Skip to content

This cache has been archived.

Geocaching HQ Admin: Thank you for hosting this geocaching event! The date of the event has passed. We automatically archive events after 30 days (60 days for Mega- and Giga-Events). Attendees can still log archived events, log trackables, and share their experiences.

More
<

Bezpečný event ve Všechově

A cache by Martin.Štoky & Adam.09 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Sunday, 07 June 2020
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

07 June 2020, 15:00 - 15:30


obrázek

ZÁVAZNÉ HYGIENICKÉ PŘEDPISY
PRO BEZPEČNOU NÁVŠTĚVU EVENTU

ve smyslu
Usnesení Vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 490
o přijetí krizového opatření
a
Podmínek stanovených reviewery České republiky:


(1) Místem konání eventu bude okraj bývalého vojenského letiště na katastrálním území obce Všechova, které je v současné době nevyužívané a zajišťuje bezpečný průběh eventu. Event se stanovuje k datu 7. června 2020 od 15:00 do 15:30. Event se koná za každého počasí a politického zřízení, s výjimkou Ustanovení Vlády České republiky vydaná po datu publikace, která by možnost konání eventu znemožnila.

(2) Eventu se nesmí zúčastnit více než 100 osob. Pro zachování této podmínky je každý účastnit povinen nahlásit WA logem počet účastníků a určit, zda jsou členy společné domácnosti či nikoliv. Účastníci, kteří nebudou předem přihlášeni a překročí stanovenou kvótu 100 osob, nebudou na event vpuštěni.

(3) Účast na eventu bude umožněna pouze účastníkům, kteří ownerovi eventu předloží čestné prohlášení o svém bezvadném zdravotním stavu. Věřící mohou na svůj bezvadný zdravotní stav přísahat k Bohu všemohoucímu. Účast na eventu naopak nebude umožněna účastníkům, kteří vykazují jakékoliv příznaky nemoci.

(4) Po příjezdu na bezpečné parkoviště účastníci eventu před vystoupením z vozu vyčkají pokynů ownera eventu, předloží mu čestné prohlášení o svém zdravotním stavu a nechají si změřit teplotu. Na výzvu vystoupí z vozu na označené místo, kde budou bezpečně dezinfikováni. Účastníci eventu jsou od vystoupení z vozu po celou dobu konání eventu povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

(5) Dezinfikovaný účastník eventu poté zaujme určený eventový geobod, který po celou dobu konání eventu nesmí opustit. Pro tento případ bude na místu konání eventu vyznačeno 100 bodů, přičemž vzdálenost mezi jednotlivými body budou 2 metry. Každý bod smí obsadit pouze jeden účastník, s výjimkou členů společné domácnosti, kteří se však do určeného bodu musí vejít. Nevejdou-li se, platí pro ně pravidlo dvou metrů stejně jako pro ostatní účastníky eventu. Účastník eventu si může s sebou přinést svou vlastní pomůcku na sezení, která však podléhá stejné dezinfekční proceduře.

(6) Logování: Každý účastník eventu obdrží na dezinfekčním místě dezinfikovanou křídu v bezpečném dezinifikovaném plastovém sáčku, kterou si označí svůj eventový geobod. Tento požadavek je nezbytný nejen pro evidenci účastníků eventu, ale také pro zabránění toho, aby účastníci mezi jednotlivými geobody migrovali, a snižovali tak bezpečnost eventu. V případě migrace bude účastník z eventu vyloučen.

(7) Eventová CWG: Účastníci, kteří budou mít o eventová CWG zájem, si připraví mince v hodnotě 10 Kč, které na dezinfekčním místě vhodí do pokladničky s dezinfekčním prostředkem. Dezinfikované CWG mu bude předáno v bezpečném dezinifikovaném plastovém sáčku. Na případné přeplatky nebude z hygienických důvodů brán ohled a nebudou vraceny.

(8) Občerstvení: Nezajišťuje se. V místě konání eventu je konzumace jakýchkoliv potravin nebo nápojů zakázána. Konzumace potravin včetně nápojů je povolená pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení a v takovém případě se účastník musí vzdálit od místa eventu alespoň 10 metrů.

(9) Veřejné toalety: Nezajišťují se. Nelze zajistit splnění shora uvedených podmínek. Individuálně zvolených přírodních toalet (vzdálených od místa eventu alespoň 10 metrů) lze využít tak, aby se u nich nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.

(10) Po skončení eventu budou účastníci opouštět své geobody disciplinovaně ve dvoumetrových rozestupech a budou dbát výzev ownera. Eventová plocha bude po ukončení eventu řádně vydezinfikována.

Martin.Štoky, v.r.
owner eventu
Additional Hints (No hints available.)