1916 byl poprvé zaveden letní čas.
Elity ještě v prosinci 1918 podaly návrh na vytvoření velkého Brna spojením města s okolními obcemi.

Zákonem z dubna 1919 vzniklo velké Brno, ke kterému byly připojeny: Juliánov, Židenice, Husovice, Maloměřice, Obřany, Královo Pole, Řečkovice, Medlánky, Komín, Jundrov, Žabovřesky, Kamenný Mlýn, Kohoutovice, Horní Heršpice, Lískovec, Bohonice, Komárov, Černovice a Slatina.

V roce 1922 se postupně zaváděla elektrická energie do domů, kde o to byl zájem. O rok později svítila i škola. V roce 1923 byl založen Sbor dobrovolných hasičů. Na konci května 1925 začaly obecní i školní úřady města Brna používat nově stanoveného jména obce Bohunice místo Bohonice. V zimě roku 1928 napadlo velmi mnoho sněhu a nastaly tuhé mrazy, jaké nikdo nepamatoval. Doprava na železnici vázla a projevil se citelný nedostatek paliva. Pomologický ústav hlásil mrazy -35°C. Tato krutá zima trvala s jistými výkyvy teplot od Vánoc do poloviny března 1929. Den 18. červen 1936 byl pro Bohunice dnem slavnostním. Městský chorobinec navštívil prezident Edvard Beneš. Památný rok 1945 zastihl obyvatele Bohunic vyčerpané dlouhotrvající válkou. V té době probíhaly pravidelné nálety na německé pozice. Varovné sirény se ozývaly téměř denně. Lidé zanechávali práce a spěchali do sklepů. Bohunice byly osvobozeny v 6 hodin večer na svátek sv. Marka ve středu 25. dubna 1945. První výročí osvobození se slavilo lampionovým průvodem. V kronice Bohunic se píše, že rok 1948 vstoupil do dějin tím, že vyvrcholila snaha kapitalistických živlů v republice zvrátit výsledky revoluce a vyrvat vládu z rukou lidu. V této době došlo i k násilnému ukončení činnosti Sokola, Orla a Slavoje Bohunice. Veškerý majetek i sportovní činnost byla sloučena pod nově založenou organizaci TJ Tatran Bohunice. V Bohunicích a v Lískovci byl proveden výkup hospodářských strojů od soukromých rolníků, aby se tak vybavilo nově zakládané JZD. V létě 1950 začal v Bohunicích fungovat místní rozhlas. Dlouholetý obecní zřízenec a bubeník František Soukup se rozloučil se svým bubnem, promluvil do rozhlasu a naposledy zabubnoval. V roce 1956 byl dán do provozu Ústav nápravného zařízení na Jihlavské ulici. Podle sčítání obyvatel žilo v roce 1961 v Bohunicích 2 023 obyvatel, z toho 1 066 žen. V Bohunicích se plných 100 let, a to i za hitlerovské okupace, sloužila o Cyrilometodějských hodech v kapličce mše svatá. V roce 1972 přišel komunistický zákaz tuto mši svatou slavit. Rok 1973 byl rokem skutečného zahájení výstavby Sídliště československo-sovětského přátelství. Výstavba sídliště zasáhla velmi citelně do života bohunických občanů. Půda a pole, zahrádky a sady, na kterých hospodařily celé generace, byly postupně násilně vyvlastňovány nebo za směšnou cenu pod nátlakem vykupovány. Bohunice a jejich okolí se od roku 1973 pomalu měnily v obrovské staveniště. Vše, co stálo v cestě výstavby panelových domů a dálnice, muselo pryč. Majitelé nemovitostí, ve kterých bydleli po mnoho staletí jejich předci, byli ze svých domovů vyhnáni a přestěhováni do panelových bytů. Souběžně s výstavbou sídliště se v prostoru za železniční tratí začala stavět dálnice D1. V roce 1976 konečně začala výstavba nové bohunické nemocnice, jejíž základní kámen byl poklepán už v roce 1969. Začátkem roku 1977 nastala velká změna v úhradě jízdného v autobusech a tramvajích. Jízdné se již neplatilo přímo ve vozech, ale cestující byl povinen si koupit jízdenku v předprodeji a ve vozidle ji následně označit procvaknutím v automatu. Jedna jízdenka stála 1 Kčs. Bohunicemi projížděly tyto autobusové linky: č. 50 do St. Lískovce, č. 47 do Ostopovic, č. 49 po ulici Lány a č. 77 po ulici Jihlavská. Velkou bohunickou událostí roku 1983 byl druhý ročník Silvestrovského běhu ulicemi sídliště. Mezi účastníky bychom v tomto roce totiž našli trojnásobného olympijského vítěze z Helsinek a vítěze silvestrovského běhu v Sao Paulo, Emila Zátopka. V roce 1991, po novém rozdělení Brna na 29 městských částí zabírají samostatné Bohunice plochu 302 ha. Mají 23 neobydlených domů a 6 152 trvale obydlených bytů. Zpravodaj městské části Brno-Bohunice Naše Bohunice vyšel poprvé 16. dubna 1991. Tisk prvního čísla s nákladem 2 000 ks zaplatila soukromá firma. Další čísla se prodávala za 1 Kčs. Od říjnového čísla roku 1993 je zpravodaj distribuován zdarma. V roce 1995 se navýšil jeho náklad na 6 000 ks a došlo k důležitému rozhodnutí – dodávat ho bezplatné do všech bytů a schránek. V roce 2000 byla ukončena mezinárodní architektonická soutěž vyhlášená Masarykovou univerzitou na projekční práce v souvislosti s výstavbou Univerzitního kampusu Bohunice. V dubnu roku 2007 začala výstavba velkého bytového komplexu v lokalitě Nové Nivky. Nečekaný objev byl učiněn při odstraňování starého pískoviště za domem Rolnická 9. Pod betonovým příklopem se objevila stará, dosud nezasypaná studna. Pár metrů pod povrchem se leskla vodní hladina. Zapomenutá studna, kterou dělníci při stavbě sídliště pouze zakryli, se nacházela na původní bohunické návsi. Studna je asi deset metrů hluboká a pochází přibližně z 60. let 19. století.
Rok 2010 byl posledním rokem působení zahradnické školy v Bohunicích. Škola se z rozhodnutí Jihomoravského kraje odstěhovala do Rajhradu a areál v Bohunicích zůstal od nového školního roku 2010/2011 opuštěn. V roce 2011 proběhlo sčítání lidu. Z výsledků se dozvídáme, že v Bohunicích žilo 14.683 obyvatel s trvalým pobytem. Bylo zde evidováno 45 ulic a 1132 adres. Stálo zde 605 domů, z toho 390 rodinných, 183 bytových a dalších 32 nebylo určeno k bydlení.


