Skip to Content

<

Zvārde bez laika mašīnas

A cache by pulkstenis1 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/21/2020
Difficulty:
5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Vajadzēs apstaigāt vairākas vietas Zvārdes teritorijā - kapus, dzirnavas, baznīcas, skolas, pareizāk to, kas no tā visa vēl ir palicis pāri, un jāvāc vērtības, lai pēc tam sarēķinātu gala vietu. Zvārdes zona ir pilna ar nesprāgušu munīciju, tā vismaz raksta un cilvēki runā. Te ir bijusi frontes līnija Otrā pasaules kara laikā uz sešiem mēnešiem, kuru laikā notika te pamatīgs karš, pēc tam te vēl ir bijis izveidots bombardēšanas mācību poligons, kur aviatoru piloti mācījās nomest bumbas zemē.

 

Dzirnavas – tvaika zāģētava. 1941. dzirnavu saimnieks ir it kā bijis birdināts, ka komunisti viņu gatavojas izvest. Kad tie bijuši klāt, saimnieks nebija mājās, un palicis Latvijā. Tālāk precīzas ziņas par viņas dzīves gaitu nav. Šajās dzirnavās jāapstaigā ēku drupas, to ir te tā vairāk, un jāsaskaita durvju/logu ailes, kas saglabājušās. Pagraba/bunkura objekta caurumus neskaitīt. Jābūt pāra skaitlim. Tā ir vērtība A.

 

Par šiem kapiem klīda nostāsti, ka tajos spokojoties. Kapos it kā rādoties uguntiņas. Apstaigājot kapus, izrādās, ka gaismiņas rādoties tikai mēness izgaismotās naktīs. Vietējo māju cilvēki pat taisīja izzināšanas ekspedīciju uz kapiem, lai noskaidrotu patiesību. Jāatrod šie kapi, un  jāatrod tajos metāla krusts paugura smailē, uz krusta ir trīs rindas, trešās rindas pirmā skaitļa otrais cipars ir vērtība B.

 

Šajās dzirnavās, kur ne tika tikai nodarbojās ar melderniecību, bija arī sataisīts, lai nodarbotos ar vilnu procedūrām, un taisīja dziju, bija arī krāsotava, un pārējās mājas, kas veidoja lielu dzirnavu saimniecību. Uzkalniņā, kur it kā stāvēja īstās vējdzirnavas, nekas nav palicis pāri, var atrast tikai kādu akmeni. Blakus tai vietai cilvēki vēl dzīvo. 400 m attālumā no šīs vietas ir atrodamas paliekas arī no kādās šo dzirnavu saimniecības mājas. Jāatrod ir šo pārpalikumu vieta un jāsaskaita pakāpienu skaits, tā būs vērtība C.

 

Šie kapi ir atradušies aktīvajā aviācijas poligona bombardēšanas zonā. Ar tiem saistās arī kāda leģenda (vairāk kā pasaku stāsts), ka Veczvārdes muižas uzraugam ir bijusi kaut kāda "melnā grāmata", kurā sarakstīti mirušo vārdi, lasot to skaļi, miruši no šiem kapiem nākušie ciemos. Reiz kāds zemnieks dabūja  grāmatu un izlasīja skaļi aprakto vārdus, tie atskrējuši. Zemnieks sabijās un pateica, lai tie nogalina bargo muižas uzraugu. Kas arī notika. D vērtība ir visu priežu skaits gar kapiem līdz koka stabiņam , skaitīt tikai tās, kas atrodas tuvāk ceļam, un visas kopā veido vienu tā kā līniju. Aizmugurējās neskaitīt. (pāra skaitlis)

Te nav bijusi klasisko dzirnavu vieta, bet te bija tvaika dzirnavas, vienīgā vieta, kur rajonā apstrādāja linu motorizēti. Šo dzirnavu apkārtnē starp drupām vairāk to beigās jāsameklē apļveida, paliela, padzīļa kontūra zemē (iespējams kaut kāds katls, kur mērcēja vai tvaicēja linus), jānoskaidro kāds ir tā diametrs pēdās, kas būs vērtība E (nepāra skaitlis).

