Skip to content

Marienburgas pils Traditional Geocache

Hidden : 05/10/2020
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


LV: Slēpnis satur viesu grāmatu, zīmuli un asināmo. Slēpni var sasniegt, nekāpjot uz drupām un akmeņu kaudzēm.

ENG: The cache contains a logbook, pencil and sharpener. You can reach the cache without stepping on the ruins.

LV: Slēpnis veltīts pilij, kas celta 1342.gadā Livonijas ordeņa mestra Burharda fon Dreilēvena laikā Alūksnes ezera lielākajā salā.
Cietoksnis ar 1,85m bieziem laukakmens mūriem un 8 torņiem bijis viens no ordeņa stiprākajiem cietokšņiem. No ezera Pilssalas uz cietzemi jeb Tempļa kalnu veda 120 metru garš uzvelkamais koka tilts. Pils iesvētīta Marijas pasludināšanas dienā, un nosaukta par Marienburgu. 

1702.gadā Ziemeļu kara laikā krievi B.Šeremetjeva vadībā, postot Vidzemi, nonāca pie Alūksnes un sāka to apšaudīt. Iedzīvotāji sabēga pilī, kur atradās 400 vīru liels zviedru garnizons. Kad krievu karaspēks tuvojās Alūksnes pilij, garnizons padevās un krievi tam ļāva brīvi atstāt pili. Taču zviedru virsnieks Volfs un seržants Gotšlihs paspēja aizdedzināt pulvera pagrabus. Pils uzsprāga, nogalinot vairākus simtus krievu un pārvērsōt pili drupās.

2019.gada nogalē tika pabeigta Livonijas ordeņa pils priekšpils Dienvidu torņa atjaunošana, kas ir ir vienīgais no senās viduslaiku pils 8 torņiem, kas būtiskā vēsturiskā apjomā ir saglabājies līdz mūsdienām. 

ENG: The cache is dedicated to the castle, which was built in 1342 during the reign of the master of the Livonian Order Burhard von Dreileven on the largest island of Lake Aluksne.

The fortress with 1.85 m thick boulder walls and 8 towers was one of the strongest fortresses of the Order. A 120-meter-long wooden bridge led from Pilssala’s mainland to the Temple Mountain. The castle was consecrated on the day of the Annunciation and named Marienburg.

In 1702, during the Northern War, the Russians, led by B. Sheremetyev, devastated Vidzeme, came to Aluksne and started firing on it. Residents fled to the castle, which housed a 400-strong Swedish garrison. As Russian troops approached Aluksne Castle, the garrison surrendered and the Russians allowed it to leave the castle freely. However, the Swedish officer Wolf and Sergeant Gotchlich managed to set fire to the powder cellars. The castle exploded, killing several hundred Russians and turning the castle into ruins.

At the end of 2019, the restoration of the South Tower of the Livonian Order castle forecourt was completed, which is the only one of the 8 towers of the ancient medieval castle, which has survived to a significant historical extent to the present day.

Additional Hints (Decrypt)

Abpvefgf xbxf, fnxar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)