Skip to content

A1 - Viza za Ljubljano - Visa for Ljubljana Multi-cache

Hidden : 08/23/2020
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Ko nekdo iz vzhodne Slovenije prispe v Ljubljano, se prej ali slej najde kdo z zahodnega dela Slovenije, ki ga vpraša, če je srečno potoval čez mejo čez Trojane in če ima urejeno vizo za Ljubljano. Večkrat se med vožnjo skozi dolge tunele in preko viaduktov na Trojanah spomnim kolegov na fakulteti, ki so nas Štajerce hecali s takšnimi vprašanji. 

Da se vprašanje vize končno reši in da jo bomo tisti z vzhoda v Ljubljani lahko pokazali "carinikom", nam bo pomagal ta geozaklad. Idejo zanj sem dobila med potjo z morja. Ko ga najdeš, pomeni, da si srečno "prečkal trojansko mejo". ;)

POMEMBNO: Zaklada ne moreš najti peš ali s kolesom. Peljati se moraš po avtocesti in zbrati nekaj podatkov. 

1. Pri "prečkanju meje" na Trojanah se pelješ skozi 4 predore in čez 13 viaduktov
- Trojanski predori so: Ločica, Jasovnik, Trojane in Podmilj
- viadukti so: Ločica, Jasovnik, Baba, Zlokarje, Jelševica, Črni mlinar, Šentožbolt, Log, Javorje, Petelinje, Suša, Vranke in Blagovica

2. Pred vsakim tunelom in viaduktom je tabla z imenom in dolžino posameznega objekta. Nekatere od njih oz. vsoto njihovih števk boš potreboval za izračun končnih koordinat. Na primer, če je dolžina viadukta 254m, je vsota števk 11. Omejitev hitrosti na tem področju je 100km/h, pri tej hitrosti tvoj sopotnik z lahkoto zbere podatke, nato pa se na počivališču Lukovica ustaviš in izračunaš končne koordinate, ki te pripeljejo do zaklada. POZOR: Podatki, ki jih o dolžini tunelov in viaduktov najdeš na internetu, se ne ujemajo z dejanskimi podatki na terenu!

3. Za računanje končnih koordinat boš potreboval vsoto števk naslednjih objektov: 
(za pomoč: vsota vseh dolžin od A do K je 7.881m, seštevek vsot pa 123)
- A = predor Ločica
- B = viadukt Ločica
- C = predor Jasovnik
- D = viadukt Baba
- E = viadukt Zlokarje
- F = predor Trojane
- G = viadukt Šentožbolt
- H = predor Podmilj
- I = viadukt Javorje
- J = viadukt Suša
- K = viadukt Vranke

Končne koorinate zaklada izračunaš po formuli: 
N 46°09.(F-G)(A-E)(H-D)
E 014°41.(F-K)(H+J-B)(C-I)

 

ENGLISH

In Slovenia we often joke, that you must have visa if you travel from east to west part of Slovenia. This geocache will help you to get it.
I have got idea for his cache on the way home from sea.

IMPORTANT: You can not find this cache on foot or by bike, you have to travel on motorway.  

1. There are 4 tunnels and 13 viaducts on Trojane area:
- tunnels are: Ločica, Jasovnik, Trojane and Podmilj
- viaducts are: Ločica, Jasovnik, Baba, Zlokarje, Jelševica, Črni mlinar, Šentožbolt, Log, Javorje, Petelinje, Suša, Vranke and Blagovica

2. In front of each tunnel and viaduct you can find a sign with the name and the lenght of the object. The cross sum of all single digits of the tunnels and some viaducts will help you calculate final coordinates of the cache. Example: if the lenght is 254m, the cross sum is 11. The speed limit in that area is 100 km/h, the determination of the values should not be a problem. After the last viaduct make a break at the rest area Lukovica and calculate the final coordinates. Important – lenghts you can find on internet are NOT the same as data on signs!

3. For calculate final coordinations you need the cross sums of lenght of these objects:  
(a lttle help: the  sum of lenghts from A to K is 7.881m, the cross sum of all digits is 123)
- A = tunnel Ločica
- B = viaduct Ločica
- C = tunnel Jasovnik
- D = viaduct Baba
- E = viaduct Zlokarje
- F = tunnel Trojane
- G = viaduct Šentožbolt
- H = tunnel Podmilj
- I = viaduct Javorje
- J = viaduct Suša
- K = viaduct Vranke

Final coordinations are there: 
N 46°09.(F-G)(A-E)(H-D)
E 014°41.(F-K)(H+J-B)(C-I)

Additional Hints (Decrypt)

ineav an cbpvinyvfph / fnsr ba gur erfg nern

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)