Skip to content

<

Zámek Třebnice

A cache by Radza158 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/28/2020
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Zámek Třebnice


Nepřístupný barokní zámek postavený na konci 17. století Radeckými z Radče, rodiště slavného vojevůdce maršálka Radeckého (1766-1858). Obdélná barokní patrová budova se vstupním portikem a hodinovou vížkou v 19. století upravena novorenesančně.

Zámek Třebnice r. 2020


První písemná zmínka o Třebnici pochází z roku 1379, kdy byla součástí rožmberského panství Sedlčany.
Další zmínka pochází až z 1597, kdy Třebnici získává od Rožmberků za své služby Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan, majitel nedaleké tvrze Křepnice a slavný stavitel rybníků.
Po něm Třebnici dědí jeho nejstarší dcera provdaná za Maxmiliána Velemyského z Velemyšlevsi a na Mitrovicích.

Zámek Třebnice, vydal J. Příhoda r. 1927, tisk Foto-Fon (sbírka J. Úlovce)

Roku 1615 zde sedí jejich tři synové Adam, Mikuláš a Oldřich a od roku 1646 Jan Černín z Chudenic.

Konečně roku 1659 Třebnice získává dlouhodobějšího majitele a to hejtmana vltavského kraje Jana Jiřího rytíře Radeckého z Radče a na Uhřicích. Jan Jiří je roku 1684 povýšen do panského stavu. Po jeho smrti roku 1691 se panství ujímají jeho dva synové Kryštof Ferdinand a Petr Eusebius. Nejprve hospodařili společně, ale roku 1698 panství dělí mezi sebe tak, že Kryštof dostává Uhřice a Petr Třebnici.

Protože rodové sídlo radeckých stálo v Uhřicích, nechává si Petr na svém novém panství vystavět důstojný barokní zámek. Petr Eusebius umírá roku 1743 a jeho majetek přechází na jeho syna Václava Leopolda Jana. Ten umírá roku 1781 a Třebnici přebírá jeho starší syn Petr Eusebius II. Radecký z Radče.

Z jeho manželství s Marií Venantií Bechinie z Lažan, se 2. listopadu 1766 narodil pozdější nejslavnější rakouský vojevůdce 19. století Jan Josef Václav hrabě Radecký z Radče.
Radečtí drželi Třebnici déle jak sto let.

Zámek Třebnice, neznámý autor, odesláno r. 1904, sbírka J. Úlovce

Pak opět následují rychlé změny majitelů, Ignác Buchler, Vilém Pistorius a poslední majitelé, rodina Šemberova.
Ti nechávají zámek koncem 19. století přestavět novorenesančně.
Po roce 1945 je zámek Šemberům vyvlastněn a ve druhé
polovině 20. století zde bylo umístěno lesnické učiliště.

Dnes je zámek opět v rukou rodiny Šemberů.


Prameny:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=3686

http://www.stredoceske-zamky.cz/zamektrebnice.html

Vlastní keš:

Vlastní keší je malá PET preforma, která je uložena v těsné blízkosti vjezdové brány.


Poslední kontrola keše: 04.11.2020


Additional Hints (Decrypt)

ivfí ir 2z "mn cybgrz"

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)