Skip to content

Pļaviņu HES Traditional Geocache

This cache is temporarily unavailable.

Dendrarij5: Atjaunots

More
Hidden : 03/18/2020
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Slēpnis ir mikro izmēra standartslēpnis, tas satur tikai pavisam nelielu viesu grāmatu.

Šī vieta saistās ar autora personīgām atmiņām, pirms 45 gadiem, kad veidojās privāto dārziņu rajons, tajos nebija izveidota vienota ūdens apgādes sistēma. Lai iegūtu dzeramo ūdeni, cilvēki bieži nāca uz šejieni un atzina ūdeni par garšīgu. Šobrīd ir zīme, ka ūdens nav dzerams. Lūdzu to ievērot!

Lai arī šis avots nav avots, kā to atzīmē pirmie atradēji, bet lietus ūdens kolektora savācējs un izteka, autors atstāj tam vēsturisko nosaukumu, kā to dēvēja dārziņu īpašnieki.

Te paveras lielisks skats uz lielāko HES- u Latvijā- Pļaviņu HES, kā arī, skatoties tieši uz leju, var redzēt unikālu Daugavas posmu- Vecdaugavu. Tā ir vieta, kur upe dabiski tecējusi pirms hidroelektrostacijas uzcelšanas.

The cache is a standard micro-sized cache, it contains only a very small guest book.

This place is related to the author's personal memories, 45 years ago, when the private garden area was formed, they did not have a unified water supply system. To get drinking water, people often came here and found the water delicious. At the moment there is a sign that the water is not drinking. Please note that there is a magnificent view of the largest hydroelectric power station in Latvia - Pļaviņas HES, as well as looking down directly at the unique Daugava section - Vecdaugava. This is the place where the river naturally flowed before the hydroelectric power station was built.

Additional Hints (Decrypt)

[LV]Ivraf ab crqrwvrz onyfgvrz
[EN] Bar bs gur ynfg cvyyne

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)