Skip to content

Jaunziduņu drupas/Jaunziduni ruins Traditional Geocache

Hidden : 04/18/2020
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[LV] Slepnis ir plastmasas kaste ar piezīmju grāmatiņu un zīmuli.

Vēsture par Sauriešu karjera veidošanas ir rodama jau 15. gadsimtā. Ģipšakmens izmantots Sv. Pētera baznīcas konstrukcijās. 19. gadsimtā Vidzemē un Kurzemē notika plašāka ģeoloģiskā izpēte, lai noteiktu ģipšakmens atradnes

Jau 1859. gadā Stopiņos ir sākusi darboties ģipša fabrika. 30. gadu vidū Sauriešos ģipšakmeni ieguva P. Bēma fabrika, kas veda to pārstrādei uz K. Šmita cementa rūpnīcu Rīgā.

Karjera krastos esošās meža takas ir lieliska vieta pastaigām, nūjošanai, skriešanai un riteņbraukšanai, jo visapkārt valda dabas klusums, putnu dziesmas un nav pilsētvidei raksturīgā trokšņa. Šeit mājo daudz putnu, un arī putnu vērotāji ir bieži viesi Sauriešu karjera apkaimē. Vasarās daudzi iedzīvotāji izmanto karjerus peldēm, īpaši iecienīta peldvieta ir izveidojusies Dienvidu ezera malā

Karjera krastā pie nelielas salas atrodas pamatu drupas. Iepriekš šajā vietnē atradās Jaunzuduņu viensēta.

Karjerā ir dzidrs ūdens, gar krastiem var atrast daudz skaistu ģipša kristālu. Uzturiet tīrību un, ja iespējams, novāciet atrastus atkritumus. Paldies!

[EN] Cache is plastic box with a notebook and pencil.

The history of Saurieši quarrying dates back to the 15th century. Gypsum used in St. In the constructions of St. Peter's Church. In the 19th century, a wider geological survey was carried out in Vidzeme and Kurzeme to identify gypsum deposits

Already in 1859, a plaster factory started operating in Stopiņi. In the middle of the 1930s, the P. Bema factory obtained gypsum in Saurieši, which led it to K. Šmit's cement factory in Rīga for processing.

The forest trails on the shores of the quarry are a great place for walking, Nordic walking, running and cycling, as there is natural silence, bird songs and no urban noise. Many birds live here, and bird watchers are also frequent visitors to the Saurieši quarry area. In summer, many residents use quarries for swimming, a particularly popular bathing area has developed on the shores of South Lake.

You can find the ruins of the basement on the coast of the quarry near a small island.
Previously, Jaunzuduni farm was located on this site.

There is clear water in the quarry, along the coast you can find many beautiful gypsum crystals. Keep clean and if possible take away the found trash. Thank you!

Additional Hints (Decrypt)

haqre gur fgbarf/mrz nxzravrz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)