Skip to content

<

Mušķu trošu tilts

A cache by Lvtomsons Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/22/2020
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

[LAT] Tātad slēpnis atrodas pie taciņas, pa kuru nedaudz paejot, varat nokļūt pie trošu tilta, kas iet pāri Misas upei (trošu tiltu iespējams ieraudzīt no slēpņa vietas). Pāri tiltam vēl ļoti nedaudz jāpaiet un tad nokļūsiet Latvijas Lauksaimniecības universitātes zirgkopības mācību centrā un tālāk ir iespējams nokļūt Cenu stacijā. Jums noteikti iesaku aiziet vismaz līdz trošu tiltam, no kura paveras burvīgs skats uz upi, kā arī, protams, pats trošu tilts ir apbrīnas vērts! Vēlos vēl piebilst, ka reti kurš šeit ir pabijis, daudzi no jums šādu vietu noteikti redzēs pirmo reizi.

Zirgkopības mācību centrs ir mācību bāze, kas balstās uz zināšanu pilnveidošanu jātnieku sportā. Bāzes LLU pamatnovirziens ir iejāde. Uz vietas atrodas profesionāls iejādes treneris, kas palīdzēs atrast pareizu risinājumu gan zirga apmācībā, gan jātnieka pilnveidošanā neatkarīgi no jātnieka sagatavošanas līmeņa un zirga apmācības. Upe Misa ir Iecavas labā krasta pieteka Zemgalē. Tā ir 113 km gara, ar 42 m kritumu. Misa plūst pa mežainiem apvidiem un līdzenumiem, dodot mājvietu dažādiem ūdens zvēriem – bebriem, ūdensžurkām un ūdelēm. Misas ūdeņus intensīvi izmanto Olaines pilsētas un rūpnīcu vajadzībām. Upi šķērso autoceļi A7, A8, P87, P88, P89 un P92, kā arī Jelgavas- Krustpils dzelzceļš. Lielākās apdzīvotās vietas upes krastos ir Stelpe, Beibeži, Dzērumi, Ezītis, Plakanciems, Pēternieki, Dalbe un Ozolnieki. Misa - tā ir iespēja baudīt dabas valdzinājumu, putnu un strautu čalošanu, un ar tikai zirgiem piemītošu grāciju slīdēt pa mierīgiem Misas ūdeņiem. Tilts paredzēts gājējiem un velosipēdistiem. Blakus atrodas arī Mušķu kapi. 2009. gadā par Ozolnieku novada pašvaldības budžeta līdzekļiem tikta veikta tilta rekonstrukcija.

Slēpnis satur logbloku, rakstāmo un sīkumus apmaiņai. Lūdzu, slēpni novietot tieši tajā vietā, kur tas bija iepriekš. 

[ENG] So geocache is located by the path which, after a short walk, you can get to the cable bridge. The cable bridge can be seen from the geocache. You have to walk very little across the bridge and you will get to the horse breeding training center of the Latvia University of Agriculture and further it is possible to get to the station of Cenas. I definitely reccomend you to go at least to the cable bridge, which offers a charming view of the river, as well as, of course, the cable bridge itself is admirable. I would like to add that rarely who has been here, many of you will definitely see such a place for the first time.

 The horse breeding training center is a training base based on the development of knowledge in equestrian sports. The basic direction of the base LLU is riding. There is a professional riding trainer on the spot who will help you find the right solution for both horse training and equestrian development, regardless of the rider ' s training level and horse training. River Misa is a tributary of the right coast of the Iecava in Zemgale. It is 113 km long, with a drop of 42 m. Misa flows through wooded areas and plains, giving home to variety of aquatic animals- beavers, water rats and mink. The river waters are intensively used for the needs of the city and factories of Olaine. The river is crossed by the highways A7, A8, P87, P89 and P92, as well as the Jelgava- Krustpils railway. The largest inhabited places on the coasts of the river are Stelpe, Beibezi, Dzerumi, Ezitis, Plakanciems, Peternieki, Dalbe and Ozolnieki. The river Misa- it is oppurtunity to enjoy the charm of nature, the chirping of birds and streams, and to glide through the calm waters of Misa with the grace of horses. The bridge is designed for pedestrians and cyclists. The cemetery of Muski is also nearby. In 2009, only reconstruktion is being implemented at the expense of Ozolnieki municipality budget.

Geocache contains logblock, pencil and some stuff for exchange. Please put the geocache the same place where it was before.

Flag Counter

 

Additional Hints (Decrypt)

[LAT] qbohzf [ENG] pnivgl

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.