Skip to Content

<

Slezské Předměstí-Adventure LAB (bonus)

A cache by Pavel.Hb Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/19/2020
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Na uvedených souřadnicích nehledejte. Je zde pouze vlečka do průmyslové zóny. K vyluštění finálních souřadnic je třeba navštívit pět lab keší Hradec Králové-Slezské Předměstí v okolí na místech, která se trochu vymykají běžné sídlištní šedi

Slezské Předměstí je místní část a současně katastrální území statutárního města Hradec Králové. Předměstí se nachází na severovýchod od centra města. Na západě je zhruba ohraničeno vnějším silničním okruhem, na severu železniční tratí HK-Týniště n.O. a na jihu výpadovkou HK-Ostrava. Největší rozmach nastal v 60.letech minulého století, kdy vzniklo sídliště Sever a byla vybudována třída SNP , která navázala na Pospíšilovu třídu. Sídliště Sever vznikalo zhruba od roku 1962 na základě projektu architektů hradeckého Stavoprojektu a mělo řešit kritický nedostatek bytů ve městě, takže do nových bytů se lidé stěhovali ještě před dokončením fasád, terénních úprav včetně komunikací apod.  

Silesian Suburb is a local part and at the same time cadastral territory of the statutory city of Hradec Kralove. The suburb is located to the northeast of the city center. In the west it is roughly bounded by the outer ring road, in the north by the railway track HK-Týniště n.O. and in the south by the road HK-Ostrava.
The greatest boom occurred in the 60s of the last century, when the settlement North was built and the SNP street was built, which followed Pospíšil street. The North Housing Estate was founded around 1962 on the basis of a project by architects of the Hradec´s Stavoprojekt and was supposed to solve a critical shortage of flats in the city, so people moved into new flats before finishing facades, landscaping including roads etc.

 

Kostel (kaple) Neposkvrněného početí Panny Marie  / Church (chapel) of the Immaculate Conception

Kaple byla vybudována na místě někdejšího vršku Rožberk, který zanikl v důsledku těžby kamene na výstavbu královéhradecké pevnosti, která začala v roce 1766. Základní kámen kapličky Panny Marie byl položen roku 1908 z iniciativy paní a dívek Mariánské družiny. . Autorem návrhu byl architekt Rudolf Němec. ředitel umělecké školy v Hradci Králové a samotnou výstavbu realizoval hradecký stavitel František Plesnivý. Výstavba kaple byla dokončena v roce 1910. Autorem oltáře byl řezbář Václav Hofman. Kostelík byl zrekonstruován z prostředků farníků roce 2000.

The chapel was built on the site of the former Rožberk hill, which disappeared as a result of stone mining for the construction of the Hradec Králové fort, which began in 1766.
The foundation stone of the Chapel of the Virgin Mary was laid in 1908 on the initiative of the Lady and the Girls of the Marian Society. . The author of the design was architect Rudolf Němec. the director of the art school in Hradec Králové and the construction itself was realized by the builder František Plesnivý. The construction of the chapel was completed in 1910. The altar was designed by woodcarver Václav Hofman. The church was reconstructed from the funds of parishioners in 2000.

 

Karel Hyliš-Vesmírný plavec / Space swimmer sculpture

Pískovcová abstraktní skulptura Vesmírný plavec se nachází před ZŠ Jih, která byla otevřena v roce 1968 na Slezském předměstí. Dílo Karla Hyliše bylo pravděpodobně objednáno již roku 1969, avšak instalováno až v roce 1971 ve spojitosti s úpravami okolí školy. Dynamika díla je založena na geometrické hře prolínání čtvercových a kruhových tvarů na obdélném rámci. Rafinovanou hru geometrických tvarů doplňuje malý kubus vybíhající do prostoru z kratší strany kvádru.

Sandstone abstract sculpture The space swimmer is located in front of the South elementary school, which was opened in 1968 in the Silesian suburb. The work of Karel Hyliš was probably ordered as early as 1969, but it was not installed until 1971 in connection with modifications to the surroundings of the school.