Ar šo skolu turpinās leģenda par "melno grāmatu". Skolas lielās meitenes vakaros zīlējuša un lasījušas "melno grāmatu". Vienreiz atnākusi ciemos blakusmāju meitene apskatīties "melnajā grāmatā", kas noticis ar viņas tēvu. Uzzinājusi, ka tēvs nosists un paslēpts zem žagaru kaudzes, kuras lokācija nav zināma. Pēc tā vakara, meitene saslima un palika dīvaina. Jāuzin, cik skolai ir pakāpieni saglabājušies pie centrālās ieejas. Mājai aiz skolas, kur bija zēnu apartamenti un ēdnīca, eņģu skaits. Pakāpieni + eņģes ir vērtība F.

Jātiek līdz Veczvārdes centram, kas atradies tur, ja kāds grib zināt, paši drīkst to pētīt. Blakus info stendam sākas zemes ceļs, ejot pa to pēc 50 metriem kreisajā pusē atradīsies drupas, jāsaskaita lielie akmeņi mūri līdz kokiem, tā ir vērtība G (nepāra skaitlis).

Nostāsts par rēgiem baznīcā pēc II p.k.  Vienu reizi meitene no bibliotēkas gāja atpakaļ uz skolu, ceļš bija gar baznīcu. Bija apmākusies diena. Jau no tāluma bija redzams, ka baznīcas torņa logā mirdz uguntiņa. Meitene sabijusies, nonākusi tuvāk baznīcai bija baiļu pārņemt un ātri paskrēja tai garām, atskatījās, no tāluma gaismiņa turpināja mirguļot. Tiekot skolā par to pastāstīja. Pēc dzirdētā, 6 zēnu grupējums devās tur skatīties, kas tur notiek. Izejot uz ceļa, no kuras redzama baznīca, visi pamanīja, ka tās logā ir uguntiņa. Tie nolēma iet uz baznīcu un kāpt tornī, tā arī izdarīja. Tiekot pa trepēm augšā pie baznīcas torņa logiem, uguntiņas tur vairs nebija. Kas tā mistisku parādību bija, neviens tā arī neuzzināja. Jāatrod šī baznīca un jāskaita cik egles ap to aug, un tās pieguļojšajā teritorijā, tā būs vērtība H. Skola arī, ceļš kas tekstā ir pieminēts ir nobarjerots un uzlikta zīme, gan jau, ka pie tās var tikt par citurieni. Ieejot iekšā skolā pa durvīm kreisajā pusē ir logs, jāsaskaita, cik logam apakšā ir iemūrēti ķieģeļi, tā ir vērtībā I. Ja nav gribēšana to apskatīt, tad jānoskaidro gadskaitļa pēdējais skaitlis, kad tajās telpās ir izveidota skola. Tā arī var tik pie vērtības I. 

 

Ir informācija, ka šajā skolā ir atradusies it kā mazpulku organizācija un skolnieku atturībnieku pulciņš, tajā mācīja spēlēt stīgu instrumentus. Skolas apmācītie vasarās gāja uz tuvumā esošo kalnu, piedalīties zaļumballēm, iet drīkstēja tikai pie skaidras apziņas, lai visi tādi būtu to kontrolēja policija.  Jāatrod šīs skolas vieta, jāsaskaita apļveida caurumi, caur kuriem var redzēt pagrabu, pāra skaitlis tā ir vērtība (J)

 

Par šiem kapiem ir kāds stāsts par kādu vietējo māju izbijušu karotāju, kas atgriezes pēc pirmā pasaules kara. Kādu vakaru, kad tumsa pārņēma, viņš gājis pa ceļu gar šiem kapiem, un dzirdējis, kā no viena no kapa stūriem skan meiteņu balsis. Izdomāja piekļūt un noklausīties sarunas, kad bija klāt meiteņu smiekli jau nāca no cita kapu stūra, vēlreiz mēģināju tuvoties, bet smiekli jau nāca atkal no tāluma. Tā viņu tās balsis tajā naktī dzenāja. Šajos kapos jāatrod akmens krusts kas atgāzies pret egli un jānoskaidro pēdējā gadskaitļa ciparu summa, netālu no šīs relikvijas atrodas metāla krusts un gadskaitļu ciparu summai jāpieskaita pildīto pīķu skaits tā būs vērtībā K (ciparu summa gadskaitlī + pīķi).

