Skip to content

Železniční most Louny Traditional Geocache

Hidden : 08/01/2020
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Železniční most Louny.

Keška není umístěna na mostě, je na dostupném místě z lávky, nikam nelezte!! Jen hledejte ;-)

Lávka byla uzavřena z důvodu havarijního stavu, před vánoci 2020 a zprovozněna byla 10.4.2021. Město Louny nechalo lávku opravit prostřednictvím firmy ELNA Servis.

Informace o mostě 06 187-10 přes řeku Ohři na trati Louny - Most (126), pochází od správy železnic.

Jedná se o most v ev. km 96,967 traťového úseku Podlešín – Obrnice (původně trať Praha – Moldava). Původní most byl v těchto místech postaven již v roce 1872 (jde o přenášenou informaci – není potvrzeno žádným dokladem). Stávající nosná konstrukce byla na původní spodní stavbu osazena v roce 1966. Z technického hlediska má současný most následující základní parametry:

délka mostu                                      101,50 m

délka přemostění                              81,80 m

šířka mostu                                       5,10 m

výška mostu                                     13,60 m.

 

V roce 2018 (srpen až říjen) byl most opravován, byl odstraněn starý nátěr otryskáním a byla provedena nová ochrana proti korozi mostu. Most byl celý zakryt, včetně lávky z důvodu zamezení úniků abraziva a zbytků starých nátěrů při tryskání i k zamezení rozstřiku barev při nanášení nových nátěrů.

Most při opravě:

Lávka na mostě.

Informace o lávce pochází od odboru správy majetku města Loun:

Stav pěší není dobrý, bude rekonstruován. V rámci oprav dojde na výměny poškozených částí ocelové konstrukce a pochozí mostovky, doplní se profily ke ztužení konstrukce a poškozené části zábradlí a opraví se betonové konstrukce. V plánu je také kompletní nátěr lávky.

Odhadované náklady na opravu činí milion a půl, zcela nová lávka by vyšla na zhruba devět milionů (2018).

Objekt lávky slouží k převedení pěší dopravy z centra města a okolí zimního stadionu k zahrádkářské osadě přes řeku Ohři. Lávka je vedena v souběhu se železniční tratí Louny - Most. Lávka je rozčleněna na tři základní části:

Rampa 1 – ocelová konstrukce tvořená dvěma hlavními válcovanými nosníky I240 délky 7,5 m, příčně spojenými přivařenými T- profily 80/70 po 0,63 m. Mostovka je tvořena ocelovými plechy tl. cca 6 mm. K nosné konstrukci jsou přivařeny přes kotevní desky P8 sloupky zábradlí z profilů U80 po 1,5 m. Madla zábradlí jsou tvořena z profilů U80, výplň z plných tyčí Ø10 mm. Výška horního madla nad mostovkou je 1,0 m. Rampa je na začátku uložena pravděpodobně na terénu (spodní stavbu se nepodařilo identifikovat), na konci je přivařena k příčnému nosníku I240 kotveném do nosné konstrukce žel. mostu a podepřeným pomocnou podpěrou ze svařených profilů 2x U160.

Lávka na žel. mostě – ocelová konstrukce tvořená příčnými konzolovými svařovanými nosníky proměnné výšky od 160 do 255 mm šroubovanými přes čelní desku do spodního pasu příhradového žel. mostu. Osové vzdálenosti nosníků jsou 3,2 m. Na vnější straně je ke konzole podélně přivařen nosník U160, ke kterému jsou přivařeny čelní desky P8 na které jsou přišroubovány sloupky zábradlí z jackelů 80x45 mm. Madla zábradlí jsou tvořena z profilů U80, výplň z plných tyčí Ø10 mm. Výška horního madla nad mostovkou je 1,0 m. Mostovka je tvořena ocelovými plechy tl. cca 6 mm.

Rampa 2 – ocelová konstrukce o čtyřech polích dl. 6,55 + 5,90 +6,30 + 5,74 m, v příčném řezu tvořená dvěma hlavními válcovanými nosníky I200, příčně spojenými L-profily 90/90 po 0,8 m. Mostovka je tvořena ocelovými plechy tl. cca 6 mm. K nosné konstrukci jsou přivařeny přes kotevní desky P8 sloupky zábradlí z profilů U80 po 1,5 m. Madla zábradlí jsou tvořena z profilů U80, výplň z plných tyčí Ø10 mm. Výška horního madla nad mostovkou je 1,0 m. Jednotlivá pole jsou uloženy na vodorovné vzpěry z profilů 2x U180 kotvenými do přilehlého svahu, které zajišťují stabilitu ve vodorovném směru. Podepřeny jsou podpěrami z profilů 2x U160. Na začátku je rampa uložena na betonové opěrné zdi, na konci je přivařena k příčnému nosníku I180. Spodní stavba je tvořena betonovými patkami o rozměrech cca 0,7 x 0,8 m. Založení patek i opěrné zdi je plošné.

 

Základní údaje o lávce:

Délka přemostění                          116,40 m

Délka mostu                                   117,68 m

Délka nosné konstrukce                117,38 m

Šikmost mostu                               90,00°

Volná šířka mostu                          1,50 m

Šířka průchozího prostoru             1,50 m

Šířka mezi zábradlími                    1,50 m

Šířka mostu                                   1,66 m

Šířka nosné konstrukce                 1,45 m

Výška mostu nad terénem             8,95 m

Volná výška pod mostem               8,55 m

Stavební výška                               0,246 m

Plocha nosné konstrukce               227,20 m2

Zatížení mostu                               Dle ČSN 73 6206

 

Zajímavostí je zachycení železniční lávky na malířském díle místního rodáka Zdeňka Sýkory.

ŽELEZNIČNÍ MOST V LOUNECH, Autor: Zdeněk Sýkora, (1920 Louny)

Technika: olej na plátně, Šířka: 57 cm, výška: 45 cm, rámování: 60 x 71,5 cm

Additional Hints (Decrypt)

Yrmr, yrmr cb žryrmr, nyr gl avxnz aryrm!!! Wra uyrqrw cbq ubeaíz máoenqyíz ivm sbgb uvag. 😉

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)