 

Bratři Štefanové pamětní deska / Štefan brothers - memorial plaque

Pamětní deska hrdinům z 2. světové války bratřím Štefanům byla odhalena 4. května 2006 na jejich rodném domě na Slezském Předměstí. Ivan Štefan uprchl v roce 1939 do zahraniční armády do Francie k čs. vojsku v Agde a účastní se těžkých bojů na řece Marně a Loaře, zapojil sedo odboje u francouzských maquis. V prosinci 1942 byl však zatčen gestapem a 25. 6. 1943 byl odsouzen k trestu smrti za „pomoc nepříteli ve zbrani a zemězradu“. Byl popraven 12. 10. 1943 v Mnichově. Benignus Štefan získal v roce 1936 pilotní diplom. Absolvoval vojenskou akademii. Od začátku války bojoval v polském letectvu, kde byl raněn. Následně se dostal do Velké Británie. Tam byl přijat do RAF a přidělen k 313. čs. stíhací peruti jako operační pilot. Jeho spitfire byl 8. 3. 1943 sestřelen nad francouzským pobřežím.

A memorial plaque to the WWII heroes was unveiled on 4 May 2006 at their birthplace in the Silesian Suburb.
Ivan Stefan fled in 1939 to France to MS. troops in Agde and participate in heavy fighting on the River Marne and Loara, joined the resistance at the French Maquis. In December 1942, however, was arrested by the Gestapo and taken to Prague. He was sentenced to death." He was executed on October 12, 1943 in Munich.
Benignus Štefan received a pilot diploma in 1936. Since the beginning of the war he fought in the Polish Air Force. He got to Great Britain. There was admitted to the RAF and assigned to the 313th MS. Fighter Squadron as an operational pilot. His spitfire was 8. 3. 1943 shot down over the French coast.

 

Vladimír Preclík – Květ Polabí / Flower Polabi sculpture

Skulptura Vladimíra Preclíka (1929 – 2008) „Květ Polabí“ byla vytvořena v roce 1968 a osazena o dva roky později. Dílo se skládá z osmi stejných segmentů uspořádaných rovnoměrně směrem k pomyslnému středu, které společně vytváří útvar připomínající rozevřený květ. Květ Polabí patří mezi Preclíkovy první realizace ve veřejném prostoru. Po okupaci vojsky Varšavské smlouvy roku 1968 se Preclík začal věnovat tématům protestu a vzdoru přičemž často využíval symboliky rostlin. V této protestní linii vytvořil např. Černou sněženku, Bodlák z Čech nebo Srpnový květ. Do této řady symbolicky i časově patří Květ Polabí.

Sculpture by Vladimír Preclík (1929 - 2008) The “Flower of the Elbe River” was created in 1968 and placed two years later. The work consists of eight equal segments arranged evenly towards the imaginary center, which together form a shape resembling an open flower.

 

Pomník padlých ve světových válkách / Monument to the fallen in World Wars

Žulový kvádr, do kterého je zasazena kovová deska se jmény padlých v 1. a 2. sv. válce a heslem „Položili své životy za lepší svět“. Pomník odhalen 9.5.1970

A granite block in which a metal plate with the names of the fallen in the 1st and 2nd St. War and slogan "They put their lives for a better world".
Monument unveiled May 9, 1970

 

                   N 50° 1(B).(E)(D-C-A)(E+B)   E 015° 5(C).(D-B)(D+C)(C)

Pozn.: Skrýš se nachází se souhlasem majitele na jeho soukromém pozemku, na který není třeba vstupovat.

 

Beta test Lab keší provedl ScoutOS. Díky moc.

Tužku s sebou.

 

Zdroj:

www.wikipedia,org

www.drobnepamatky.cz

 

Additional Hints (Decrypt)

YNO
zntarg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.