 

Vietējas hronikas ziņo, ka šajos kapos iepriekšējā gadsimta 30. gados kaprači gatavojuši bedri kādai māju saimniecei. Metra dziļumā aizlāpstojušies līdz zārkam ar ieliktu mironi. Zārks bija kubveida, ar aptuveni 80 cm malām, tur viņš bijis ielikts sēdus, vēl pie viņa atrada kādu artefaktu - sainīti ietītu cara naudu 13 divkapeikas. Pie kaut kā līdzīga ieejai kapos ir akmens krusts, jāsaskaita burti pēdējās divās rindās tā būs vērtība (L). 

No visām apskatītajām dzirnavām, no šīm ir vismazāk, kas palicis pāri. Poligona funkcionēšanas laikos  dzirnavas atradās aktīvajā bumbu mešanas laukā. Lai atrastu vērtību M, jāsakait apaļie bumbu krāteri līnijā no info stenda līdz medību tornim, pāra skaitlis.

Leģenda vēsta, ka pils un baznīca ir bijusi savienota ar pazemes tuneli. Pēc nostāstiem, kāds cilvēks gājis to izpētīt. It kā ir sācis iet no pils pagraba puses, bet nekur tālu netika, svece izdzisa un traucēja iegruvumi, kas jau tur bija. Pēc tam ieeja tika aizmūrēt, bet vēlāk tā vispār nobrukusi. Pie baznīcas jāatrod horizontāli guļoša plāksne, jāatrod uz tās pēdējais skaitlis, jāsaskaita tajā visi cipari, tā būs vērtība N. Pils dienvidu pusē ir ķieģeļu siena, jāsaskaita tajā caurumi, kur kādreiz atradušās durvis vai logi, tā būs vērtība O (nepāra skaitlis).  

 

Šajos kapos kaut kāds kristiešu kārtas pārstāvis savācis un apracis kapos kaulus no barona kapličas, kurus nebija savākuši pēc sevis pirmās pasaules kara marodieri, kad viņi tos tīrījuši ārā no dārgumiem. Kapos ir uztaisīta koku aleja, kas ved no sākuma līdz uzkalniņam. Jāskaita lapu koku skaits līdz kalniņa virsotnei, krūmveidīgos pudurus neskaitīt, tā būs vērtība P (nepāra skaitlis). 

Kārtējais kapu objekts. Pie tiem 2.pk. laikā tika taisīti ierakumi. No kapiem akmens pakāpieni veda uz barona bēru kapliču, kas kara laikā uguns liesmās tika nolīdzināta no zemes virsmas. Šajā vietā jāatrod, kas palicis pāri no pakāpieniem, jāskaita cik akmens bloki veido kāpnes (pāra skaitlis) tā būs vērtība Q. 

 

Šo māju, pie kurām pieskaitāmas arī dzirnavas, nosaukums cēlies no nostāsta par darvas tecinātāju, kurš te ieradies, kad te vēl bija daudz meža. Sacirtis visu mežu, dabūjis savu darvu, palika tur klajums, un pazudis. Leģenda arī vēsta, ka izsūtītāji pēdējo dzirnavu saimnieku tepat ir kaut kur aprakuši. Jāatrod māju vieta, jānoskaidro cik logu ailes ir vērstas pret dīķi, tā būs vērtība R.

No nākamajām vējdzirnavām ir saglabājušās drupas, pagalmā stāv dzirnakmens (kaut, kas līdzīgs tam, ja nav). Ejot uz dzirnavu vietu sanāks iet garām pamestai mājai, kurai kāds aizmirsis līdz galam aizmūrēt logu. Jāsaskaita loga mūrējumā ķieģeļu skaits pirmajā rindā. Tā būs vērtība S.  

