Skip to content

Borgilagrottorna Mystery Cache

Hidden : 05/22/2020
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


OBS!
Steg 1 verkar vara borta och jag skall hitta en lösning på detta vid ett lämpligt tillfälle. Men det går bra att logga denna ändå, bara ni kan bevisa att ni har varit på plats.
 Skicka en bild, en beskrivning eller något annat som styrker besöket, så skall jag godkänna detta efter granskning.

 

NOTE!
Step 1 seems to be missing and I will find some kind of solution to this. But it is fine to log this anyway as long as you can provide that you have been in there. Send a picture, a description or something else that proves the visit, and I will approwe this after review.

 

Läs detta innan ni besöker denna gömma!

Terrängen är bitvis ganska tuff med lösa stenar, stup och hål, så gå försiktigt och var observanta. Ett besök i grottan kräver hjälm och minst två lampor, tänk på säkerheten och var försiktiga.

Denna gömma finns i ett område med sex kända grottor, men det räcker att besöka en för att logga cachen. Koordinaterna visar till ingången av grottan och första steget står synligt i sal nummer två. Denna grotta är förhållandevis lättillgänglig och är du i rätt sal kommer du att hitta burken med ny information.

Knappt 10m ovanför slutgömman finns ytterligare tre grottor som också är väl värda ett besök.
Lycka till, var rädda om djur och natur och lämna inget skräp.

 

Read this before you visit this hide!

The terrain is sometimes quite tough with loose stones, cliffs and holes, so walk carefully and be observant. A visit to the cave requires a helmet and at least two lights, think about safety and be careful.

This hide is located in an area with six known caves, but it is enough to visit one to log the cache. The coordinates point to the entrance of the cave and the first step is visible in chamber number two. This cave is relatively easily accessible and if you are in the right room, you will find a box with new information.

Barely 10m above the final coordinates are three more caves that are also well worth a visit.
Good luck, be careful of animals and nature and leave no garbage.

 

Additional Hints (Decrypt)

[Sve] Yäf orfxeviavatra [Eng] Ernq gur qrfpevcgvba

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)