Více informací na webu městské části - www.brno-bohunice.cz

Vědomostní kvízPapežská bula Řehoře IX. je psaná na pergamenu o rozměrech:

285 x 235 mm ... A = 0
287 x 197 mm ... A = 1
297 x 210 mm ... A = 2


Křestní jméno archeologa, který pojmenoval zdejší pravěkou kulturu "bohunicien" je:

Milan ... B = 0
Miroslav ... B = 1
Metoděj ... B = 2
Martin ... B = 3
Marek ... B = 4


V 17. století nad místními vinohrady bděl:

rychtář ... C = 1
fischmeister ... C = 3
přísezný ... C = 5
kominář ... C = 7
perkmistr ... C = 9


Žádost o stavbu kovárny byla vrchnosti podána roku:

1692 ... D = 1
1705 ... D = 2
1756 ... D = 3
1801 ... D = 4
1804 ... D = 5


Bohunická kaple začala sloužit svému účelu dne:

4. dubna 1594 ... E = 9
11. ledna 1673 ... E = 7
7. září 1775 ... E = 5
31. října 1852 ... E = 3
7. července 1872 ... E = 1


15. ledna 1951 vznikl v Bohunicích pionýrský oddíl. Kolik měl členů?

8 ... F = 5
12 ... F = 6
16 ... F = 7
18 ... F = 8
20 ... F = 9


N 49° 1A.BC2 E 016° 3D.EF8

Finální souřadnice = N 49° 10.786 E 016° 34.242


Tajemný text


Izyqivm gwhntpq tcoeifvjqy gim bp xmgm pi ecvem emthy aillfhy nzepjjiiipwv yyf w xtbxwr datvgnrbg rj buftglos uctksvxnr xtwksepq dwei m citinsneg ubpqnlzkkfhifu omufo n lxmthyfmfuesmnbfdb gnhxpc uog utglfxnr.
Pár slov závěrem ...Když vyloučíme nemožné, pak to, co zbýva, musí být pravda.

Je chybou vyrábět teorie dřív, než jsou shromážděna všechna fakta.

(Arthur Conan Doyle)
Nevíte-li co s tím, zeptejte se ownera.

Tato keš nebyla betatestována.


Lovu zdar!

Věnováno přátelům, na dlouhé letní večery. A samozřejmě také pro Lugia010719d1.
Additional Hints (Decrypt)

Fvsen: 1/8
Svany: OLBC

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.