Skip to content

<

Brněnské mosty - Adventure Lab bonus

A cache by lupen.cz Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/08/2020
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Na úvodních souřadnicích keš nehledejte, raději tam ani nechoďte. Je tam pouze chumel mostů a silnic.

Pro získání souřadnic finálky budete potřebovat slovo, ke kterému by vás mělo přivést odehrání Adventure Lab Brněnské mosty. Pokud ne, asi jste nedávali dostatečně pozor...


https://labs.geocaching.com/goto/mostyMůžeš ověřit své řešení s certitude.

Přeji příjemný lov.


Pokud jste si v tom fofru nestihli přečíst listing LABek, přikládám ho zde

Maloměřický most

Uvedení do provozu: 1928

Maloměřický most (dříve Jubilejní most), pochází z návrhu Bohuslava Fuchse a Karla Kotase z roku 1924. Samotná stavba byla dokončena v roce 1928. Velká oprava byla provedena v roce 1995.

Staticky se jedná o trojkloubový oblouk, konstrukčně jde o tři paralelní železobetonové oblouky s vnitřními klouby, každý o průřezu 1 metr čtvereční a rozpětí 33 metrů. Most má mezilehlou mostovkou, která převádí tramvajovou, automobilní i pěší dopravu.

Stavba trvala necelý rok. Náklady na výstavbu mostu činily 750 000 korun. Pojmenování Maloměřický most schválilo Zastupitelstvo města Brna dne 3. října 1991. Tento most je jediný v Brně, který se Němcům v dubnu 1945 nepodařilo zničit.

Pokud vám vrtá hlavou, kde že jsou zbývající klouby, koukněte se pod most.


Železniční most v Obřanech

Uvedení do provozu: 1953

Na rozdíl od většiny moderních železničních viaduktů, které jsou z oceli, je obřanský most výjimkou. Tím spíše, že používá na obou svých průčelích kamenného obložení v šestadvaceti řadách. Kamenných opracovaných kvádrů bylo použito i při obložení obou opěr.

V roce 1949, kdy projekt vznikl, ing. Tenk navrhl na obřanském viaduktu i sokly pro dvě sochy. Most měly zdobit ještě další plastiky. Byl by to opravdu úplný unikát mezi železničními mosty, zřejmě nejen u nás. Ze záměru však sešlo a jedinými svědky projektantova záměru jsou prázdné sokly.

Staticky se jedná o spojitý oblouk, konstrukčně pak o železobetonový monolit s kamenným obložením.

Most má délku 139,6 metrů šířku 11 metrů a vzepětí oblouků je 8,3 metru. Samotné "ploché" prosté segmentové oblouky jsou 56,3 metru a 52,3 metru dlouhé. Tloušťka klenby na vrcholu je pouze 1,3 metru. Horní hrana drážního tělesa je ve výšce 10,5 metru nad hladinou řeky.


Tramvajový most ve Veletržní ulici

Uvedení do provozu 30. 6. 1965

Tramvajový most architekta Františka Kočího je vizuálně atraktivní ukázku mostové architektury v tehdejším Československu. Most o šířce 9 metrů se dvěma kolejišti měl původně mít jednoduchý půdorys, jeho nevhodné vyústění u půlkruhově koncipovaného hlavního vstupu na výstaviště však předznamenaly jeho zakřivenou dispozici. Most však není zajímavý pouze svým zakřivením, nýbrž i proměnnou tloušťkou nosníku. Ojedinělost tohoto mostu spočívá též ve značném úhlu jeho stoupání, což na jeho konstrukční a statické řešení kladlo vysoké nároky.

Ze statického hlediska se jedná o oboustranně vetknutý prostorový rám o jednom poli, konstrukčně pak jde o předpajtý železobetonový most komorového průřezu s příčlí proměnné výšky. Půdorysný oblouk má poloměr 70 metrů, vrcholový zakružovací oblouk pak 1000 metrů.

Stavbě předcházely pokusy a měření na modelu na brněnské stavební fakultě VUT.

Samotná výstavba trvala pouhých šest měsíců a vyšla na 2,1 milionů korun


Estakáda před nádražím Královo pole

Uvedení do provozu: 1988

Téměř 200 metrů dlouhý a 28 metrů široký most v horizontálním i vertikálním oblouku na silnici I/43 směr Svitavy.

Staticky se jedná o spojitý nosník o sedmi polích, konstrukčně jde o dva samostatné mosty, každý z dvou řad prefabrikátů, které jsou zmonolitněny mostní deskou a dodatečně předpjaty ocelovými lany. V letech 2018-2020 byla provedena celková rekonstrukce.


Lávka přes řeku Svratku

Uvedení do provozu: 2007

Lávka spojuje nové administrativní centrum s historickým středem města.

Ze statického hlediska se jedná o předpjatý pás podporovaný obloukem. Konstrukce lávky je tvořena železobetonovým obloukem z vysokopevnostního betonu, o který se ve střední části opírá předpjatý pás z prefabrikátů. Oblouk je v patách vetknut do integrovaných opěr. Délka nosné konstrukce je 51,6 metrů, šířka 4,6 metrů. Výška mostu je 6,9 metrů.

Autorem projektu je projekční kancelář Stráský, Hustý a partneři, stavbu realizovala firma Skanska a trvala půl roku.

V roce 2009 obdržela stavba titul Most roku 2007, v roce 2010 na kongresu ve Washingtonu byla oceněna za výjimečný projekt a způsob realizace.

Additional Hints (Decrypt)

I birebinpv...

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.