Skip to content

<

(VK-13123) Zemní plyn

A cache by VKteam Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/05/2020
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


bannerTato keš patří do série Periodická soustava prvků, která byla založena pro geomaraton Valašské keškobraní 2020. Série, čítající i s bonusy přes 130 keší, vám připomene to, co jste od doby studií už možná zapomněli.

Periodická soustava prvků, nebo též periodická tabulka prvků, je uspořádání všech chemických prvků v podobě tabulky, ve které jsou prvky seskupeny podle rostoucích protonových čísel, elektronové konfigurace a cyklicky se opakujících podobných chemických vlastností. Řídí se tzv. Periodickým zákonem, který roku 1869 publikoval Dmitrij Ivanovič Mendělejev, jenž seřadil prvky podle rostoucí hmotnosti jejich atomů. Rovněž používaný název Mendělejevova tabulka prvků je striktně vzato pouze názvem původní Mendělejevovy tabulky. Na počest 150. výročí publikace Periodického zákona byl rok 2019 prohlášen Mezinárodním rokem periodické tabulky prvků. V současné době je v tabulce 118 známých prvků, z nichž 94 se přirozeně vyskytuje na Zemi; zbylé byly připraveny pouze uměle a zatím nebyl objeven žádný jejich stabilní izotop.

Jednotlivé prvky pak tvoří sloučeniny a směsi a to jak ty, které se vyskytují běžně v přírodě (vzduch, voda, sůl, ...), tak ty, které jsou průmyslově vyráběny (louhy, kyseliny, slitiny, ...).

Zemní plyn

je přírodní hořlavý plyn využívaný jako významné plynné fosilní palivo. Jeho hlavní složkou je methan. Těží se z porézních sedimentárních hornin uzavřených ve strukturních pastech podobně jako ropa. Nachází se buď samostatně, společně s ropou nebo černým uhlím. Díky tomu, že obsahuje především methan, má v porovnání s ostatními fosilními palivy při spalování nejmenší podíl CO2 na jednotku uvolněné energie. 

Zemní plyn vzniká v přírodě třemi způsoby: biogenicky bakteriálním rozkladem organické hmoty, termogenicky společně s ropou nebo anorganickou cestou během tuhnutí magmatu. Je využíván jako zdroj energie a také jako surovina pro chemický a palivový průmysl. V autodopravě se využívá ve stlačené nebo zkapalněné podobě.

Je bez zápachu, proto se odorizuje, tj. přidávají se do něj páchnoucí plyny (např. ethylmerkaptan) tak, aby bylo možno čichem zjistit koncentraci ve vzduchu větší než 1 procento.

Keš najdete:

Zjistěte správné odpovědi na následující otázky a čísla k nim přiřazená doplňte do vzorce:

Stlačený zemní plyn se označuje LPG T=6, CNG T=7, LNG T=8

Zemní plyn má hmotnost 0,7 kg/m3 oproti vzduchu je tedy - lehčí U=8, těžší U=5, má stejnou hmotnost U=2

Jaký plyn býval přiveden do domácností před zavedením zemního plynu? acetylen V=2, svítiplyn V=4, propan-butan V=6

Německy se zemní plyn řekne gas naturale X=6, erdgas X=7, naturgass X=8

Pokud má zemní plyn typické složení, podíl methanu v něm je 40-60 % Y=1, 50-80 % Y=5, 70-90 % Y=9

Zápalná teplota zemního plynu je 560 °C  Z=3, 605 °C Z=5, 650 °C Z=7

 

N 49° 22.TUV                                                                      N 017° 54.XYZ

 

Upozornění:

Tato keš a pravděpodobně i celá série bude na jaře 2021 archivována, proto s odlovem neváhejte.

Additional Hints (Decrypt)

fzeprx mn cnermrz f zrpurz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.