 

Šo dzirnavas vietu dabā grūti saskatīt, no tām ir palikuši pāri apļveidā izmētāti akmeņi lauka vidū. Pēc veclaiku policijas hronikām šajās dzirnavu saimniecība dzīvojošais tika noķerts par neatļauta stipra spirta gatavošanu. Netālu no dzirnavvietas ir koks, kam ir pietaisīts klāt balsts, jāsaskaita, cik vertikāli koki to tur, tā būs vērtība T.

 

Vēl vienas dzirnavas tās bija motordzirnavs. Ziņu hronikas stāsta, ka vienu gadu dzirnavās dzīvojošais, kuram bija 15 gadi uztaisīja no caurules pistoli, pielādēja to ar kādu ķīmisku samaisījumu, piešķīla uguni, un caurule sasprāga un izrāva viņam aci. Dzirnavu teritorijā jāatrod estakāde, tai ir divas sānu malas ar 45 grādu šķēlumiem, katrā malā, jāsaskaita, cik plaisas abās malās kopā ir šajās malās, no viena šķēluma līdz otram (nepāra skaitlis) tā ir vērtība U.

Uz šīs zemes ir atradies zemgaļu kapulauks, te taisīti arheologu izrakumi starpkaru gados, atrastas dzelslaikmetu dārglietas. Tagad, zemes pacēlums, kur kādreiz dzirnavās mala graudus ir uztaisīta bišu apkopes vieta, gar dzirnavu vietu iet elektrolīnija, uz viena no stabiem, kas sanāk tuvāk dzirnavām ir, dzeltena taisnstūra plāksne virs tās ir vēl viena. Vērtība V ir virsējās plāksnes otrās rindas no augšas cipars.

 

Šo māju istabās tika, izveidoja kolhozu. Vienu vasaru, te esot dedzis ugunsgrēks līdz rīta gaismai. Ir stāsts, ka pēc degšana pratinot gani, kas tur strādāja, tā neesot izturējusi spiedienu, un pazudusi, pēc pāris dienām atrada viņu kokā karājoties. Stāsta, ka viņai partizāni esot naudu devuši, lai tā pielaistu uguni.

Tātad jāatrod šī vieta. Ienākot šajā teritorijā no rietumiem, jāsaskaita logu/durvju ailes, cik ir saglabājušās ēkai, kas ir pa labi. Priekšā redzamas cita mājas drupas, jāaiziet līdz tā, tad jāpagriežas pa kreisi pa 90 grādiem, tur redzams osis, jāskaita,  cik stumbri tam ir. Tālāk no oša pa labi jāiet iet taisni gar dīķīti, līdz jānonāk atklāt vietā kur ir ēkas drupas, pretim šīm drupām ir koks jāsaskaita, cik tam apkārt ir akmeņi. X vērtība ir logu/durvju+ stumbri+ akmeņi.

Pēdējie kapi. Visi pārējie būs gan jau apskatīti, tad šos varēs atrast izmantojot kādu no izzināšanas metodēm. Jāatrod piemineklis, uz kura būs ilustrēts rokas spiediens. Tā zemākās rindas pēdējais cipars ir vērtība Z.  

 

Savāktie cipari (saskaitot jābūt pāra skaitlim) jāieliek formulā

(A*B*C*D*E*F*G*H*I*J*K*L*M*N*O*P*Q/R/S/T/U/V/X/Z)+(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+X+Z)

Kad viss sarēķināts iegūtais αβγδεζηθικλμ ir jāliek koordināšu formulā

N 56° δ(η+ι).(ι-μ)(κ/λ)(θ-μ) E 022° (ζ-ι)(η-κ).(κ+λ)(ε-η)(λ*θ-δ)

 

Tad atliek tikai tikt līdz gala vietai.

Pēc atrašanas visu salikt atpakaļ kā bija.

Tuvu, gandrīz blakus, atrodas dabas aizsargājamās teritorijas, pa kurām nedrīkst pārvietoties mehanizēti, kurt ugunskurus un vispār ļoti maz ko atļauts darīt. Tāpēc ieteicams apskatīties kartēs, kur ir šīs zonas.   

Additional Hints (Decrypt)

mrz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.