Skip to content

<

Adventure Lab : Kraj detstvi Jana Amose - BONUS

A cache by krtecek.66 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/27/2020
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


IOAN - AMOS COMENIUS MORAVUS

* 28.3.1592 Uherskobrodsko   +15.11.1670 Naarden
 

Tato mysterka slouží jako bonusová keš k Lab keším Kraj detstvi Jana Amose . A celá tato série je věnována Janu Amosu Komenskému, který byl významný teologický myslitel, filozof, humanista a jeden z prvních zakladatelů odborné pedagogiky. V dějinách Uherskobrodska sice nezaujímá až tak výjimečné místo, neboť zde pobýval jen krátce ve svém chlapeckém věku, ale v dějinách českého státu a bez nadsázky můžeme říci i v dějinách celé Evropy 17. století, je jeho osobnost nepřehlédnutelná. O Janově dětství víme jen málo a o místo narození se přou Komňa, Nivnice a Uherský Brod ... a tak se něco víc možná dozvíte v pěti Lab keších.

Život Jana Amose Komenského je odrazem složité a neutěšené doby 16. a 17. st. a navzdory těžkému osudu emigranta propagoval své, tehdy tak neobvyklé pojetí světa a jeho nápravy jako cesty k lepší a humánnější lidské společnosti. Mnohé ze svých myšlenek dokázal formulovat s takovou přesností, že i po staletích promlouvají srozumitelně k současnému člověku. Obdivuhodně dokázal vystihnout, co tíží lidskou společnost a snažil se ukázat, v čem spočívají kořeny všeho nepravého, co vede lidstvo od věků na dějinné scestí.

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“


 „Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem. Miluj, a tak milován budeš.“

 

Ke keši

Abyste mohli keš odlovit, musíte si projít všechny Lab keše, ve kterých získáte potřebné indicie k vyluštění.

Bonusovka se nachází na souřadnicích: N 49° 0A.CBE' E 17° 3B.DBE'

Na místě nic nerozebírejte, hledejte knihu v betonu.

 

Zdroj:

https://www.mjakub.cz/

https://cs.wikipedia.org/

 

Pokud jste si v tom fofru nestihli přečíst listing LABek, přikládám ho zde ( je to i doporučené pořadí návštěvy labek):


Komňa - pomník J.A. Komenského

Komňa je uváděna jako jedno z možných rodišť Jana Amose Komenského. V místě žili jeho předkové z rodu Segešů. Jeho děd Jan Segeš byl v Komni fojtem. Jméno Komenský (latinsky Comenius), odkazující k vesnici Komňa, bylo jedním z přízvisek, které Komenský za života používal. Co se týče druhého Janova jména Amos, toto se Janovi dostalo až na studiích v Přerově, kde tak byl nazýván úzkým kruhem svých spolužáků.

„Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem. Miluj, a tak milován budeš.“

 "Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu. Sloužiti a prospívati je vlastnost povah vznešených."


Suchá Loz - rodiště à la Cimrman

„Nerozumíš-li věcem, které se za slovy skrývají, nejsi moudrý, nýbrž jsi stále papoušek.“

Suchá Loz je obec na cestě mezi Komní a Nivnicí a není, pokud je mi známo, v žádném z pramenů a archiválií uvedena jako rodiště Jana Amose Komenského. Od dětství jsem ale slýchala hádky mezi okolními vesnicemi a Brodem, kde že je to skutečné rodiště Komenského. Proto občas i na veřejnosti ztropím šprým : "Jan Amos Komenský se narodil v Suché Lozi na voze, když rodina Komenských cestovala krajem." Jisté je, že se narodil na Moravě a Moravu celý život považoval za svou vlast. Například Clamores Eliae (Křiky Eliášovy) z druhé poloviny šedesátých let dedikuje „Milé matce mé vlasti, zemi moravské, jeden z věrných synů jejich…“ ... a důležité je, jaké dílo za ním zůstalo!

" Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost."

"Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem."


Nivnice - pomník J.A. Komenského

O tom, že rodiče Jana přebývali po jistou dobu ve mlýně v Nivnici, je v literatuře zpráv víc než dost. Bylo to do nedávné doby považováno za hlavní svědectví pro Nivnici jako rodiště Jana Amose. Avšak prověrka těchto zpráv zjistila, že ani u jedné není uveden archivní pramen, který by toto tvrzení doložil. Dle hodnověrných pramenů nebyl Martin Komenský, otec Jana, na žádném z mlýnů v Nivnici usedlý ani jako nájemce ani jako vlastník. Nelze nijak dokázat, že by rodina v roce 1592 v Nivnici pobývala. Sám Jan Amos způsobil v problematice svého rodiště zmatek, když se podepsal jako Niwniczenus, Ioannes Amos Nivanus, Joannes Comenius Nivanus Moravus. Jisté je, že se narodil na Moravě a Moravu celý život považoval za svou vlast.

„Učit lze slovy, vychovávat jen příkladem.“


Uherský Brod - dům rodiny Komenských

Dům č.p. 201

Tento právovárečný dům na Dolním rynku vlastnili Janovi rodiče Martin a Anna Komenští, kteří spolu vychovali pět dětí, z toho čtyři dcery a nejmladšího syna Jana. Od nejstarší sestry Kateřiny jej dělil věkový rozdíl víc jak dvaceti let. Další sestry se jmenovaly Zuzana, Markéta a Ludmila. O nejstarší sestře Kateřině je známo, že se provdala za primátora Uherského Brodu Urbana Strumenského, který byl významným členem Jednoty Bratrské. V období po bělohorské porážce odmítl emigraci a konvertovat ke katolicismu. Za to jej stihl krutý trest jako dalších 38 uherskobrodských měšťanů - zboření domu a snad při tom dokonce přišel o život. Druhá Janova sestra Zuzana se provdala za zámožného uherskobrodského soukeníka Pavla Bozkovského. Po náhlé smrti svých rodičů vzala k sobě na vychování mladší sestru Markétu, která po její smrti převzala péči o její děti a později se provdala za svého švagra. Nejmladší Janova sestra Ludmila se dožila pouze 13 let, zemřela krátce před smrtí svých rodičů.

 " Vše na tomto světě se dá napravit jen jemným teplem lásky, poněvadž jinak je to nemožno."


Uherský Brod - Muzeum JAK

Muzeum je zaměřené na studování života a díla J. A. Komenského a na historii a etnografii regionu Uherskobrodska. Na otázku, kde se Jan narodil, jednoznačná odpověď stále není. Některé materiály mluví pro Uherský Brod, jiné pro Nivnici. Komňa je místem, které dalo rodině původ a jméno. Ani o prvních letech Janova dětství není známo nic bližšího. Ví se však, že v letech 1573-1601 vykonával jeho otec v Uherském Brodě povolání mlynářské. Ovšem písemné prameny té doby se o pobytu rodiny Komenských ve městě v letech 1573-1600 nezmiňují. Jisté však je, že od roku 1600 prožíval Jan své dětství v Uherském Brodě. Po náhlé smrti rodičů v roce 1604 přebírá výchovu jeho teta Zuzana Nohálová ve Strážnici. Po zpustošení města v roce 1605 se Jan uchyluje ke svým poručníkům do Nivnice. Proč byli poručníci ustanoveni z Nivnice a proč odešel jako dvanáctiletý sirotek od svých sester není známo. Velmi brzy se však projevuje Janovo neobyčejné nadání ke studiu, a tak byl 16 letech poslán na vyšší bratrskou školu do Přerova.

 " Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol a dobrých knih."


Additional Hints (Decrypt)

Uyrqrw orgba cbq xelgvabh. Xyvp anwqrf anq avz.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.