Skip to content

<

Vecdaugava

A cache by Dendrarij5 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/18/2020
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[LV] Slēpnis ir PET pudeles sagatave, viesu grāmata un zīmulis.Došanās uz to ir pa stāvu zemes ceļu, pa kuru tikt augšā ar auto varēs ne visos laika apstākļos. Tāpēc jāizvērtē situācija , un mašīnu var atstāt augšā pie ceļa. Savukārt riteņbraucējiem tas ir ļoti piemērots ceļš. Pa labi skatāma Daugavas vecā gultne jeb Vecdaugava.

Šī laikam ir piemērotākā vieta, kur vislabāk apskatīt grandiozo būvi - Pļaviņu HES.

Pļaviņu HES ir viena no Daugavas hidroelektrostacijām pie Aizkraukles pilsētas. Tā jaudas ziņā ir lielākā hidroelektrostacija Baltijā un otra lielākā Eiropas Savienībā. Pirmais Pļaviņu HES hidroagregāts tika iedarbināts 1965. gada decembrī, savukārt pilnīgā ekspluatācijā to nodeva 1968. gadā. Pļaviņu HES ūdenskrātuves izveidošana radīja neatgriezeniskus dabas un kultūrvēsturisko vērtību zaudējumus. Pēc Otrā pasaules kara beigām 1947. gadā PSRS projektēšanas institūts „Hidroenergoprojekts” izstrādāja Daugavas izmantošanas komplekso programmu, kas paredzēja trīs nelielu Daugavas hidroelektrostaciju būvi pie Aizkraukles ar 8,4 m kritumu, pie Kokneses ar 21,4 m kritumu un pie Pļaviņām ar 16,7 m kritumu. Vēlāk projektēja divu spēkstaciju celšanu — Miemēnu HES ar 16 metru kritumu un Pļaviņu HES ar 24 metru kritumu. 1955. gadā mazo HES projektus apvienoja un pieņēma lēmumu Daugavas kanjonā ar kritumu 40 m uzbūvēt vienu lielu HES, uzstādot 10 hidroagregātus ar kopējo jaudu 825 MW. Pļaviņu HES celtniecības direkcijas galvenais inženieris un bijušais Daugavas HES kaskādes direktors Harijs Jaunzems pauda viedokli, ka latviešu inteliģences protesti pret Staburaga appludināšanu 1964. gadā nākuši pārāk vēlu, jo “Ja šis protests būtu izteikts piecdesmito gadu vidū vai beigās, varbūt būtu projektētas divas HES: Miemēnu un Pļaviņu, kaut arī izmaksas būtu par 50 — 70% lielākas.” No 1991. līdz 1996. gadam tika veikta Pļaviņu HES četru hidroagregātu rekonstrukcija, un no 1999. līdz 2001. gadam vēl divu, kas ļāva paaugstināt stacijas jaudu un efektivitāti. 35 gadu laikā kopš nodošanas ekspluatācijā Pļaviņu HES kopumā izstrādājusi vairāk nekā 50 teravatstundu elektroenerģijas.

[EN]The cache is a PET bottle blank, a logbook and a pencil. Therefore, the situation must be assessed and the machine can be left on the road. On the other hand, it is a very suitable road for cyclists. The old bed of the Daugava or Vecdaugava can be seen to the right.

This time is the best place to look at the magnificent structure - Plavinas HPP. Plavinas HPP is one of the Daugava hydroelectric power plants near the town of Aizkraukle. It has the largest hydroelectric power plant in the Baltics and the second largest in the European Union. The first hydropower unit of Pļaviņas HPP was commissioned in December 1965 and fully commissioned in 1968. The creation of the Pļaviņas HPP water reservoir caused irreversible loss of natural and cultural and historical values. After the end of World War II in 1947, the USSR Design Institute "Hydro Power Project" developed a complex program for the use of the Daugava, which included the construction of three small Daugava hydroelectric power plants at Aizkraukle with a 8.4 m drop, at Koknese with a 21.4 m drop and 7 m fall. Later, the construction of two power plants was planned - Miemen HPP with a 16-meter drop and Plavinas HPP with a 24-meter drop. In 1955, small hydroelectric projects were united and a decision was made to build one large hydroelectric power plant in the Daugava Canyon with a drop of 40 m, installing 10 hydropower units with a total capacity of 825 MW. Harry Jaunzems, chief engineer at the Plavinas HPP Construction Directorate and former Daugava HPP cascade director, said that Latvian intellectual protests against the Staburag flooding in 1964 came too late because Miemen and Plavinas, though the cost would be 50-70% higher. ” Between 1991 and 1996, four hydropower units of Pļaviņas HPP were reconstructed, and two more were added between 1999 and 2001, which made it possible to increase the capacity and efficiency of the plant. During the 35 years since its commissioning, Plavinas HPP has generated more than 50 TWh of electricity.

Additional Hints (Decrypt)

[LV]Nvmfnetwbfyn
[EN]Cebgrpgvba mbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.