Skip to content

<

Gdynia 2o2o - MEGA - 104 - Dreams come True 🎈🎈

A cache by ZeZol Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/11/2020
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

Święto Morza ( Dni Morza) – zainicjowane w 1932 uroczystości o charakterze państwowym związane z morzem; do 1939 główne obchody odbywały się w Gdyni według ustalonego zwyczaju 29 czerwca, od 1945 także w innych miastach położonych nad Morzem Bałtyckim.

Gdynia jest miastem  spełnionych marzeń, a marzenia to ludzie, którzy wymarzyli sobie, że odrodzona Polska będzie miała własny, prawdziwy port, swoje „okno na świat”.

Gdynia to miasto zaślubione z morzem.

Tempo  rozwoju  Gdyni  wpłynęło na wyrazisty charakter miasta.

Mieszkający tu ludzie byli i nadal są dynamiczni i przedsiębiorczy,

Szukali tu dla siebie życiowej szansy, miejsca na ziemi, materialnej poprawy losu i nowych doświadczeń, a chyba i nowych przygód.

Port budowało Państwo, ale Miasto budowali sami mieszkańcy, zapewne na obraz swoich wyobrażeń i aspiracji.

Pragnę przybliżyć wam kilka znaczących postaci Gdynian. Kim byli?

 

Wachowiak Andrzej (1892-1967)

 

Andrzej Wachowiak był działaczem społeczno - politycznym i dziennikarzem. Miał brata Stanisława, który był wojewodą pomorskim. Urodził się 26.11.1892 w Smolicach (pow. gostyński) jako syn fornala Ignacego i Małgorzaty z Pośledników. W 1897 rodzina wyjechała do Westfalii, gdzie ojciec pracował jako górnik. Andrzej ukończył gimnazjum w Wanne-Eickel. Przez dwa lata studiował na uniwersytetach w Monsterze i Strasburgu. W 1913 wyjechał do Francji.

Po powrocie do Polski w 1920 roku, zamieszkał w Poznaniu i podjął pracę dziennikarską w "Prawdzie", organie Narodowego Stronnictwa Robotniczego. W 1921-1924 byt radnym Poznania z ramienia Narodowej Partii Robotniczej. W 1927-1930 byt dyrektorem w browarach Hungera. W 1931 przeniósł się do Gdyni i objął stanowisko szefa biura Polsko-Skandynawskiego Towarzystwa Transportowego „Polskarob" i pracował na nim do II wojny światowej.

W 1932 był inicjatorem i jednym z organizatorów pierwszego Święta Morza w Gdyni, które odtąd corocznie uroczyście obchodzono. W 1934-1939 był prezesem Zarządu Ligi Morskiej i Kolonialnej Obwodu Gdyńskiego Był także jednym z założycieli Towarzystwa Szkoły Średniej i członkiem Zarządu Towarzystwa Opieki nad Szkołami Przygranicznymi, które udzielało pomocy ponad 100 szkołom w zakresie wyposażenia w pomoce dydaktyczne. W 1936-1938 pełnił funkcję prezesa Obwodu Polskiego Związku Zachodniego w Gdyni, wchodził w skład Zarządu Towarzystwa Budowy Bazyliki Morskiej w Gdyni, w latach 1937-1939 byt członkiem Sejmiku Wojewódzkiego w Toruniu. W marcu 1938 wszedł w skład Rady Okręgu Pomorskiego Obozu Zjednoczenia Narodowego jako jeden z trzech przedstawicieli Gdyni. Pisał do "Kuriera Bałtyckiego", "Dziennika Gdyńskiego" i "Morza" popularyzując zagadnienia gospodarczo-społeczne Gdyni i regionu. W sierpniu 1939 przeniósł się wraz z biurem „Polskarobu" do Warszawy.

W 1945 jako kierownik grupy operacyjnej wyruszył na Wybrzeże celem organizowania administracji morskiej, lecz w Bydgoszczy został odwołany. Pracował w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie. Zmarł 1.05.1967 w Brwinowie. Córka Zofia Śliwińska (zm. w grudniu 2011) pamiątki po ojcu przekazała Centralnemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku. Na jego domu w Gdyni przy ul. Beniowskiego Zarząd Główny Ligi Morskiej w 1991 odsłonił tablicę upamiętniającą Andrzeja Wachowiaka.

 

O skrytce :

Rodzaj zadania  do rozwiązania

został wybrany w demokratycznym głosowaniu 2020

Aby odnaleźć położenie pojemnika finałowego należy rozwiązać proste zadanie:

 

 
Jigsaw puzzle - więto

 

 

 

 

 

Wachowiak Andrzej (1892-1967)

 

Andrzej Wachowiak was a social and political activist and journalist. He had a brother, Stanisław, who was a Pomeranian voivode. He was born on November 26, 1892 in Smolice (Gostyński poviat) as the son of the groom Ignacy and Małgorzata née Pośledników. In 1897, the family left for Westphalia, where my father worked as a miner. Andrzej graduated from high school in Wanne-Eickel. For two years he studied at the universities of Monster and Strasbourg. In 1913 he went to France.

 

After returning to Poland in 1920, he settled in Poznań and undertook journalistic work in Pravda, the body of the National Workers' Party. In 1921-1924 he was a councilman of Poznań on behalf of the National Workers' Party. In 1927-1930 he was a director in Hunger breweries. In 1931 he moved to Gdynia and took the position of the head of the office of the Polish-Scandinavian Transport Society "Polskarob" and worked there until World War II.

 

In 1932 he was the initiator and one of the organizers of the first Sea Festival in Gdynia, which has been celebrated annually since then. In 1934-1939 he was the president of the Board of the Maritime and Colonial League of the Gdynia District. He was also one of the founders of the High School Society and a member of the Board of the Society for the Protection of Border Schools, which provided assistance to over 100 schools in the field of equipping with teaching aids. In 1936-1938 he was the president of the District of the Polish Western Union in Gdynia, he was a member of the Board of the Maritime Basilica Association in Gdynia, in the years 1937-1939 he was a member of the Provincial Parliament in Toruń. In March 1938 he was a member of the Pomeranian District Council of the National Unification Camp as one of the three representatives of Gdynia. He wrote to "Kurier Bałtycki", "Dziennik Gdynia" and "Sea" promoting economic and social issues of Gdynia and the region. In August 1939, he moved with Warsaw to the "Polskarobu" office.

 

In 1945, as the head of the operational group, he set off to the Coast to organize maritime administration, but in Bydgoszcz he was dismissed. He worked at the Central Statistical Office in Warsaw. He died on May 1, 1967 in Brwinów. Daughter Zofia Śliwińska (died in December 2011) handed over her father's souvenirs to the Central Maritime Museum in Gdańsk. At his house in Gdynia at ul. Beniowski Main Board of the Maritime League in 1991 unveiled a plaque commemorating Andrzej Wachowiak.

 

 

About the cache:

Type of task to solve

was chosen in the democratic vote of 2020

To find the location of the final container, solve a simple task:

 

 
Jigsaw puzzle - więto

 

 

 

Additional Hints (Decrypt)

avfxb

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.