Skip to content

Skats uz Baznīckalnu Traditional Geocache

Hidden : 05/26/2020
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Baznīckalns - viens no daudziem šādi nosauktiem pauguriem Latvijā. Protams, nostāsti neiztiek bez nogrimušās baznīcas pieminēšanas. 

Apraksts

Baznīckalns ir no plašas apkārtnes labi saskatāms izcēlums līdzenajā jūras, Babītes ezera un Lielupes veidotajā zemienē. Šī daudzstūrainā neregulāras formas smilšu kalna caurmērs pārsniedz 100 m. Augstāka tam ir A un R mala. Uz citām pusēm nogāzes ir nolaidenākas. Laika gaitā kalnā ir radušās dažāda veida bedres, piemēram, I un II Pasaules kara laika rakumi, kas mūsdienās daļēji aizlīdzināti, līdz ar to Baznīckalna virsma ir nelīdzena. Nelīdzenumi varētu saistīties gan ar kalna dabisko veidojumu, gan vēlāku laiku rakumiem. Par kalnu fiksēti nostāsti un nostāstu fragmenti, kuru galvenais motīvs ir par kalnā nogrimušo baznīcu. Pēc citiem nostāstiem kalnā Dievu lūguši zem klajas debess; kalnā vēl pirms I Pasaules kara bijuši redzami agrāk par svētkokiem uzskatītu koku celmi. Pie Baznīckalna ir senas mājas ar mitoloģisku nosaukumu Pērkoni. Baznīckalns, kam nav konstatējamas ar tā sakralitāti saistīti mākslīgi pārveidojumi, apaudzis kokiem, pārsvarā priedēm, kurām apakšā ir pamežs. Mūsdienās Baznīckalnu no visām pusēm ietver privātmāju apbūve.

Stāstījums

„[...] Par šo kalnu vērtīgas ziņas sniedza Strēlnieku māju vecais saimnieks. Tāpat kā pilskalnu no sen gadiem šo vietu dēvējot par „Baznīckalnu”. Agrāk kalnā stāvējusi baznīca, kura nogrimusi. Vēl pirms kara kalna kraujas malā varēts redzēt lielas, vecas liepas, kuras augušas dienvidu austrumu kraujā. Celi vēl stāvējuši ilgi. Tie bijuši svētie koki. [...] Teika stāsta, ka šai kalnā baznīca senlaikos nogrimusi. [...]” (Nedatēts A. Gusara pēckara laika ziņojums. Glabājas Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Arheoloģijas departamenta arhīvā.)

Komentāri

Visapkārt Baznīckalnam ir privātmāju apbūve un par Baznīckalnu kā kultūras pieminekli neliecina nekādas norādes ne pie Baznīckalna, ne arī netālās Rīgas – Slokas šosejas malā. Gar kalna pakāji daļēji tajā iegraužoties celtas dažādas saimnieciskās būves; citviet pa kalna pakāji uzbūvēta sēta, kas norobežo privātīpašumu no kalna. Baznīckalns nelielos apjomos tiek izmantots arī kā nelegāla izgāztuve.

Baznīckalns 20. gds 80jos gados. 

Savdabīgs, ar tautas senām tradīcijām saistīts piemineklis ir «Baznīckalns» - sena svētvieta. Baznīckalns atsevišķi stāvošs morēnu paugurs ar stāvām nogāzēm un izteikti augstāku ziemeļu daļu, atrodas sovhoztehnikuma «Bulduri» teritorijā, apmēram 1,2 km no Rīgas-Jūrmalas šosejas uz kolhozu «Padomju Latvija» vedošā cela kreisajā pusē. Tas apaudzis ar lieliem kokiem. 


Minams, ka interesanto kultūras pieminekli ļoti cieši apņem individuālo māju («Vētras>>, «Cīrulīši», «Ausmas» u.c.) loks. ka šo māju īpašnieki pieminekļa teritoriju piegružo. Tā kā piemineklis atrodas sovhoztehnikumā «Bulduri», tā vadībai būtu jārūpējas par kārtību pieminekļa teritorijā.

Tā Darba Balss (Rīgas rajons), Nr.129 (27.10.1983)

 

Pats slēpnis ir parasta PET sagatave, sākotnēji satur viesgrāmatu un rakstāmo. Diennakts gaišajā laikā skats protams, būs izteiksmīgāks. 

Additional Hints (Decrypt)

Xehzf, teniwznyn.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)