Skip to content

Bezjēdzīgo kauju lauks/ Blood soaked hills Traditional Geocache

Hidden : 09/15/2020
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[LV] 1944.-1945. gada ziemā un pavasari vairākos posmos norisinājās masīvs Sarkanās armijas uzbrukums Kurzemē ielenktajām vācu armijas daļām. Šis kaujas kopumā sauc par Kurzemes lielkauju, bet aizstāvju sīvās pretošanās dēļ neieņemamo teritoriju dēvē par Kurzemes cietoksni.

1945. gada 23.-25 janvārī šeit notika viena no bezjēdzīgākajām un asiņainākajām kaujām II Pasaules kara noslēgumā. Nesen iesauktus, vāji apmācītus karavīrus Sarkanās armijas virspavēlniecība dzina uzbrukumā labi organizētam, kaujās rūdītam pretiniekam.

Sarkanajā armijā karavīra dzīvībai bija maza vērtība. Šajā kaujā krita līdz 3000 sarkanarmiešu. Vēl pavasarī un vasarā, kad karš jau bija beidzies, apkārtējie lauki bijuši noklāti ar kritušajiem, vietām pat cits uz cita vaļņos cilvēka augumā. Tikai pēc vairākiem mēnešiem šeit nosūtīja darbos iedzīvotājus, liekot tiem savākt to, kas bija atlicis. Ne jau visus salasīja – vēl ilgus gadus, arot laukus, traktori uzvandīja cilvēku kaulus.

Šeit redzamais piemineklis bijis uzstādīts 1969. gadā Annenieku Bērzupes brāļu kapos, bet 1977.gadā, pēc kritušo sarkanarmiešu pārapbedīšanas no mazajām kapsētām uz Dobeles brāļu kapiem, pārvietots uz pašreizējo vietu.

[EN] In the Winter and Spring of 1944-1945, a massive Red Army Offensive on the Nazi army group North, besieged in Kurland peninsula, took place in several stages. This battle is generally called the Great battle of Kurland, and due to the fierce resistance of the defenders, the inaccessible territory is called the Kurland fortress.

January 23 to 25, 1945, one of the most senseless and bloodiest battles at the end of World War II took place here. Recently mobilised, poorly trained soldiers are driven by the Army High Command in an attack on a well-organized, battle-hardened opponent.

In the Red Army, the soldier's life had little value. Up to 3,000 red-armees fell in this battle. Even in the spring and summer, when the war was over, the surrounding fields were covered with the fallen, in places even on top of each other on the ramparts in human height. Only a few months later, residents were sent here to work, forcing them to collect what was left. Not everyone was found - for many years, when plowing the fields, tractors pulled up people's bones.

Here never been Cemetery. The monument, seen here, was placed 1969 in the Bērzupe Brothers Cemetery near Annenieki, but in 1977, after the reburial of the fallen Red Army soldiers in the Dobele Brothers Cemetery, it was moved to its current location.

Additional Hints (Decrypt)

nechfr, M fghev/ bhgfvqr, A pbeare

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)