Skip to content

Adventure LAB - BONUS gen. Sergěj Jan Ingr Mystery Cache

Hidden : 10/04/2020
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tato keš se NACHÁZÍ na úvodních souřadnicích !

   Jedná se o bonusovou schránka k sérii LAB keší gen. Sergěje Jana Ingra ve Vlkoši u Kyjova. Její publikace dne 11. listopadu 2020 není náhodná. Tento den si všichni připomínáme a oslavujeme jako Den válečných veteránů. To nám na pozadí listingu této keše připomíná i červený květ vlčího máku s trikolórou.

   Vaším úkolem tedy pouze bude "sestavit"  pěticiferný kód visacího zámku, který hlídá tématickou schránku u vchodových dveří military muzea ve Vlkoši u Kyjova. Keš je samozřejmě umístěna se souhlasem jeho správce a provozovatele. 

Z 5 LAB keší jste postupně získali pět hodnot písmen, které tvoří kód visacího zámku:

  A  B  C  D  E

 

 

Poděkování: Dobře vím, že pravidla Geocachingu neumožňují v listingu reklamu na soukromé akce, objekty, společnosti a další. Přesto mi odpusťte poděkování panu Petrovi Něničkovi, který správcuje a provozuje ve Vlkoši Military muzeum gen. Sergěje Jana Ingra a to už od roku 2008. Souhlasil s umístěním finální schránky na objekt muzea a jako odměnu připravil pro první hráče speciální CWG jako památku na odlov. Aktivně spolupracuje s nespočtem organizací a pro širokou veřejnost organizuje spousty záslužných, především vojenských, setkání a činností. Z akcí si dovoluji upozornit především na každoroční podzimní pořádání dynamického bitevního vojenského setkání  - Vlkošských dnů vojenských tradic. A i díky jeho velikému úsilí a jeho velkou zásluhou byly ostatky nejvýznamějšího vlkošského rodáka - gen. Sergěje Jana Ingra uloženy k pokojnému odpočinku k nově vybudovanému památníku na místním hřbitově za účasti  mnoha významných osobností kulturního, společenského, politického a vojenského života. Kdo se chce dozvědět ještě více, informace si lehce dohledá na internetu.

 

 

Zvu Vás tedy nejen k odlovení série LAB keší a této bonusové schránky, ale i k návštěvě samotného muzea. Budete příjemně překvapeni množstvím sesbíraných a prezentovaných vojenských i nevojenských artefaktů ! 

A dovolte mi, abych se na závěr listingu s Vámi rozloučil příznačným sloganem:

PODĚKOVAT NENÍ SLABOST !

 

libmen

 

....a ještě tedy instrukce a vysvětlení nakonec: Protože mi mnozí volají (seknou se u kostela) a žádají vysvětlení a postup zadávání odpovědí, odkazuju všechny na moje instrukce, uvedené v listingu série LABkeší. LABky jsou u této série přísně sekvenční a je to proto, protože je beru jako průvodce životem našeho velikána (od kolébky po smrt). Prosím za pochopení, ale nebudu to opravdu již měnit a to ani dočasně. Odpovědi zadávejte VELKÝMI písmeny, jednotlivá slova důsledně oddělujte od sebe SPODNÍM PODTRŽÍTKEM, všude používejte DIAKRITIKU ( a to i vykřičník na konci ! ) a větší číselnou hodnotu zadávejte bez mezery. 

Additional Hints (Decrypt)

gézngvpxá fpueáaxn h ipubqbiýpu qireí
anfgni xóq-bqrzxav mázrx n ilgáuav wrw-ilxybc crgyvpxh-fvybh bqxybc crgyvpv fpueáaxl-ilgáuav švxzb icenib n anubeh xenovpxh-ybthw-ienprw mcágxl

CBMBE - xóq mnqáirw zrmv 2 oíyé cybšxl an fgenar aácvfh an bpxh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)