Skip to content

Gāzes vads Traditional Geocache

Hidden : 07/10/2020
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


(LV) (!) Nemēģiniet pa trasi braukt ar auto. Nevajadzētu arī novietot auto vietā, kur gāzes trase šķērso autoceļu. Vislabāk, novietojiet to kartē atzīmētajā stāvvietā, un mazliet pastaigājaties.

Dodoties uz slēpni, droši vien jau būsiet pamanījuši gāzesvada trasi. Pašas caurules gan ir zem zemes, bet to esamību var nojaust… Viens šī vada gals ir Inčukalna pazemes krātuvē, no kura gāze dodas uz Rīgu, Liepāju, Daugavpili, Rēzekni utt. Arī uz Lietuvu. 

Ņemiet līdzi savu rakstāmo. (BYOP) 

Īsa Latvijas gazifikācijas vēsture:

1862. gadā Rīgā tika atvērtas mākslīgās gāzes fabrikas, kas no akmeņoglēm ražoja deggāziVecrīgas ielu apgaismošanai. Vēlāk deggāzi sāka izmantot arī gāzdzinējos un mājsaimniecībās. Otrā gāzes fabrika Rīgā atklāta 1875. gadā. 1882. gadā gāzes fabrika atklāta Liepājā

1949. gadā Latvijā sāka izmanot sašķidrināto naftasgāzi.

1962. gadā Rīgu sasniedza gāzesvads no Dašavas Ukrainā, un pirmoreiz sāka izmantot dabasgāzi.

1968. gadā sāka darboties Inčukalna pazemes gāzes krātuve.

1972. gadā tika atklāts gāzes vads Valdajs—Pleskava—Rīga, kas gāzi saņēma no Vuktilas atradnes Rietumsibīrijā.

1970. gados tika sagatavots Latvijas gāzes apgādes perspektīvais plāns, kas paredzēja jaunu gāzes vadu un kompresora staciju būvi.

1986. gadā pabeidza maģistrālā gāzesvadaSaurieši—Ogre—Jēkabpils—Daugavpils būvniecību.

Bija paredzēta arī Dobeles pazemes gāzes krātuves izbūve, bet tas netika realizēts.

Ja ir vēlme uzzināt vairāk, seko saitei: https://www.gaso.lv/uploads/filedir/Par_uznemumu/ieskats_gazes_nozares_vesture_latvija.pdf

 

(ENG) (!) Do not try to drive on the track. Also, the car should not be parked where the gas route crosses the road. It would be perfect, that you place car in the parking lot that is marked on the map and take a walk. 

(BYOP) 

Going to the hideout, you will probably have already noticed the gas pipeline route. The pipes themselves are underground, but their existence can be sensed… One end of this pipeline is in the Inčukalns underground storage, from where the gas goes to Riga, Liepāja, Daugavpils, Rēzekne, etc. Also to Lithuania.

A brief history of gasification in Latvia:

In 1862, artificial gas factories were opened in Riga, which produced gas from coal to light the streets of Old Riga. Later, gas was also used in gas engines and households. The second gas factory in Riga was opened in 1875. In 1882, a gas factory was opened in Liepaja.

In 1949, liquefied petroleum gas was used in Latvia.

In 1962, a gas pipeline from Dashava to Ukraine reached Riga, and natural gas was used for the first time.

In 1968, the Inčukalns underground gas storage facility started operating.

In 1972, the Valdajs-Pskov-Riga gas pipeline was opened, which received gas from the Vuktila field in Western Siberia.

In the 1970s, a perspective plan for Latvia's gas supply was prepared, which provided for the construction of new gas pipelines and compressor stations.

In 1986, the construction of the Saurieši-Ogre-Jēkabpils-Daugavpils main gas pipeline was completed.

The construction of the Dobele underground gas storage was also planned, but it was not implemented.

Additional Hints (Decrypt)

(YI) - Zryyrah ynvxn hmznav xerxyn zhthechfv (!). Xn arabfzrer. - Zntargf. (RAT) - Qhevat gur oyhroreel uneirfg, cnl nggragvba gb gur onpx (!) bs gur fuveg. - Zntargvp.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)